Obsah

Projekty EU

O projektech

Projekt EU peníze školám

Projekt EU peníze školám je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (OP VK). Jeho cílem je zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách a podpora rozvoje oblastí, které se na základě mezinárodních šetření dlouhodobě ukazují v rámci vzdělávání na základních školách v ČR jako problematické.

Bylo vybráno těchto 7 témat:

• čtenářská a informační gramotnost

• cizí jazyky

• využívání ICT

• matematika

• přírodní vědy

• finanční gramotnost

• inkluzivní vzdělávání

EU peníze školám Z nich si každá škola vybrala vlastní prioritní témata. Finanční podpora se vztahuje pouze na školy sídlící mimo hlavní město Prahu. O finanční dotaci mohla požádat každá škola předložením projektové žádosti. Doba trvání projektu je 30 měsíců (na naší škole od 1.9. 2010 do 28.2. 2012). Hlavním cílem projektu na štěpánovské škole je tvorba nových vzdělávacích programů, jejich začlenění do výuky, zlepšení materiálního vybavení školy (nové knihy v žákovské knihovně, počítač a projektor s plátnem v každé třídě,...) a zvýšení erudovanosti pedagogů účastí na vzdělávacích akcích (školení, semináře).

Učitelé naší školy zpracovali v rámci projektu výukové programy (tzv. DUM – digitální učební materiály) pro následující předměty: na 1. a 2. stupni český jazyk, matematika, anglický jazyk a informatika. Na 1. stupni se dále ještě jedná o tyto předměty: prvouka, vlastivěda a přírodověda. Výukové programy jsou zpracovány také pro předměty 2. stupně, a to německý jazyk, zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika, chemie, výchova ke zdraví a výchova k občanství. Na vzniku těchto programů se podílelo 12 pedagogických pracovníků naší školy. Hotové programy poskytneme ostatním pedagogům základních škol v ČR na e-mailové adrese zs.tstepanov@quick.cz nebo můžete kontaktovat jejich autory. Obecné informace o tomto projektu naleznete ZDE.


Vzájemným učením - cool pedagog 21. století

Tento projekt realizuje Univerzita Hradec Králové ve spolupráci s dalšími padesáti školami z ČR, mezi které patří i naše škola. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, formou především prakticky zaměřené výuky přímo na škole resp. v místě pracoviště cílové skupiny. Projekt byl zahájen 1. listopadu 2014 a jeho realizace bude ukončena 31. července 2015.


Projekt Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov

 

Projekt moderní vzdělávání Staženo: 138x | 29.06.2018

Výukové programy ANGLICKÝ JAZYK - 1. stupeň Staženo: 149x | 29.06.2018

Výukové programy ANGLICKÝ JAZYK - 1. stupeň Staženo: 121x | 29.06.2018

Výukové programy ANGLICKÝ JAZYK - 2. stupeň Staženo: 144x | 29.06.2018

Výukové programy ČESKÝ JAZYK - 1. stupeň Staženo: 147x | 29.06.2018

Výukové programy ČESKÝ JAZYK - 2. stupeň Staženo: 113x | 29.06.2018

Výukové programy ČESKÝ JAZYK - 2. stupeň Staženo: 148x | 29.06.2018

Výukové programy ČESKÝ JAZYK - 2. stupeň Staženo: 141x | 29.06.2018

Výukové programy ČESKÝ JAZYK – 1. stupeň Staženo: 140x | 29.06.2018

Výukové programy DĚJEPIS- 2. stupeň Staženo: 147x | 29.06.2018

Výukové programy FYZIKA - 2. stupeň Staženo: 136x | 29.06.2018

Výukové programy CHEMIE - 2. stupeň Staženo: 119x | 29.06.2018

Výukové programy INFORMATIKA - 1. a 2. stupeň Staženo: 139x | 29.06.2018

Výukové programy MATEMATIKA - 1. stupeň Staženo: 138x | 29.06.2018

Výukové programy MATEMATIKA - 1. stupeň Staženo: 134x | 29.06.2018

Výukové programy MATEMATIKA - 1. stupeň Staženo: 133x | 29.06.2018

Výukové programy MATEMATIKA - 2. stupeň Staženo: 148x | 29.06.2018

Výukové programy NĚMECKÝ JAZYK - 2. stupeň Staženo: 324x | 29.06.2018

Výukové programy PRVOUKA - 1. stupeň Staženo: 153x | 29.06.2018

Výukové programy PŘÍRODOPIS - 2. stupeň Staženo: 179x | 29.06.2018

Výukové programy PŘÍRODOVĚDA - 1. stupeň Staženo: 261x | 29.06.2018

Výukové programy VLASTIVĚDA - 1. stupeň Staženo: 134x | 29.06.2018

Výukové programy VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - 2. stupeň Staženo: 125x | 29.06.2018

Výukové programy ZEMĚPIS - 2. stupeň Staženo: 149x | 29.06.2018

Vzájemným učením - cool pedagog 21. století Staženo: 128x | 29.06.2018

Stránka

  • 1