Obsah

Klub mladých diváků

Co je Klub mladých diváků?

Klub mladých diváků (KMD) byl založen v sezóně 1964/1965 v rámci Filmového podniku hlavního města Prahy. Po několika letech byl začleněn do Pražského kulturního střediska. Studenti si tehdy mohli vybírat kulturní akce z hudební, výtvarné, filmové a divadelní oblasti. Do současné doby však přetrvala jen divadelní řada (vyplynulo to ze zájmu členské základny). V současné době pracuje Klub mladých diváků pod záštitou Divadla v Dlouhé. Velikost členské základny se pohybuje okolo 20 000 členů. Hlavním cílem KMD je zprostředkování pravidelných návštěv divadelních představení pro žáky nejen základních škol. V každé sezóně navštíví členové KMD zajímavé inscenace v pražských divadlech dle výběru z repertoárové nabídky KMD. Představení jsou vybírána tak, aby se zájemci mohli seznámit s různými oblastmi profesionálního divadelního umění. Zároveň je tak vhodnou formou doplňováno vzdělání dětí v oblasti umělecké a estetické. A co zájemce čeká? Známí herci a zpěváci, hezké prostředí divadel, ta nejlepší představení a vždy něco navíc.

Členství

Členství v KMD je založeno na dobrovolnosti a platí na jeden školní rok. Členy jsou ti, kteří mají skutečný zájem o divadelní umění a kteří svým chováním kvalitu představení dotvářejí. Návštěva divadla je totiž také událost společenská. Předpokladem je proto vhodné oblečení a hlavně společenské chování. KMD je určen především pro žáky 8. a 9. třídy. V případě, že zájem z jejich řad není takový, aby byl obsazen autobus, je členství nabídnuto i mladším žákům. Ti, kteří by chtěli být členy Klubu mladých diváků, mají možnost se přihlásit vždy ke konci každého školního roku. Členský poplatek se platí současně s odevzdáním přihlášky na konci školního roku. Na začátku nového školního roku v souvislosti s prvním představením vybíráme zálohu na dopravu na všechny čtyři akce KMD. V případě, že se člen KMD nemůže představení zúčastnit, lze za něho poslat náhradníka, aby vstupenka zbytečně nepropadla. Je však nutné předem informovat vedoucí KMD, aby mohl být včas zajištěn náhradník. Pokud bude během akce KMD docházet k porušení dohodnutých pravidel(nevhodné chování především v divadle apod.), vybraného žáka z KMD vyloučíme. V takovém případě však nemůžeme zajistit, že seženeme na všechna zbylá představení náhradníka a vrátíme peníze. Členský poplatek je výhodnou částkou, jejíž vynaložení bude mnohonásobně zhodnoceno množstvím nových zážitků a zajímavým využitím volného času.

KMD ve školním roce 2019/2020

Letos se KMD účastní 43 žáků z 6.-9. třídy. Žáci se během školního roku zúčastní čtyř divadelních představení v předních pražských divadlech. Vstupenky KMD jsou částečně dotovány z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Divadla v Dlouhé. Členský poplatek na letošní školní rok je ve výši 450 Kč. Dále je nutné připočítat částku na dopravu (za 4 jízdy do Prahy asi 600 Kč) a vstupné do různých objektů. Datum konání představení, jeho začátek, divadlo a výběr divadelní hry nemůže naše škola ovlivnit. O tom všem obvykle rozhoduje organizátor. Představení se konají většinou v odpoledních hodinách, výjimečně večer. Žáci jsou předem o představení informováni (včetně autora, hereckého obsazení, popřípadě i stručného obsahu). Zároveň před každou akcí KMD dostanou jeho členové s časovým předstihem podrobné informace o jejím programu. V rámci časové rezervy před představením navštívíme také různé historické a kulturní památky Prahy, zajímavé výstavy apod. Poslední dobou jsme v Praze navštívili např. Vyšehrad, Pražský hrad, letiště v Ruzyni, Petřín, Českou televizi, Staroměstskou radnici, Bertramku, Českou národní banku, Betlémskou kapli, Židovské město, Mořský svět, Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR a z muzeí Národní muzeum, Muzeum miniatur, Národní technické muzeum, Muzeum voskových figurín nebo Muzeum mučících nástrojů.

Co jsme letos viděli

Ohlédnutí

Na základní škole v Trhovém Štěpánově funguje KMD již od školního roku 1986. U počátků KMD na štěpánovské škole stály pí uč. Vlková a pí uč. Preková. Po nich převzali klub p. uč. Vrbický, pí uč. Mládková, pí uč. Pastorková, pí uč. Pokorná a pí uč. M. Mendová. Mezi desítkami představeními, která jsme poslední dobou viděli, byly známé muzikály Kleopatra, Rebelové, Šakalí léta, Tři mušketýři, Muž se železnou maskou, Jekyll a Hyde nebo Zpívání v dešti a pak divadelní hry jako např. Tajný deník Adriana Molea, Lhář (C. Goldoni), Prokletí rodu Baskervillů aneb pozor zlý pes (J. Janků), Nový epochální výlet pana Broučka do XV. století (S. Čech), Bouře (W. Shakespeare), Poprask na laguně (C. Goldoni), Charleyova teta (J. B. Thomas), Soudné sestry (T. Pratchett-S. Briggs), Cizinec (L. Shue), Romeo a Julie (W. Shakespeare), O myších a lidech (J.  Steinbeck), Ještě jednou, profesore (A. Procházka), Bylo nás pět (K. Poláček), Naši Furianti (L. Stroupežnický), Král Lear (W. Shakespeare), Lucerna (A. Jirásek) nebo Cyrano z Bergeracu (E. Rostand) atd. V posledních letech jsme navštívili představení v následujících divadlech Rokoko, ABC, Divadlo v Dlouhé, Divadlo v Celetné, Divadlo na Vinohradech, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Broadway, Semafor, Hudební divadlo Karlín, Divadlo Komedie nebo Národní divadlo. V uvedených představeních se také objevilo mnoho známých herců a zpěváků, z nichž uveďme jména jako Květa Fialová, Lubomír Lipský, Arnošt Goldfalm, Ladislav Frej, Oldřich Vízner, Jan Hrušínský, Dalibor Gondík, Daniel Hůlka, Josef Laufer, Martin Dejdar, Jan Révai, Miroslav Táborský, Bára Basiková, Miroslav Donutil, Jiří Štěpnička, Jitka Smutná, Alois Švehlík, Monika Absolonová, Veronika Gajerová, Lucie Vondráčková, Václav Vydra a mnoho dalších. 

Přehled představení v letech 2006-2019