Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

VŠEM ŽÁKŮM A ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY PŘEJEME KLIDNÉ A SLUNEČNÉ LÉTO

O školní družině

Školní družina je výchovně-vzdělávací zařízení. Na naší škole má dlouho tradici. Poprvé začala při škole fungovat jako družina mládeže ve školním 1958/59. Družina není pokračováním školního vyučování, ale také není pouhým hlídáním dětí. Hlavní posláním je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. Žákům, zvláště prvního stupně, nabízí a zabezpečuje náplň volného času před, mezi a po vyučování. Převládají činnosti odpočinkové, tělovýchovné, estetické a spontánní aktivity. Mimo činnosti výchovně-vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu mimo vyučování. Její činnost se řídí vzdělávacím programem pro ŠD.

Školní družina

Kapacita družiny je 70 účastníků a má v současnosti tři oddělení, která jsou umístěna v zadní části budovy za šatnami. První oddělení má kapacitu 20 dětí, druhé oddělení 25 dětí a třetí oddělení 25 dětí.

První a druhé oddělení využívají společné prostory. Větší místnost, která je přibližně stejně velká jako třída, je vybavena odpovídajícím nábytkem, výtvarnými pomůckami, stolními hrami, hračkami, stavebnicemi, časopisy a knihami. Je zde také počítač, který mohou účastníci využívat k hrám a programům, které jsou zde nainstalovány (výukové programy na procvičování základů matematiky, českého a anglického jazyka). Druhá místnost (herna) je vybavena kobercem a hračkami vhodnými především ke hře na koberci. Třetí místnost (hernička) je také vybavena hračkami a stavebnicemi a jsou zde také dva počítače, které jsou využívané především při zájmových nebo odpočinkových činnostech (vyhledávání informací, poslech pohádek, atd.). Dále je zde WC pro účastníky, WC pro vychovatelky, kuchyňský kout a chodbička na odkládání školních tašek. Třetí oddělení využívá prostory hned vedle družiny 1. a 2. oddělení. Místnost je vybavena vhodným nábytkem, kobercem, společenskými hrami, stavebnicemi, knihami, výtvarným materiálem a dalšími pomůckami vhodnými pro rozvoj účastníků. Je zde také tabule na fixy. Dále je zde WC a malá vstupní chodbička.

Školní družina

V odpoledních hodinách za příznivého počasí využíváme víceúčelové hřiště, které je hned vedle budovy školy. Školní družina také využívá další prostory v budově školy a to především tělocvičnu, počítačovou učebnu a cvičnou kuchyňku. Vychovatelky připravují pro děti po dobu celého školního roku mnoho zajímavých akcí, např.: oslavu svátku Halloween, opékání vuřtů na školní zahradě, čertovskou diskotéka, vánoční besídku, zimní a letní olympiádu, …

Školní družina je otevřena od pondělí do pátku. Ráno mohou být děti ve družině od 6.30 do 7.40. Odpolední družina trvá od 11.40 do 16.00.

Po obědě jsou děti rozdělené do tří oddělení. O děti se ve školní družině starají 3 vychovatelky:
paní vychovatelka Adéla Hájková – 1. oddělení (žáci z 1. třídy)
paní vychovatelka Dana Žabová – 2. oddělení (žáci z 2.A a někteří žáci z 2.B)
paní vychovatelka Ludmila Kulíková – 3. oddělení (ostatní žáci z 2.B a žáci ze 3. třídy)

Poplatek za družinu činí v letošním školním roce 500 Kč na jedno pololetí. Platba se provádí pololetně u paní vychovatelky Kulíkové, a to do 13. října za první pololetí a do 8. března za druhé pololetí. Peníze se používají na nákup vybavení družiny.

Děti se mohou do družiny přihlásit na začátku školního roku vyplněním a odevzdáním přihlášky. Přihláška do školní družiny musí být odevzdána do 4. září do 12.00.  Přihlášku může odevzdat zákonný zástupce žáka nebo žák osobně 4. září třídnímu učiteli nebo vychovatelkám nebo ji může vhodit do schránky vedle hlavního vchodu do budovy školy. Vyplněnou přihlášku lze také poslat na e-mailovou adresu druzinastepanov@seznam.cz. Nejpozději 4. září do 18.00 budou zákonní zástupci žáků  e-mailem vyrozuměni o přijetí nebo nepřijetí dítěte k docházce do školní družiny.

Kapacita družiny (70 účastníků) nemůže být překročena, a proto byla stanovena kritéria pro přijetí dětí k docházce do školní družiny. Do ŠD budou přednostně přijímáni žáci k pravidelné docházce v tomto pořadí:
A)žáci 1. ročníku
B)žáci 2. ročníků
C)žáci 3. ročníku (s pravidelnou denní docházkou)
D)žáci 4. ročníku (s pravidelnou denní docházkou)
E)žáci 5. ročníku (s pravidelnou denní docházkou)
F)ostatní žáci (s nepravidelnou denní docházkou)

Pro přihlášené žáky je pobyt ve školní družině povinný. Doba pobytu ve školní družině se řídí požadavky zákonných zástupců v přihlášce.  Nepřítomnost účastníka ve školní družině musí být zákonnými zástupci řádně omluvena. Účastníka mohou ze školní družiny vyzvedávat pouze osoby uvedené v přihlášce. V případě změny je nutné prokázání písemným vyzváním rodičů nebo posláním SMS (telefonní hovory nemohou být z důvodu bezpečnosti akceptovány). Prosíme o dodržování času vyzvedávání účastníka dle údajů na přihlášce. Od 13.00 do 14.30 se může školní družina zdržovat i mimo areál školy, vždy ale budeme k zastižení na telefonu. Účastník nesmí bez vědomí vychovatelky opustit družinu. Za účastníka, který byl ve škole, ale do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.  Ve školní družině se účastník řídí pokyny vychovatelky a řádem školní družiny. Pokud účastník soustavně a úmyslně porušuje řád ŠD, může ho ředitelka školy ze ŠD vyloučit.

Telefonní kontakty do ŠD

Ranní družina: 6.30 – 7.40 hod.|
oddělení spojena  tel. číslo 704 184 000

 

Odpolední družina: 11.40 – 14.40 hod.

1. oddělení tel. číslo 606 238 985

2. oddělení tel. číslo 603 340 698

3. oddělení tel. číslo 704 184 000

 

Koncová družina: 14.40 – 16.00 hod.

oddělení spojena tel. číslo 704 184 000

Po, Út, St – Adéla  Hájková

Čt, Pá – Ludmila Kulíková

Všechny fotografie ze školní družiny najdete na tomto odkazu: Družina ZŠ TŠ – seznam alb na Rajčeti (idnes.cz)

 

Přihláška do školní družiny                                             

Vnitřní řád školní družiny

Plán činností školní družiny

Družina

Anketa

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Město Trhový Štěpánov

Město Trhový Štěpánov

PROJEKT MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov