Obsah

KMD 2011/2012

První letošní akce KMD proběhla 18. listopadu. Jako obvykle bylo vlastní divadelní představení spojeno s návštěvou dalšího zajímavého místa v Praze. Tentokrát to bylo letiště v Ruzyni. Prohlídku jsme zahájili u Terminálu 3, tedy na „starém letišti“. Nejprve jsme museli projít bezpečnostním rámem, aby nikdo neměl u sebe žádné předměty, které nejsou v souladu s bezpečnostními předpisy letiště. Hned poté jsme nasedli do autobusu, který nás vozil po celém areálu letiště. Měli jsme možnost vidět z blízka několik letadel, která přistávala a odlétala z letiště. Velice příjemná a ochotná průvodkyně nám vždy řekla, o jaké letadlo se jedná, které letecké společnosti patří, odkud přilétlo nebo naopak kam odlétá. Viděli jsme také, co se děje po příletu letadla, jak cestující vystupují, jak jsou vykládána zavazadla nebo náklad apod. Asi největším zážitkem pro všechny účastníky exkurze byla možnost vidět jedno z největších nákladních letadel Jumbo, které jsme zastihli při jeho odletu do Číny. Na závěr jsme měli možnost navštívit základnu hasičů, kteří se spolupodílí na zajištění bezpečnosti na letišti. Během této exkurze jsme měli jedinečnou možnost poznat zákoutí letiště, kam se jen tak obyčejný člověk nedostane. Po rozchodu v nákupním centru Palladium přišel na řadu muzikál Quasimodo. Předlohou pro muzikál byl román Chrám Matky Boží v Paříži od francouzského spisovatele Victora Huga. Příběh se odehrává v Paříži. Dominantou díla je katedrála Notre Dame (Chrám Matky Boží). S katedrálou jsou spjaty životní osudy hlavní postavy Quasimoda, hrbatého, téměř hluchého a na jedno oko slepého zvoníka, kterého se v dětství ujal kněz Frollo. Kvůli Frollovi se Quasimodo pokusí o únos cikánské tanečnice Esmeraldy, do níž je Frollo zamilován. Únos Quasimodovi překazil kapitán Phoebus, do nějž se poté Esmeralda zamilovala. Quasimodo je zatčen a odsouzen k trestu na pranýři. Esmeralda s ním má soucit, přinese mu na pranýř vodu, za což se do ní zamiluje, i když ví, že marně. Frollo i Quasimodo jsou nešťastně zamilováni do krásné Esmeraldy. Esmeralda ale jejich city neopětuje, Frolla nenávidí, Quasimoda jí je líto, je zamilována do Phoeba. Frollo ze žárlivosti zaútočí na Phoeba. Esmeralda se domnívá, že Phoebus je mrtev. Ten ale přežil. Esmeralda je nespravedlivě odsouzena k trestu smrti za vraždu Phoeba. Quasimodo v den popravy Esmeraldu unese do chrámu, kde jí poskytne azyl a přizná se, že ji tajně miluje. Frollo přemlouvá Esmeraldu, aby se stala jeho milenkou, ona odmítá. Esmeralda je později popravena. Frollo by ji mohl zachránit, ale nechtěl, když nemohl mít její lásku on, nechtěl, aby milovala kohokoliv jiného a raději ji nechal zemřít na šibenici. Quasimodo se za popravu pomstil, zabil totiž svého vychovatele Frolla. Po letech byla Quasimodova kostra nalezena v hrobce u Esmeraldy. Více než dvouhodinové představení se nyní hraje v Divadle Hybernia.

Členové KMD se vydali do Prahy podruhé 12. ledna. Po exkurzi v tiskárně EUROPRINT a rozchodu v obchodním centru Nový Smíchov jsme se vydali na Petřín, kde jsme navštívili rozhlednu a známé Zrcadlové bludiště. Příjemný zážitek ještě umocnilo sice chladné, ale slunečné počasí. Poté již následovalo vlastní divadelní představení. Hra s názvem „I motýli jsou volní“ se uskutečnila v malém divadle s názvem „Divadlo Na Prádle“. Hrdinou komedie je slepý mladík Don Baker, který se odstěhuje od své starostlivé matky do New Yorku. Chce jí tak dokázat, že je schopen samostatného života. Hlavně však chce, aby ho všichni brali jako normálního zdravého člověka bez ohledu na jeho handicap. V sousedním bytě však bydlí mladá, nezávislá a sebevědomá dívka, se kterou se sblíží. Mezitím Dona vyhledá maminka, která ho chce přesvědčit, aby se vrátil domů. Don to odmítne. Jeho nová přítelkyně Jill se ale obává, že se do Dona skutečně zamiluje a má strach, že kdyby ho někdy v budoucnu opustila, zranila by jeho city a sama by měla výčitky svědomí do konce života. Don je přece slepý. Sama sobě si to však nechce přiznat. Proto raději odejde s režisérem divadelní hry, ve které hraje malou roli. Zdrcený Don požádá matku, aby ho odvezla domů. Ta však překvapivě obrátí a řekne svému synovi, že „musí sníst, co si nadrobil“. Don tedy zůstává sám v New Yorku. Při loučení s Jill jí vyčte, že ho opouští jen proto, že ho skutečně má ráda. Jill přesto odchází za režisérem. Po chvíli se však vrací, protože si uvědomí, že Dona opravdu miluje.

Třetí akce KMD se v letošním roce uskutečnila 27. dubna. Jako obvykle jsme návštěvu jednoho z pražských divadel spojili s návštěvou zajímavého místa. Tentokrát to bylo Muzeum Policie ČR. Expozice tohoto muzea mapuje historii, vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území našeho státu, kriminalistiku a známé kriminalistické případy, prezentuje problematiku dopravní a letecké služby, cizinecké a pohraniční policie, ale i bývalé státní bezpečnosti. Děti dostaly od pracovníků muzea pracovní listy a během individuální prohlídky musely plnit zadané úkoly, které si na konci společně s průvodkyní zkontrolovaly. Po rozchodu v obchodním domě MY Tesco na Národní třídě jsme se přesunuli do Divadla ABC ve Vodičkově ulici, kde nás čekalo představení Král Lear. Autorem tragédie Král Lear je slavný anglický spisovatel William Shakespeare. Král Lear byl velice oblíbený, ale stáří ho přimělo vzdát se vlády. Nebál se opustit trůn, jelikož měl tři dcery, kterým mohl vládu předat. Nejvíce miloval nejmladší dceru Kordelii. Chtěl však být spravedlivý a rozhodl se, že podle toho, jakými slovy dcery vyjádří svoji lásku k němu, tolik jim dá území. Byl mile překvapen neupřímnými řečmi dvou starších dcer, Goneril a Regan, avšak nemile překvapen slovy Kordelie, protože neuměla slovy popsat lásku, kterou k němu cítí. Tím byl král zarmoucen. Lear ji vyhnal ze své země. Kordelie se provdala za francouzského krále, ale byla nešťastná. Starší sestry byly na otce milé jen pro své blaho. Ihned po rozdělení vlády se k otci chovaly hrubě a chladně, až ho dohnaly k šílenství. Stejně jako Lear Kordelii, křivdil jeho přítel Gloucester svému synovi Edgarovi. Mladší syn Edmund chtěl získat celé dědictví a donutil otce staršího bratra Edgara nenávidět. Edgar se musel převléci za chudého blázna a schovávat se. Lear bloudil se svým šaškem po zemi, kde se setkal s Edgarem. Mezi tím soupeřily jeho dcery Goneril a Regan mezi sebou. Tyto zprávy o otci se donesly i ke Kordelii. Rozhodla se tedy jet otce zachránit. Vstup Francouzů na britské území však sestry velice rozčílil a chystaly se na boj. Vyhráli Britové, ale i přesto se Kordelie s otcem setkala. Brzy sestry vyhlásily rozkaz oba dva pověsit. Kordelie byla oběšena a otec umřel ze zármutku. Se svým otcem se setkal i Edgar a i přes to všechno mu dokázal odpustit. Usmířený otec nakonec zemřel v náručí svého syna. Goneril a Regan se navzájem zabily, pouze Edgar toto všechno přežil.

Poslední letošní zájezd s KMD do Prahy se uskutečnil v úterý 22. května. Jako obvykle jsme před představením zamířili na návštěvu za pražskými zajímavostmi. Tentokrát to byly zahrady Pražského hradu. Po krátkém rozchodu na Malostranském náměstí jsme se přemístili metrem k Divadlu pod Palmovkou. Představení, které hráli herci tohoto divadla, neslo název „Nájemníci pana Swana“. Jedná se o brilantní komedii o jednom podvodníčkovi, který se jmenuje Erik Swan. Ten poté, co ztratí práci, přijde na vychytralý způsob, jak se dostat k penězům, když vymyslí malý podfuk. Ze sociálního úřadu nezákonně čerpá peníze na podnájemníky, kteří u něj nebydlí nebo se už odstěhovali a podobně. Postupem času se mu však situace dokonale vymkne z rukou. Vše se změní ve chvíli, když přijde na kontrolu pracovník zmiňovaného sociálního úřadu. Pana Swana si splete s jedním z neexistujících podnájemníků a tak začne kolotoč bláznivých situací, záměn, převleků atd., do čehož pan Swan zapojí i podnájemníka Normana Bassetta. Jejich jediným cílem je utajit před poctivým úředníkem skutečný stav věci. Není to však v jejich silách, zvláště poté, co do domu Swanových přijde vedoucí sociálního úřadu, která hledá svého úředníka. Vše se prozradí a už se zdá, že pan Swan a Norman Bassett skončí na několik let ve vězení. Nečekaně zasáhne vedoucí sociálního úřadu paní Cowperová, která se bojí, aby nevyšlo najevo, jak pan Swan lehko zneužíval jejich sociální systém, a proto přijme Erika Swana jako vrchního kontrolora, aby podobné zlodějíčky odhaloval.

Již třetí rok jsme ukončili činnost Klubu mladých diváků slavnostním programem. Nejprve jsme si připomněli letošní čtyři divadelní představení. Byly to muzikál Quasimodo v Divadle Hybernia, drama I motýli jsou volní v Divadle Na Prádle, tragédie Král Lear v Divadle ABC a komedie Nájemníci pana Swana v Divadle pod Palmovkou. Po poslední akci KMD jsme vyhlásili různé soutěže, které souvisely se správným společenským chováním v divadle. Tentokrát jsme hledali nejlépe oblékaného chlapce a dívku a největší divadelního fanouška. Rovněž jsme vybírali chlapce a dívku s nejvybranějším společenským chováním a v kategorii nazvané Vybraná mluva soupeřili chlapci i dívky společně. Výsledky všech soutěží určily hlasy členů KMD. A jaké byly konečné výsledky? Nejelegantněji oblékaným chlapcem se stal Petr Málek z 9. třídy. Mezi dívkami zvítězila Tereza Červeňáková také z 9. třídy. Za největšího divadelního fanouška byl zvolen Daniel Kratochvíl ze 7. třídy. Nejlepší společenské chování měli letos spolužáci z 8. třídy Petr Dušek a Dana Brožová a nejslušnějšího vyjadřování si děti všimly u Barbory Tomaidesová z 9. třídy. Členové KMD také vybírali nejoblíbenější představení, herce a divadlo. Naše žáky nejvíce zaujala komedie Nájemníci pana Swana v Divadle pod Palmovkou. Za nejlepšího herce vybrali Radka Zimu v roli Normana Bassetta v představení Nájemníci pana Swana. Za nejlepší divadlo zvolili Divadlo pod Palmovkou. Samozřejmě mohli hlasovat pouze pro letošní divadelní představení. Mezi exkurzemi, které vždy spojujeme s návštěvou jednoho z pražských divadel, jasně dominovala prohlídka letiště v Ruzyni. Některé kategorie nebyly myšleny zcela vážně. Hlasující si pod jejich názvy (fantom autobusu, postrach pražských ulic, hamburger roku a mobilní maniak) mohli představit cokoli. A kdo v těchto legračních kategoriích uspěl? Fantomem autobusu se stal Petr Málek. Postrach pražských ulic je Jakub Bleha. Hamburger roku obdržel Petr Málek. Mobilní maniak je podle hlasujících Jakub Svoboda. Již v květnu jsme stálé členy letošního KMD vyzvali, aby si ve trojicích připravili plakáty o některém z pražských divadel. Z těchto plakátů byly vybrány tři nejlepší, jejichž autoři se ve druhé části slavnostního programu utkali ve vědomostní soutěži o hlavní cenu. Nakonec se sešly čtyři plakáty. Děvčata z 9. třídy (E. Štefanicová, B. Tomaidesová, J. Vávrová) si připravila plakát o Národním divadle, chlapecká trojice z 8. třídy (P. Dušek, A. Exner, M. Štolle) plakát o Divadle ABC, dívky ze 7. třídy (L. Petrásková, T. Vaníková, J. Svobodová) plakát o Hudebním divadle Karlín a konečně žákyně 5. třídy (V. Šimková, M. Dušková, M. Müllerová) plakát o Národním divadle. V hlasování se prosadily první tři skupiny, a to v uvedeném pořadí. Následná vědomostní soutěž o historii a současnosti českého divadelnictví vítěze nepřinesla. Všechny tři týmy získaly totiž shodně 11 bodů a rovným dílem se podělily o sladkou odměnu.