Obsah

Rekonstrukce školy

V únoru roku 2019 začala dlouhodobá rekonstrukce části školní budovy, jejímž cílem je vznik nových prostor pro volnočasové aktivity (přírodovědná učebna, počítačová učebna, truhlářská dílna, jazyková učebna) v bývalých půdních prostorách. Dále stavba výtahu a rekonstrukce toalet ve druhém patře.