Obsah

Ukázky dějepisných prací

Žáci 7. třídy se v hodinách dějepisu učili mimo jiné o románském slohu. Za domácí úkol měli vytvořit plakát o tomto uměleckém slohu.