Obsah

KLUB  MLADÝCH  ČTENÁŘŮ

"JSME  TU  PROTO, ABY  DĚTI  ČETLY"

Klub mladých čtenářů

Klub mladých čtenářů aktuálně
Vzhledem k tomu, že škola byla dlouhodobě uzavřena, dostaly děti vánoční katalogy KMČ až za´čátkem prosince. Vybírat knihou mohou tentokrát pouze do 9. prosince. Pokud budou knihy objednány k tomuto datu, dodavatel zaručil, že přijdou do školy ještě před Vánoci. Je možné si objednat knihy také později, ale v tom případě už nemusí knihy do Vánoc přijít. V případě zájmu vyplňte objednávkový list v katalogu a předejte ho školnímu důvěrníkovi KMČ (p. uč. M. Vrbický) nebo pošlete objednávku na e-mail vrbicky@zsts.cz. 

Podzimní katalogy Albatrosu a Fragmentu obdržely děti ve škole na začátku září. Vybírat knihy mohou až do 2. října. Pokud budete mít zájem o objednání knih, vyplňte obejdnávkový list vzadu v katalogu a ve škole ho žák předá důvěrníkovi KMČ (p. uč. M. Vrbický) nebo objednávku můžete poslat na mail vrbicky@zsts.cz. Do mailu napište název katalogu, název objednané knihy a počet kusů a jmého a třídu dítěte. Knihy dostanou děti ve škole.

Klub mladých čtenářů na naší škole
Klub mladých čtenářů vedla na naší škole několik let pí uč. Hana Früblingová. Na začátku školního roku 2020/2021 převzal její funkci p. uč. Martin Vrbický. Činnost KMČ však pokračuje v zajetých kolejích. Své katalogy nabízí dětem několikrát ročně  Albatros (5x ročně),  Knižní klub Fragment (4x ročně) a Knižní klub Egmont (1x ročně). Všechny nabízené knihy lze objednat celoročně v Klubu mladých čtenářů za snížené ceny (-20% a více). Objednávkou knih se nezavazujete k žádnému dalšímu odběru knih. Nabídku knih využijete jen tehdy, když vás osloví. Vyplněnou objednávku odevzdá žák důvěrníkovi KMČ (M. Vrbický) nebo můžete poslat objednávku e-mailem na adresu vrbicky@zsts.cz. V e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, název objednané knihy, počet výtisků a katalog, ze kterého objednáváte. Objednané knihy dostanou děti ve škole. Podrobné informace jsou také na webových stránkách Klubu mladých čtenářů.

Klub mladých čtenářů obecně 
Klub mladých čtenářů funguje již od roku 1964. Cílem KMČ je poskytnout mladým čtenářům kvalitní dětskou literaturu za velmi výhodnou cenu a posilovat v dětech pozitivní vztah ke knihám. V minulosti byl KMČ spjat hlavně s nakladatelstvím Albatros. Postupem času se připojily Knižní klub Egmont, Knižní klub Fragment nebo HumbookMag. Albatros a Fragment nabízí knihy pro děti ve věku 5-13 let, Egmont pro děti ve věku 3-15 let a HumbookMag je pro dospívající ve věku 12-17 let. Katalogy s nabídkou knih jsou na školy zasílány několikrát za rok. KMČ spolupracuje s mateřskými a základními školami, gymnázii a také se středními školami. V současné době zasílá KMČ své katalogy na bezmála 4000 škol v celé České republice.