Obsah

KMD 2012/2013

První letošní akce KMD se uskutečnila 18. října. Před vlastním divadelním představením jsme navštívili budovu Českého rozhlasu na Vinohradech. Ochotný průvodce nás seznámil s historií Českého rozhlasu a provedl nás jak novou, tak i původní budovou rozhlasu postavenou před druhou světovou válkou. Navštívili jsme některá studia, ze kterých vysílá toto veřejnoprávní médium. Zpoza skla jsme také mohli chvíli sledovat živé vysílání stanice Český rozhlas 2 – Praha. Největší zájem dětí však vzbudil původní výtah tzv. páternoster, kterým se děti mohly svést. Cestou k místu rozchodu (obchodní centrum Palladium) jsme se zastavili u některých zajímavých míst Prahy (Národní muzeum, Václavské náměstí, socha sv. Václava, náměstí Republiky). Po rozchodu v Palladiu jsme se přesunuli do Divadle v Dlouhé, jehož herci předvedli drama od ruského spisovatele a dramatika Nikolaje Vasiljeviče Gogola s názvem Hráči. Hlavní postavou hry je sebevědomý a ambiciózní falešný hráč Icharev, který se po příjezdu do města ubytuje v hotelu a hledá karetní hráče, které by mohl obehrát o peníze pomocí svých falešných karet. Proti němu však stojí sehraná skupina v čele s vůdcem zvaným ironicky Utěšitel. Její členové v Icharevovi rozpoznají člověka, který se je snaží obrat o peníze. Naoko ho přijmou za člena své party, ale již od počátku mají jasný cíl, obrat Ichareva o všechny jeho peníze. Icharev jejich plán zpočátku neprokoukne a spolu připraví o velkou částku velkostatkářského synka. Icharevovi zůstane v jednu chvíli v ruce směnka na závratnou sumu. V návalu euforie se však dozvídá, že obětí podvodu se stal ve skutečnosti on, a že přišel o všechny své peníze.

V polovině ledna se uskutečnila letošní druhá akce KMD. Prvním bodem našeho programu byla návštěva Štefánikovy hvězdárny na Petříně. Zde jsme nejprve viděli zhruba půlhodinový film s názvem „Lety ke hvězdám“, během něhož si děti mohly osvěžit základní znalosti o vesmíru. Zamračené počasí nám bohužel znemožnilo pozorovat velkým dalekohledem oblohu, a tak jsme si alespoň menším prohlédli Petřínskou rozhlednu. Děti také zaujala stálá expozice. Po rozchodu v nákupním centru Nový Smíchov jsme se autobusem přesunuli k Divadlu pod Palmovkou. Představení se tentokrát jmenovalo Rain Man a vzniklo na základě stejnojmenného amerického filmu. Jeho hlavní postavou je Charlie Babbitt, který je prototypem nezodpovědného amerického floutka hrajícího se životem „vabank“. Nechybí mu nic - kromě zdravé pokory a upřímně projeveného citu. Ke svému překvapení se jednoho dne dozví, že zemřelý otec odkázal svůj obrovský majetek jeho staršímu bratru Raymondovi, který je postižen autismem. Charlie, který o existenci bratra neměl dosud ani ponětí, se rozhodne nečekanou situaci obrátit ve svůj prospěch. Svého bratra unese z psychiatrické léčebny v domnění, že se mu podaří získat část dědictví po otci jako výkupné. Složité soužití obou bratrů plné nečekaných komplikací, ale také komických i dojemných situací, nakonec oba bratry sblíží.S blížícím se koncem školního roku finišuje také Klub mladých diváků.

Předposlední akce letošního KMD se uskutečnila ve středu 27. března. Před divadelním představením jsme tentokrát navštívili skleník Fata Morgana v Botanické zahradě. Tropický skleník Fata Morgana se nachází mimo areál venkovních expozic Botanické zahrady, na prosluněném jižním svahu trojské stráně. Interiér skleníku je rozdělen do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se návštěvník postupně seznamuje s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Úvodní část expozice je věnována suchomilné vegetaci suchých tropů a subtropů. Prostřední a současně největší část skleníku představuje nížinný deštný les vlhkých tropů. Poslední, chlazená, část skleníku přibližuje drsné prostředí vysokých hor. Po návštěvě Pražské botanické zahrady v Troji a asi hodinovém rozchodu v nákupním středisku Palladium přišel na řadu nejdůležitější bod našeho programu návštěva divadelní inscenace Prokletí rodu Baskervillů v Divadle v Celetné. Ústřední postavou příběhu je slavný londýnský detektiv Sherlock Holmes, který se zrodil z pera anglického spisovatele sira Arthura Conana Doyla. Holmes v tomto příběhu vyšetřuje spolu s přítelem Dr. Watsonem záhadu tajemného, velkého a zlého psa, který ohrožuje na životě posledního potomka rodu Baskervillů, Henryho. Proto dostal jméno pes baskervillský. Jako v jiných příbězích i zde vystupuje hlavní Holmesův nepřítel profesor Moriarty. I tento případ, během něhož dojde k několika dějovým zvratům, však Sherlock Holmes, i díky své pověstné deduktivní metodě, dokáže vyřešit.

Poslední akce Klubu mladých diváků ve školním roce 2012/2013 se uskutečnila 11. června. Jako obvykle jsme využili návštěvu Prahy k prohlídce zajímavých míst v Praze. Byli jsme v Muzeu Karla Zemana, který se proslavil jako režisér filmů Vynález zkázy, Baron Prášil, Cesta do pravěku a dalších. Kromě zhlédnutí filmových ukázek si mohly děti vyzkoušet na vlastní kůži některé rekvizity z jeho filmů. Poté jsme se centrem Prahy přesunuli k Obchodnímu centru My, kdy byl tentokrát rozchod. Za divadelním představením jsme zamířili do Divadla ABC ve Vodičkově ulici. Představení neslo název Sen čarovné noci a jeho vzorem bylo Shakespearovo drama Sen noci svatojánské. V příběhu, který se odehrává jedné májové noci, se střetávají tři různé příběhy, jejichž společným jmenovatelem je láska.

Klub mladých diváků ve školním roce 2012/2013 zahrnoval jako obvykle čtyři divadelní představení. Poprvé jsme se do Prahy vydali v říjnu. Po exkurzi v Českém rozhlasu jsme zhlédli v Divadle v Dlouhé drama „Hráči“, jehož autorem je ruský dramatik Nikolaj Vasiljevič Gogol. Druhá akce KMD proběhla v lednu. Nejprve jsme navštívili Štefánikovu hvězdárnu na Petříně a potom následovalo představení „RAIN MAN“ v Divadle pod Palmovkou. Předlohou pro toto zdařilé představení byl známý stejnojmenný film. Potřetí v březnu jsme měli na programu návštěvu tropického skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě a představení „Prokletí rodu Baskervillů aneb pozor zlý pes“ v Divadle v Celetné. Světoznámý londýnský detektiv Sherlock Holmes se s přítelem doktorem Watsonem opět utkal se svým úhlavním nepřítelem Moriartim. Činnost KMD jsme v tomto roce uzavřeli v červnu exkurzí v Muzeu Karla Zemana a divadelním představením s názvem „Sen čarovné noci“ v Divadle ABC. Původní Shakespearovo drama Sen noci svatojánské zde dostalo modernější háv. Hned po první akci KMD jsme vyhlásili vědomostní soutěž. Po každé akci Klubu mladých diváků dostali zájemci z řad členů KMD pracovní list, který obsahoval různé úkoly. Tyto úkoly se vždy vztahovaly k navštíveným místům. Nejvíce otázek se týkalo konkrétního divadelního představení. V otázkách jsme se často ptali na název divadla, jméno hry, jejího autora, postavy vystupující v představení, jména herců apod. Po každém kole jsme vyhlásili nejlepší řešitele v jednotlivých třídách (5.-9. ročník) a v rámci celé školy. Po poslední červnové akci KMD byli vyhlášeni celkoví vítězové. O pořadí na prvních místech v některých třídách museli rozhodnout doplňující otázky. Také v případě celoškolní soutěže musel o pozicích na pomyslných medailových místech rozhodnout zvláštní „divadelní“ test. Celkovou vítězkou se nakonec stala Jana Svobodová z 8. třídy před Danou Brožovou z 9. třídy. Na třetím místě skončila Lucie Petrásková z 8. třídy. V jednotlivých třídách si nejlépe vedli Milan Brož (5. třída), Michaela Müllerová (6. třída), Martina Kudynová (7. třída), Jana Svobodová (8. třída) a Dana Brožová (9. třída).