Obsah

Organizace školního roku

Školní rok
 • zahájení školního roku pondělí 16. září 2019
 • 1. pololetí: 2. 9. 2019 - 30. 1. 2020
 • 2. pololetí: 31. 1. - 30. 6. 2020
Prázdniny
 • podzimní prázdniny: 29. a 30. 10. 2019
 • vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020, vyučování po vánočních prázdninách začíná v pondělí 6. 1. 2020
 • pololetní prázdniny: 31. 1. 2020
 • jarní prázdniny: 10. - 16. 2. 2020
 • velikonoční prázdniny: 9. 4. 2020
 • hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2020, vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020
Státní svátky ve školním roce
 • Den vzniku samostatného československého státu: 28. 10. 2019
 • Den vítězství: 8. 5. 2020
Volné dny ve školním roce
 • Velký pátek 10. 4. 2020
 • Velikonoční pondělí: 13. 4. 2020
 • Svátek práce: 1. 5. 2020
Hodiny a přestávky
 • budova školy se otevírá v 7.40
   
 • 1. hodina: 8.00-8.45
 • přestávka: 8.45-8.55
   
 • 2. hodina: 8.55-9.40
 • přestávka: 9.40-10.00
   
 • 3. hodina: 10.00-10.45
 • přestávka: 10.45-10.55
   
 • 4. hodina: 10.55-11.40
 • přestávka: 11.40-11.50 
   
 • 5. hodina: 11.50-12.35
 • přestávka: 12.35-12.45
   
 • 6. hodina: 12.45-13.30
 • přestávka: 13.30-13.40
   
 • 7. hodina: 13.40-14.25 
 • přestávka: 14.25-14.35
   
 • 8. hodina: 14.35-15.20
 • přestávka: 15.20-15.25
   
 • 9. hodina: 15.25-16.10
Vysvědčení
 • vydání vysvědčení za 1. pololetí čtvrtek 30. ledna 2020
 • vydání vysvědčení za 2. pololetí pátek 26. června 2020
Školní družina
 • provozní doba školní družiny: 6.00-7.40, 11.40-16.00
Termíny pedagogických rad
 • 27. srpna 2019
 • 20. listopadu 2019
 • 15. ledna 2020
 •  7. května 2020
 • 18. června 2020
Termíny třídních schůzek
 • 21. listopadu 2019
 • 16. dubna 2020 (třídní schůzky zrušeny)
Zápis dětí do 1. třídy
 • 1. dubna 2020
Přijímací řízení
 • uzávěrka přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019

 • uzávěrka přihlášek na střední školu bez talentové zkoušky do 1. 3. 2020

 • přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. ročníku 8.6. 2020

 • přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 9.6. 2020


Organizace školního roku 2020/2021
Organizace školního roku 2021/2022