Obsah

Předmětové a sportovní soutěže

Žáci naší školy mají každý rok možnost se zapojit do různých předmětových a sportovních soutěží. Účast v těchto soutěžích je dobrovolná. Z vědomostních soutěží se děti v poslední době často zapojují do Chemické olympiády, Olympiády z českého jazyka, Dějepisné olympiády nebo jazykových a matematických soutěží. Ze sportů patří mezi nejoblíbenější volejbal, kopaná, atletika nebo stolní tenis. Žáci musí obvykle prokázat znalosti a schopnosti již ve školním kole a nejlepší z nich pak reprezentují školu v oblastních a okresních kolech, a pokud jsou úspěšní i tam, tak v kolech krajských nebo dokonce celostátních. Připomeňme si nejvýraznější úspěchy našich žáků za několik posledních let.

Zřejmě největšího úspěchu dosáhla Lucie Früblingová, která ve školním roce 2002/2003 vyhrála celostátní kolo Dějepisné olympiády. Lucie Früblingová obdržela za tento výjimečný výsledek cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2003 za vynikající výsledky v předmětových soutěžích. Spolu s L. Früblingovou se v uvedeném roce do národního kola probojovala také její spolužačka Marie Vinšová, která tak zopakovala svůj úspěch z předchozího školního roku. O čtyři roky později na ně navázala Renata Vopálková, která se rovněž přes okresní a krajské kolo probojovala až do celorepublikového klání. Dalšími štěpánovskými účastníky celostátního kola této soutěže byli Jan Frajt v roce 2010 a Barbora Tomaidesová o dva roky později. V krajském kole Dějepisné olympiády zastupovaly školu dále Renata Vopálková a Alžběta Černá ve školním roce 2005/2006, Alžběta Černá a Marie Benešová ve školním roce 2007/2008, Marie Benešová ve školním roce 2008/2009, Pavel Dušek ve školním roce 2009/2010 a Jan Frajt, Pavel Dušek, Barbora Tomaidesová ve školním roce 2010/2011, Petr Dušek ve školním roce 2012/2013, Michaela Müllerová ve školním roce 2015/2016 a Denisa Limburková ve školním roce 2017/2018.

Úspěchy sklízeli žáci školy také v Chemické olympiádě. Ve školním roce 2000/2001 byl v krajském kole Štěpán Lachman, o rok později Michal Král a roku 2012 Barbora Tomaidesová. Rovněž v Konverzační soutěži v německém jazyce se naše žákyně třikrát dostaly v kategorii IIA do krajského kola. Ve školním roce 2004/2005 to byla Michaela Borešová, o rok později Zdeňka Smutná a v roce 2010 Markéta Vinšová. V Olympiádě v českém jazyce se ve školním roce 2010/2011 výrazně prosadila Jitka Vávrová, která po vítězství v okresním kole reprezentovala školu v krajském kole. Do téhož kola se probojovala o rok později Barbora Tomaidesová.

Ve sportovních soutěžích se dařilo malým fotbalistům. V turnaji zvaném McDonald`s Cup se v kategorii B (4.-5. třída) dvakrát prostříleli do krajské soutěže, a to ve školním roce 1998/1999 a 2000/2001. Úspěšně si vedli i volejbalisté. Ve školním roce 2000/2001 byli chlapci až v regionálním kole. Pro školní atletiku byl nejúspěšnější rok 2002/2003, kdy se mladší žáci v soutěži Pohár rozhlasu probojovali po vítězství v okresním kole do kola krajského. A zapomenout nesmíme také na mladé stolní tenisty, kteří ve školním roce 2008/2009 ve složení Michal Béza, Lukáš Janko a Ondřej Nosek prošli do krajského kola po 1. místě v okresním kole. 

V tomto přehledu jsou uvedena pouze nejlepší umístění z krajských a celostátních kol. Mnoho dalších dětí dosáhlo na pomyslné medailové pozice také v okresních kolech, především ve sportovních soutěžích. Věříme, že i v tomto školním roce vás budeme moci informovat o dalších podobných úspěších žáků ze štěpánovské školy. 

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže, které vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 48. ročník. Dějepisná olympiáda je obvykle určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu. Celostátní kolo trvá obvykle pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. V letošním školním roce bude hostit účastníky národního kola Praha. Celostátní kolo spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky v historických památkách nebo v terénu...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celorepublikového kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé ČR. Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší jen svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě, Věda a technika v průběhu staletí nebo Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. Letošní téma zní: Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Dějepisné olympiády

Školní kolo

V polovině listopadu proběhlo na naší škole školní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku je zaměřené na cestování v minulosti ve všech možných podobách. Soutěžní úlohy obsahovaly především otázky z českých dějin. Soutěžící  tak museli zapátrat ve své paměti, co vědí o Sámově říši, o Velké Moravě, o poselstvu Jiřího z Poděbrad k evropským dvorům,  o Janu Amosu Komenském nebo o moderních způsobech dopravy. Nejlépe si vedl  Tomáš Kakos z 9. třídy, který získal 59 bodů. Na druhém místě se umístil Vít Hromas z 8. třídy a na pomyslný bronz dosáhl Jan Horáček z 9. třídy. Úspěšným řešitelem se stalo prvních  9 účastníků. Za úspěšného řešitele je považován každý účastník, který dosáhl alespoň 60% bodů z maxima 70 bodů. Soutěže se celkem zúčastnilo  18 žáků z 8. a 9. třídy. Do okresního kola, které se koná v polovině ledna, postoupili tři nejúspěšnější řešitelé.


Výsledková listina školního kola

Zadání školního kola

Řešení školního kola

 

DěODěODěODěO

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koná se již více než 40 let a jejím garantem je v současnosti Národní institut pro další vzdělávání. Letos probíhá už 45. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá celý týden, koná se vždy koncem června a má charakter táborového pobytu. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Olympiády v českém jazyce

Školní kolo

Školního kola předmětové soutěže v našem mateřském jazyce se zúčastnili výhradně žáci 8. a 9. třídy. Účastníci plnili nejprve mluvnickou část, za kterou mohli maximálně obdržet 30 bodů. Poté následovala část slohová. Její téma znělo "Co všechno umí světlo" a žáci ji měli zpracovat formou prózy. Slohový útvar byl libovolný. Nejvyšší možný bodový zisk ve slohu byl 20 bodů. Nejvíce bodů získali Jan Horáček a Tomáš Kakos (oba 9. třída), kteří se se ziskem 43 bodů podělili o 1. místo. Na 3. místě skončil jejich spolužák Jaroslav Müller, který vybojoval 39,5 bodu. První dva jmenovaní si vybojovali právo účasti v okresním kole, které se koná koncem ledna v Benešově.

Slohové práce ze školního kola
Zadání školního kola
Řešení školního kola

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda je nejdůležitější chemickou soutěží pořádanou v ČR. Soutěž je vyhlašována každoročně a je určena pro žáky základních a středních škol. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Českou společností chemickou a Českou společností průmyslové chemie. V tomto roce se koná 55. ročník. Olympiáda se dělí do pěti kategorií, které jsou rozdílně obtížné. Každá kategorie je dělena na jednotlivá soutěžní kola, ve kterých žáci řeší teoretické a praktické úlohy. Jednotlivá postupová kola jsou školní, okresní, krajské a popřípadě celostátní a mezinárodní. V každém soutěžním kole jsou úlohy o něco složitější. V nejvyšší kategorii je možnost zúčastnit se celostátního kola Chemické olympiády a při velmi dobrém umístění je možnost postoupit až na Mezinárodní chemickou olympiádu. Iniciativa ke konání Mezinárodní chemické olympiády vyšla z Československa a její první ročník se konal v červnu roku 1968 v Praze. Žáků základních škol se týká kategorie D. Ta je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Kategorie zahrnuje školní kolo, okresní kolo a krajské kolo. Nemá však celostátní kolo. Úlohy této kategorie se skládají z teoretické a praktické části. Úlohy jsou často zaměřeny na učivo, které se běžně probírá v hodinách chemie. Webové stránky soutěže jsou zde.

Pythagoriáda

Pythagoriáda patří mezi tradiční matematické soutěže. Je určena všem žákům 5.-8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vychází ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku – není tedy nutné být matematickým talentem. Při této soutěži se nepoužívají ani kalkulačka, ani tabulky. Soutěž má několik kategorií podle ročníku školy (5. ročník ZŠ, dále 6., 7. a 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a dvě postupová kola: školní a okresní. Letos se koná již 42. ročník Pythagoriády. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Pythagoriády

Atletická všestrannost

Koncem září se vybraní žáci prvního stupně zúčastnili soutěže v Atletické všestrannosti, která se konala ve sportovním  areálu  Na Lukách ve Vlašimi. V této soutěži  se vždy utkávají  10členné týmy, jeden chlapec a jedna dívka z každé třídy prvního stupně.  Spolu soutěží ve sprintu na 50m, ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem.  Naše  škola jako každý rok postavila tým „A“ a tým „B“. Za první tým závodili Dominika Kmentová a Jakub Šic (1. třída), Veronika Boušková a Václav Vrbík (2. třída), Radim Mach a Eliška Žabová (3. třída), Monika Červenková a Zbyněk Limburk (4. třída) a Lucie Chvojková a Tomáš Kupsa (5. třída). Do „B“ týmu byli vybráni Aneta Šicová a Matyáš Zíka (1. třída), Antonín Nový a Adéla Veselá (2. třída), Adam Kment a Eliška Kulíčková (3. třída), Kristýna Novotná a Marek Šic (4. třída) a Eliška Čermáková a Jan Hotovec (5. třída). Výborně si vedly  především  děti  z prvního týmu, které v celkovém součtu obsadily výborné 3. místo. Druhý tým skončil na 18. místě.  Mezi jednotlivci zazářili R. Mach a Z. Limburk, kteří ve své věkové kategorii obsadili v součtu všech tří disciplín 1. místo. V jednotlivých disciplínách posbírali mladí štěpánovští atleti 6 medailových umístění. Radim Mach ze 3. třídy vyhrál dálku a byl druhý v běhu na 50m. Zbyněk Limburk ze 4. třídy byl druhý v dálce a ve sprintu. Jakub Šic z 1. třídy byl stříbrný v dálce a jeho starší bratr Marek ze 4. třídy  bral ve stejné disciplíně bronz.  Soutěže se zúčastnilo 21 družstev ze 13 škol z celého benešovského okresu.

Propozice Atletické všestrannosti 1. stupeň

Výsledky Atletické všestrannosti 1. stupeň

AtletikaAtletikaAtletikaAtletikaAtletikaAtletikaAtletikaPohár

Okresní kolo turnaje ve stolním tenise

Po delší době se žáci naší školy opět zúčastnili okresního kola turnaje ve stolním tenise. V soutěži mladších žáků reprezentovala naši školu čtveřice Tomáš Kupsa, Radim Kupsa (oba z 5. třídy), Petr Čermák (6. třída) a Matyáš Horáček (7. třída). Do této věkové kategorie se přihlásilo celkem 7 týmů. Naši mladí stolní tenisté ve své základní skupině nejprve porazili chlapce ze ZŠ Jiráskova Benešov 3:1 na zápasy. Potom prohráli s družstvem ze ZŠ Poříčí nad Sázavou 2:3 a v posledním zápase zdolali tým "B"  ZŠ Čechtice 3:0. V základní skupině tak obsadili 2. místo a postoupili do boje o 3. místo. V něm porazili tým "A" ze ZŠ Čechtice 3:0 a získali diplom pro tým na 3. místě. Nejvíce bodů pro štěpánovské družstvo vybojoval Radim Kupsa. Soutěž se konala ve Sportovní hale Spartak Vlašim ve středu 10. října. 

Výsledky okresního kola turnaje ve stolním tenisu

Stolní tenis

Turnaj v sálové kopané

První listopadový den se konalo za účasti mladých fotbalistů ze ZŠ Trhový Štěpánov oblastní kolo turnaje v sálové kopané. V základní skupině náš tým prohrál s největším favoritem ze ZŠ Vlašim Sídliště a trochu nešťastně (gólem v poslední vteřině) také s družstvem ze ZŠ Benešov Jiráskova. Jeden bod získali štěpánovští fotbalisté za remízu s týmem ZŠ Týnec nad Sázavou a z vítězství se radovali po vítězství nad družstvem ze ZŠ Čechtice. V konečném pořadí tak obsadili třetí místo. Nejlepším střelcem našeho týmu byl Jan Horáček (9. třída). Tým dále tvořili Jakub Fotr, Jaroslav Müller, Šimon Neděla (všichni 9. třída), David Smítka (8. třída), Václav Mach a Filip Novotný (oba 7. třída). Do finálového kola postoupil pouze vítězný tým ze ZŠ Vlašim Sídliště. Turnaj proběhl na SZeŠ a VOŠ Benešov.

Propozice turnaje v sálové kopané
Výsledky turnaje v sálové kopané

Sálová kopaná

 

Pohár rozhlasu

Pohár rozhlasu je atletická soutěž družstev určená pro žáky 2. stupně základních škol. Mezi sebou soutěží týmy mladších žáků a žákyň (6.+7. třída) a starších žáků a žákyň (8. a 9. třída). V mladší kategorii se soutěží v běhu na 60 m, ve skoku vysokém, v hodu míčkem, v dálce, ve vytrvalostním běhu (chlapci 1000 m, dívky 600 m) a ve sprinterské štafetě. Ve starší věkové kategorii jsou vypsané stejné disciplíny. Pouze hod míčkem je nahrazen vrhem koulí a vytrvalostní běh je delší (chlapci 1500 m a dívky 800 m). Webové stránky soutěže jsou zde.

McDonald´s Cup

McDonald´s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol v České republice. Letos se koná již jeho 21. ročník. Turnaj je rozdělen do dvou kategorií: kategorie A (žáci 1.-3. třídy ZŠ) a kategorie B (žáci 4.-5. třídy ZŠ). V posledních letech se ho účastní téměř 80 tisíc chlapců a také děvčat mladšího školního věku z téměř 4 tisíc škol. Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Generálním partnerem je společnost McDonald´s ČR. Soutěž začíná třídním nebo školním turnajem. Vítězný tým pak reprezentuje školu v okrskovém nebo přímo v okresním kole. Vítězové okresních kol postupují do krajského finále a vyvrcholením každého ročníku McDonald´s Cupu je tzv. Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších z krajských kol v kategorii A a B. Více se o tomto turnaji dozvíte na stránkách www.mcdonaldscup.cz.