Obsah

Zaměstnanci

Ředitelka školy
 • Mgr. Kuželová Květa
Výchovný poradce
 • Mgr. Dymák Petr
  • konzultační hodiny: pátek 7.45-10.00
Metodik primární prevence
 • Mgr. Vrbický Martin
  • konzultační hodiny: středa 7.00-8.45
Koordinátorka ŠVP
 • Mgr. Nováková Martina
ICT koordinátor
 • Mgr. Balšánek Jan
Koordinátor enviromentální výchovy
 • Mgr. Dymák Petr
Školní speciální pedagog
 • Mgr. Kakosová Lucie
  • konzultační hodiny: středa 10.00-10.45
Správce žákovské knihovny
 • Mgr. Nováková Martina
  • výpůjční doba: pondělí 13.00-14.00, dále dle dohody
Pedagogičtí pracovníci
 • 1. třída Mgr. Nováková Martina (novakova@zsts.cz)
 • 2. třída Mgr. Früblingová Hana (frublingova@zsts.cz)
 • 3. třída Mgr. Kladivová Šárka (kladivova@zsts.cz)
 • 4. třída Mgr. Kakosová Lucie (kakosova@zsts.cz)
 • 5. třída Mgr. Limbuk Martin (limburk@zsts.cz)
 • 6. třída Mgr. Balšánek Jan (balsanek@zsts.cz)
 • 7. třída Mgr. Horálková Kamila (horalkova@zsts.cz)
 • 8. třída Mgr. Vrbický Martin (vrbicky@zsts.cz)
 • 9. třída Mgr. Dymák Petr (dymak@zsts.cz)
 • Mgr. Mendová Monika (mendova@zsts.cz)
 • Kudynová Martina (kudynova@zsts.cz)
 • Kulíková Ludmila - asistentka pedagoga (kulikova@zsts.cz)
 • Naňáková Miroslava - asistentka pedagoga (nanakova@zsts.cz)
 • Špirková Jaroslava - asistentka pedagoga (spirkova@zsts.cz)
 • Vokasová Jana - asistentka pedagoga

Mateřská dovolená: Mgr. Krucká Pavla

Vychovatelky ŠD
 • Kulíková Ludmila
 • Špirková Jaroslava
Hospodářka školy
 • Naňáková Miroslava 
  • úřední hodiny: 7.45-14.00
Správní zaměstnanci
 • Křepela Petr
 • Čapková Marie
 • Hospergrová Hana
 • Kadlečková Věra
 • Štiková Erika