Obsah

Ceny obědů od 1.9. 2018

Kategorie strávníků

MŠ do 6  let   ranní svačina                8 Kč
                         oběd                            19 Kč
                         odpolední svačina       7 Kč

MŠ 6leté         ranní svačina       8 Kč
                         oběd       22 Kč
                         odpolední svačina      7 Kč

7-10 let            oběd       22 Kč

11-14 let          oběd       24 Kč

15 let a více    oběd       26 Kč

Cizí strávníci  oběd       58 Kč

Ceny jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování. 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni po dobu školního roku (t.j. 1.9.-31.8.), ve kterém dosahují věk dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Kategorie je určena podle data narození strávníka. Neurčuje se podle třídy.

Placení stravného

a)hotově ve školní jídelně (zálohově nejpozději do 10. dne v měsíci)

b)inkasem z účtu na účet školní jídelny  (číslo účtu 0325928 309/0800)

c)převodem na běžný účet školní jídelny (číslo účtu 0325928309/0800)