Obsah

Informace pro strávníky

Úprava cen obědů od 1.9. 2018

Vážení rodiče,

vzhledem k neustále  narůstajícím cenám potravin jsme přistoupili k navýšení ceny stravného ve všech věkových kategoriích. Toto zvýšení je platné od 1.9. 2018.

Strávníci

MŠ do 6  let   ranní svačina                8 Kč
                        oběd                            19 Kč
                        odpolední svačina       7 Kč

MŠ 6leté         ranní svačina       8 Kč
                        oběd       22 Kč
                        odpolední svačina      7 Kč

7-10 let            oběd       22 Kč
11-14 let          oběd       24 Kč
15 let a více     oběd       26 Kč

Cizí strávníci    oběd       58 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni po dobu školního roku (t.j. 1.9.-31.8.), ve kterém dosahují věk dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Kategorie je určena podle data narození strávníka. Neurčuje se podle třídy.

Ceny jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování.

Věříme, že tento krok pochopíte s přihlédnutím k okolnosti, že ceny stravného nebyly několik let upravovány. 

___________________________________________________________________________________________________________________

Odhlašování obědů

Od 1.9. 2018 odhlašování obědů provádět den předem do 14,00, z důvodu nemoci na aktuální den do 7,30 ráno.

První den nepřítomnosti ve škole je oběd vydán do vlastních jídlonosičů a další dny absence ve škole nemá žák právo na dotovanou stravu.

Strávníci jsou přihlášeni na celý školní rok, proto každá absence (ukončení stravování, přechod na jinou školu, nemoc a jiné), musí být omluvena.

Odhlášení  stravného
telefonicky 317 851 276
e-mailem-sj.trhstep@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________________________

Změna čísla účtu pro inkasní platbu stravného u České spořitelny

Česká spořitelna, a. s. k 31.12. 2018 ruší službu stávajících sběrných účtů k provedení platby inkasem. Tento způsob placení stravného bude nadále zachován, ale na běžný účet školní jídelny Trhový Štěpánov. Tato změna bude provedena od 20.9. 2018, což znamená, že zálohy stravného budou ještě provedeny ze stávajícího účtu v měsíci srpnu. Za měsíc září již z nového účtu. Z tohoto důvodu je nutné od 20.9. 2018 změnit dosavadní číslo sběrného účtu č. 0100229881/0800 na nové číslu účtu č. 0325928309/0800

Pokud se rozhodnete pro změnu typu platby stravného z inkasa na převod na účet, nahlašte, prosím, tuto změnu v kanceláři Školní jídelny Trhový Štěpánov

Při změně čísla účtu nebo typu platby vyplňte, prosím, potvrzení, které si můžete stáhnout zde.

___________________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 17.6.-28.6. 2019 a 2.9.-13.9. 2019, kdy bude škola uzavřena z důvodu rekonstrukce školní budovy, bude školní jídelna vařit pro žáky základní školy, kteří jsou přihlášeni do školní družiny (dotovaná strava), pro mateřskou školu a pro cizí strávníky. Od 16.9. 2019 budou opět přihlášeni všichni žáci základní školy.

___________________________________________________________________________________________________________________

Od 16. dubna 2019 má školní jídelna novou mailovou adresu sj.trhstep@gmail.com. Při komunikaci se školní jídelnou používejte, prosím, tento nový mail. Starý mail bude v nejbližší době zrušen. 

___________________________________________________________________________________________________________________

Od školního roku 2019/2020 dostávají kartičky k potvrzení o zaplacení stravného pouze žáci, kteří platí obědy hotově nebo převodem z účtu. Žáci, kteří platí obědy inkasem, tyto kartičky již dostávat nebudou.

___________________________________________________________________________________________________________________

Během podzimních prázdnin (29.-30.10.) mají všichni žáci odhlášený oběd. Školní kuchyně bude vařit pouze pro mateřskou školu a strávníky z řad veřejnosti.

___________________________________________________________________________________________________________________

V době vánočních prázdnin (od pondělí 23.12. 2019 do pátku 3.1. 2020) bude školní jídelna uzavřena a provoz školní jídelny opět začne v pondělí 6. ledna 2020. Školní jídelna je po tuto dobu uzavřena také pro cizí strávníky. Zaměstnanci školní jídelny přejí všem krásné Vánoce  a hodně štěstí a zdraví v novém roce.

___________________________________________________________________________________________________________________

Během pololetních prázdnin (31. ledna 2020) vaří školní jídelna pouze pro mateřskou školu a cizí strávníky.

___________________________________________________________________________________________________________________

Během jarních prázdnin (10.-14. února 2020) je školní jídelna v provozu pouze pro mateřskou školu a pro cizí strávníky. Žáci základní školy jsou automaticky  ohlášeni.

___________________________________________________________________________________________________________________