Obsah

Klub mladých diváků

Co je Klub mladých diváků?

Klub mladých diváků (KMD) byl založen v sezóně 1964/1965 v rámci Filmového podniku hlavního města Prahy. Po několika letech byl začleněn do Pražského kulturního střediska. Studenti si tehdy mohli vybírat kulturní akce z hudební, výtvarné, filmové a divadelní oblasti. Do současné doby však přetrvala jen divadelní řada (vyplynulo to ze zájmu členské základny). V současné době pracuje Klub mladých diváků pod záštitou Divadla v Dlouhé. Velikost členské základny se pohybuje okolo 20 000 členů. Hlavním cílem KMD je zprostředkování pravidelných návštěv divadelních představení pro žáky nejen základních škol. V každé sezóně navštíví členové KMD zajímavé inscenace v pražských divadlech dle výběru z repertoárové nabídky KMD. Představení jsou vybírána tak, aby se zájemci mohli seznámit s různými oblastmi profesionálního divadelního umění. Zároveň je tak vhodnou formou doplňováno vzdělání dětí v oblasti umělecké a estetické. A co zájemce čeká? Známí herci a zpěváci, hezké prostředí divadel, ta nejlepší představení a vždy něco navíc.

Členství

Členství v KMD je založeno na dobrovolnosti a platí na jeden školní rok. Členy jsou ti, kteří mají skutečný zájem o divadelní umění a kteří svým chováním kvalitu představení dotvářejí. Návštěva divadla je totiž také událost společenská. Předpokladem je proto vhodné oblečení a hlavně společenské chování. KMD je určen především pro žáky 8. a 9. třídy. V případě, že zájem z jejich řad není takový, aby byl obsazen autobus, je členství nabídnuto i mladším žákům. Ti, kteří by chtěli být členy Klubu mladých diváků, mají možnost se přihlásit vždy ke konci každého školního roku. Členský poplatek se platí současně s odevzdáním přihlášky na konci školního roku. Na začátku nového školního roku v souvislosti s prvním představením vybíráme zálohu na dopravu na všechny čtyři akce KMD. V případě, že se člen KMD nemůže představení zúčastnit, lze za něho poslat náhradníka, aby vstupenka zbytečně nepropadla. Je však nutné předem informovat vedoucí KMD, aby mohl být včas zajištěn náhradník. Pokud bude během akce KMD docházet k porušení dohodnutých pravidel(nevhodné chování především v divadle apod.), vybraného žáka z KMD vyloučíme. V takovém případě však nemůžeme zajistit, že seženeme na všechna zbylá představení náhradníka a vrátíme peníze. Členský poplatek je výhodnou částkou, jejíž vynaložení bude mnohonásobně zhodnoceno množstvím nových zážitků a zajímavým využitím volného času.

KMD ve školním roce 2018/2019

Letos se KMD účastní 43 žáků z 6.-9. třídy. Žáci se během školního roku zúčastní čtyř divadelních představení v předních pražských divadlech. Vstupenky KMD jsou částečně dotovány z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Divadla v Dlouhé. Členský poplatek na letošní školní rok je ve výši 430 Kč. Dále je nutné připočítat částku na dopravu (za 4 jízdy do Prahy asi 600 Kč) a vstupné do různých objektů. Datum konání představení, jeho začátek, divadlo a výběr divadelní hry nemůže naše škola ovlivnit. O tom všem obvykle rozhoduje organizátor. Představení se konají většinou v odpoledních hodinách, výjimečně večer. Žáci jsou předem o představení informováni (včetně autora, hereckého obsazení, popřípadě i stručného obsahu). Zároveň před každou akcí KMD dostanou jeho členové s časovým předstihem podrobné informace o jejím programu. V rámci časové rezervy před představením navštívíme také různé historické a kulturní památky Prahy, zajímavé výstavy apod. Poslední dobou jsme v Praze navštívili např. Vyšehrad, Pražský hrad, letiště v Ruzyni, Petřín, Českou televizi, Staroměstskou radnici, Bertramku, Českou národní banku, Betlémskou kapli, Židovské město, Mořský svět, Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR a z muzeí Národní muzeum, Muzeum miniatur, Národní technické muzeum, Muzeum voskových figurín nebo Muzeum mučících nástrojů.

Soutěž s KMD

Soutěž s KMD

Co jsme letos viděli

5. listopadu 2018
Činnost Klubu mladých diváků začala v tomto roce zostra. Během první akce jsme nejprve navštívili Planetárium v Praze Holešovicích. Po rozchodu v nákupním centru Palladium byl na pořadu hlavní bod našeho programu, návštěva divadelního představení Čapek v Divadle Rokoko. Jak už název napovídá, byla hra věnována především spisovateli Karlu Čapkovi.
Na začátku představení se setkali v cele dva velikáni našich dějin. Koho oba znázorňovali,  bylo divákovi jasné dřív, než se oba shodli, že píšou dopisy své Olze. Imaginárním setkáním Karla Čapka s Václavem Havlem příběh začal i skončil.
Autoři se na pozadí konce života Karla Čapka rozhodli divákům ukázat konec první republiky. Rok po roku jsme tak sledovali blížící se nacistickou hrozbu, smrt Tomáše G. Masaryka, mnichovskou zradu i Čapkův konec. Čím víc se blížil začátek války, tím víc události nabíraly na obrátkách. Děj navíc doprovázely projekce i filmové záběry.  V představení zároveň vystupovaly další historické osobnosti jako např. Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, bratr Karla Čapka Josef, Karel Poláček, Vladislav Vančura, manželka Karla Čapka Olga Scheinpflugová a další. 

17. ledna 2019
Letošní druhá akce Klubu mladých diváků byla na programu 17. ledna. Členové KMD měli opět možnost, mimo divadelního představení, navštívit jednu z pražských zajímavostí. Tentokrát to byl Mořský svět na pražském výstavišti. Po rozchodu v nákupním centru Palladium směřovaly naše kroky do nedalekého Divadla Broadway. Zde nás čekalo muzikálové představení „Muž se železnou maskou“.
Ve Francii vládne mladý král Ludvík XIV., kterého zajímají pouze krásné ženy a dvorní slavnosti.  Nad královým životem bdí kapitán mušketýrů věrný d'Artagnan. Někdy se u dvora též zdržují d'Artagnanovi staří přátelé Porthos a Aramis. Aramis je nejvyšším představeným jezuitů a Porthos se věnuje všem zábavám a radostem, které Paříž nabízí. Pouze Athos žije na svém venkovském sídle se svým jediným synem Raulem. Raul se po vzoru svého otce rozhodne stát mušketýrem, a proto přijíždí oba do Paříže. S sebou má Raul ještě někoho. Svou snoubenku, krásnou Christine.
Král Ludvík však Christine uvidí a rozhodne se ji získat. Ta však nechce zradit Raula. Ludvík proto posílá Raula do války. Raul padne a Christine se stane královou milenkou.  Pak jí ale přijde zpráva o Raulově smrti a jeho dopis na rozloučenou. Trápí ji výčitky svědomí a oběsí se. Král nepociťuje nějaký velký zármutek. Jiné je to s otcem Raula Athosem. Ten se chce Ludvíkovi XIV. pomstít. K němu se přidá i Aramis, protože už má jistý plán, a také Porthos. Pouze d'Artagnan nejprve návrhy na spiknutí odmítne. Chce zachovat věrnost svému králi. Mimo jiné je totiž milencem královny – matky Anny Rakouské.
Aramisův plán je jednoduchý. Jen velmi málo zasvěcených zná skutečné okolnosti králova narození. Nejdříve se narodil Ludvík, ale měl ještě mladšího bratra-dvojče. Král Ludvík XIII. se obával občanské války, která by mohla jednou vzniknout, a proto nechal mladšího syna Filipa odnést pryč. Královně řekl, že její druhé dítě se narodilo mrtvé. Když se  Ludvík stal králem, nařídil, aby Filipovi zamkli obličej do železné masky, aby ho nikdo nemohl poznat a zavřeli do vězení. Mušketýrům se však podaří osvobodit Filipa z vězení. Athos, Porthos a Aramis obelstí strážce a vniknou do Bastily a vysvobodí Filipa z jeho cely. Na maškarním bále pak zajmou krále Ludvíka XIV. Ludvík je svržen z trůnu a uvržen do vězení se železnou maskou na obličeji a jeho místo na trůnu zaujme spravedlivý Filip.
V muzikálu vystupovalo mnoho známých zpěváků a herců jako např. Petr Kolář, Daniel Hůlka, David Gránský, Josef Laufer, Josef Vágner, Václav Vydra a mnoho dalších.

4. března 2019
Třetí představení v rámci KMD mělo trochu netradiční název "Bedřich Smetana: The greatest hits". Skupina herců v nejmenovaném divadle stála na prahu zkoušení velkého klasického textu (Hamlet od Shakespearea), když se dozvěděla o finančním krachu divadla, který je možné odvrátit pouze nastudováním souborného díla velikána české národní hudby, Bedřicha Smetany. I když je to úkol zdánlivě neřešitelný, společně se do něj pustili. Vznik tak komediální muzikál pro pobavení a současně i pro rozšíření hudebních obzorů. Grantový systém proto nemusí být vždy jen terčem kritiky, může se stát i zcela zásadním tvůrčím impulzem. Během jednoho večera (vlastně odpoledne) jsme se seznámili se všemi osmi operami Bedřicha Smetany. Patří mezi ně Braniboři v Čechách, Dalibor, Prodaná nevěsta, Libuše, Hubička, Dvě vdovy, Čertova stěna a Tajemství.  Devátou operu  (Viola) již Smetana nestihl dokončit. Příjemné divadelní odpoledne pro nás tentokrát připravili herci Divadla ABC. 
Před divadlem jsme ještě stihli vycházku po zajímavostech Vyšehradu a rozchod v obchodním centru Palladium.

9. dubna 2019
Činnost Klubu mladých diváků ve školním roce 2018/2019 byla ukončena začátkem dubna, a to představením s názvem Lipany v divadle Minor. Jak už název divadelní hry napovídá, zavedli nás protagonisté do 15. století, do období husitských válek. Husitská doba znovu ožila v dobrodružném příběhu husitského válečníka Jana Tlamky a jeho milé Marie. Na životním příběhu obyčejného husitského bojovníka nám autoři a herci přiblížili tuto významnou epochu našich dějin. Jan Tlamka se stal nejprve příznivcem Jana Husa, posléze se přidal k husitům a prošel s nimi mnoho bitev. Po smrti svého syna, který padl v boji s křižáky, řady husitských bojovníků opustil. Nakonec se ale přece jen znovu ocitl "upostřed dějin", v bitvě u Lipan. Děj byl doplněn o odlehčený výklad dvou postav historiků vysvětlujících dobový kontext. Příběh ukazuje, že člověk je často obětí soukolí "velkých" dějin a smysl života nachází v obyčejných věcech jako je např. láska mezi lidmi.

Ohlédnutí

Na základní škole v Trhovém Štěpánově funguje KMD již od školního roku 1986. U počátků KMD na štěpánovské škole stály pí uč. Vlková a pí uč. Preková. Po nich převzali klub p. uč. Vrbický, pí uč. Mládková, pí uč. Pastorková, pí uč. Pokorná a pí uč. M. Mendová. Mezi desítkami představeními, která jsme poslední dobou viděli, byly známé muzikály Kleopatra, Rebelové, Šakalí léta, Tři mušketýři, Muž se železnou maskou, Jekyll a Hyde nebo Zpívání v dešti a pak divadelní hry jako např. Tajný deník Adriana Molea, Lhář (C. Goldoni), Prokletí rodu Baskervillů aneb pozor zlý pes (J. Janků), Nový epochální výlet pana Broučka do XV. století (S. Čech), Bouře (W. Shakespeare), Poprask na laguně (C. Goldoni), Charleyova teta (J. B. Thomas), Soudné sestry (T. Pratchett-S. Briggs), Cizinec (L. Shue), Romeo a Julie (W. Shakespeare), O myších a lidech (J.  Steinbeck), Ještě jednou, profesore (A. Procházka), Bylo nás pět (K. Poláček), Naši Furianti (L. Stroupežnický), Král Lear (W. Shakespeare), Lucerna (A. Jirásek) nebo Cyrano z Bergeracu (E. Rostand) atd. V posledních letech jsme navštívili představení v následujících divadlech Rokoko, ABC, Divadlo v Dlouhé, Divadlo v Celetné, Divadlo na Vinohradech, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Broadway, Semafor, Hudební divadlo Karlín, Divadlo Komedie nebo Národní divadlo. V uvedených představeních se také objevilo mnoho známých herců a zpěváků, z nichž uveďme jména jako Květa Fialová, Lubomír Lipský, Arnošt Goldfalm, Ladislav Frej, Oldřich Vízner, Jan Hrušínský, Dalibor Gondík, Daniel Hůlka, Josef Laufer, Martin Dejdar, Jan Révai, Miroslav Táborský, Bára Basiková, Miroslav Donutil, Jiří Štěpnička, Jitka Smutná, Alois Švehlík, Monika Absolonová, Veronika Gajerová, Lucie Vondráčková, Václav Vydra a mnoho dalších. 

Přehled představení v letech 2006-2019