Obsah

25.05.2020

Školní jídelna

Informace ze školní jídelny

Školní jídelna obnovila provoz v pondělí 25.5. 2020. Vaří pouze pro žáky základní a mateřské školy a pro zaměstnance ZŠ a MŠ. Ostatním cizím strávníkům z důvodu zpřísněných hygienických pravidel školní jídelna nevaří. Cizím dospělým osobám není vstup do školní jídelny povolen. Žákům, kteří mají přihlášené obědy od 25.5.2020 a platí inkasem z účtu, byly zálohy strženy k 25.5.2020. U ostatních přihlášených žáků prosíme upřednostnit platbu převodem na účet. S otevřením školní jídelny jsme opět na webových stránkách začali uveřejňovat jídelní lístek.

Detail

25.05.2020

Otevření školy

Organizace provozu školy pro žáky 1. stupně (aktualizace o ošetřovné)

Od pondělí 25. května 2020 byl obnoven provoz školy pro žáky 1. stupně. Účast žáků je na dobrovolném rozhodnutí zákonných zástupců dětí. Žák nesmí žít v domácnosti s osobou starší 65let nebo s rodičem, který je vážně nemocen a žák nesmí patřit do ohrožené skupiny. Zákonní zástupci musí podepsat před nástupem žáka do školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez vyplněného Čestného prohlášení nemůže dítě chodit do školy. Žáci se musí ráno pod dohledem vychovatelek řadit v 2metrových rozestupech podle tříd před budovou školy v době 7.40-7.55. V 7.55 si je vyzvednou vyučující. Cizím dospělým osobám je vstup do budovy školy zakázán. Po vyučování si rodiče vyzvedávají děti před budovou školy. Výuka probíhá od 8.00 do 11.40 (4 vyučovací hodiny). Personální zajištění vyučování je následující 1.+2. třída pí uč. M. Kudynová, 3. třída pí uč. Š. Kladivová a 4.+5. třída pí uč. L. Kulíková. Některým žákům se protáhne výuka do 12.10, a to díky organizaci ve školní jídelně. Školní jídelna zahájila 25.5. provoz, který má striktní pravidla. Obědy jsou vydávány každé skupině zvlášť ve 20minutových intervalech. První skupina chodí na oběd již v 10.30. Vše je zařízeno tak, aby žáci stihli autobusy. Výuka pro všechny žáky 1. stupně probíhá v budově základní školy. Žáci 3. a 4. třídy se nebudou vracet do Spolkového domu. Nadále zůstane zachována distanční výuka pro žáky 1. stupně, kteří zůstanou doma a pro žáky 2. stupně. Povinností každého žáka je mít s sebou denně 2 roušky a 2 uzavíratelné igelitové sáčky. Žáci se nemusí přezouvat. Ranní družina není zajištěna. Není možné přihlásit dítě k výuce dodatečně. Složení skupiny se nesmí měnit. Každá změna bude včas oznámena. Rodiče, kteří pošlou dítě do školy, ztrácí nárok na ošetřovné. Rodiče, kteří nepošlou děti 25. května do školy, mají i nadále nárok na ošetřovné na děti do 13 let. Musí ale uvést důvod. Ošetřovné zůstane na 80% až do konce června. Po otevření této zprávy najdete Čestné prohlášení a informace z Ministerstva školství k částečnému obnovení provozu školy. V pondělí 25. května obnovila provoz také Mateřská škola Trhový Štěpánov.

Detail

25.05.2020

Školství

Aktuální informace z MŠMT

Po otevření této zprávy najdete informace (k 25.5.) z MŠMT o tom, jak by měl být dokončen letošní školní rok.

Detail

13.05.2020

Otevření školy pro žáky 9. třídy

Organizace provozu školy pro žáky 9. třídy

V pondělí 11.5. 2020 začala příprava na přijímací zkoušky pro zájemce z řad žáků 9. ročníku. Výuka probíhá následovně: pondělí 8.00-11.40 (nejprve 2 hodiny český jazyk a potom 2 hodiny matematika) + středa 8.00-11.40 (opět 2 hodiny českého jazyka a potom 2 hodiny matematiky). Tato forma výuky bude probíhat do přijímacích zkoušek, které by měly proběhnout v pondělí 8. června. Žáci se musí ráno řadit před školou ve 2metrových odstupech. V 7.55. si je vyzvedne vyučující. Vstup cizích osob je do školy zakázán. Výuka probíhá v učebně výtvarné výchovy ve 2. patře. Není možné se přihlásit do skupiny dodatečně. Povinností žáků je mít denně s sebou 2 roušky a 2 uzavíratelné igelitové sáčky. Žáci se nemusí přezouvat. Na obědy mohou žáci 9. třídy chodit až od 25. května. Každá změna bude včas oznámena. Prosíme zákonné zástupce o vyplnění a odevzdání Čestného prohlášení. Bez vyplněného Čestného prohlášení nemůže dítě chodit do školy. Čestné prohlášení a další informace z Ministerstva školství najdete po otevření této zprávy.

Detail

12.05.2020

Obnovení školních autobusových spojů

Obnovení školních autobusových spojů

Od středy 13. května je obnoven provoz školních autobusových spojů.

Detail

03.05.2020

Znovuotevření školy

Čestné prohlášení pro žáky nastupující do školy 11.5. nebo 25.5.

Po otevření této zprávy najdete čestné prohlášení, které musí vyplnit a odevzdat zákonní zástupci dětí, které půjdou do školy 11.5. (žáci 9. třídy) nebo 25.5. (žáci 1. stupně).

Detail

17.04.2020

Virtuální výuka

Jak vnímají současnou situaci žáci?

Žáci 7. a 8. třídy se při výuce na dálku zamysleli nad současnou nestandardní situací a vznikly z toho zajímavé slohové práce. Sedmáci rozebrali v úvaze celou situaci obecně, osmáci se zaměřili na virtuální výuku. Zdařilé práce si můžete přečíst po otevření této zprávy.

Detail

15.04.2020

Domácí práce

Domácí práce

Po dobu, kdy bude škola uzavřena, budou děti dostávat domácí práci. V každé třídě byl dohodnut systém, jak se bude postupovat. Žáci druhého stupně potřebují mít funkční školní mail. Pokud máte problém s přihlášením ke školnímu mailu z domova, postupujte podle návodu, který najdete po rozkliknutí této zprávy. Po otevření zprávy také najdete odkazy na internetové stránky, kde je možné procvičovat učivo.

Detail

14.04.2020

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Letošní zápis do 1. třídy proběhl bohužel pouze formálně. Rodiče nepřicházeli jako obvykle se svými budoucími prvňáčky, místo toho s rouškami a vlastní propiskou. Protože byla část zápisu řešena předem elektronicky, zbytek už proběhl hladce a rychle. Postupně přišli všichni rodiče, jak bylo domluveno, a dořešili jsme většinou už jen podpisy. Dětem byly domů poslány dárečky od sponzorů. Všem rodičům děkujeme za dobrou spolupráci. Paní učitelka Kakosová se může těšit na 21 nových školáků, tentokrát vyrovnaně 11 dívek a 10 chlapců.

Detail

10.04.2020

Kroužek keramiky

Kroužek keramiky

Do fotogalerie přibylo 17 fotek hotových výrobků, které budou v dílně čekat na vyzvednutí do doby, než zase začne běžná výuka ve škole (už aby to bylo!!). Jsou to výrobky, které děti stihly napatinovat a naglazovat - hlavně květináče, stojánky na tužky nebo štětce (anebo na vařečky či šroubováky...), ovečky a květinové zápichy. Keramická pec to pořádně rozpálila . Potom znovu plně naložená přežahla kousky, které budou čekat, až si je děti také naglazují. Jsou to další květináče, kohouti, papoušci a vlastní nápady dětí. Po návratu žáků do školních lavic dořešíme finance za 2. pololetí. Nejnovější fotografie z kroužku keramiky si můžete prohlédnout po otevření této zprávy.

Detail

01.04.2020

ZŠ TŠ

Poděkování

Milí žáci, vážení rodiče a zaměstnanci školy, děkuji vám všem za odpovědný přístup a pochopení výjimečné situace, která nastala. Prosím vás o trpělivost a přeji všem pevné zdraví, hodně pozitivní síly a upřímně se těším, až se opět setkáme a budeme pokračovat ve společné práci. Květa Kuželová, ředitelka školy

Detail

25.03.2020

Ošetřovné

Informace ke změnám v čerpání ošetřovného

Po otevření této zprávy najdete odkaz s nově aktualizovanými informacemi k čerpání ošetřovného. Žádost o zaslání potvrzeného tiskopisu posílejte na e-mail zs@trhovystepanov.cz.

Detail

24.03.2020

Školní jídelna

Informace ze školní jídelny

Zálohy na obědy, které jsou obvykle inkasovány k 25. březnu, se na duben nebudou vybírat. Zálohy se vyberou podle aktuální situace.

Detail

13.03.2020

Uzavření školy

Uzavření školy

Z důvodu nařízení vlády České republiky je škola od středy 11. března 2020 uzavřena do odvolání. V provozu nebude ani školní družina. Zrušeny jsou všechny kroužky ve škole, včetně kroužků ZUŠ Zruč nad Sázavou a mimoškolní akce. O změnách Vás budeme informovat na webových stránkách školy. Uzavřena je i tělocvična a posilovna. Školní jídelna je uzavřena od pondělí 16. března. Děti, které chodí na oběd, mají obědy automaticky odhlášeny. Děti budou dostávat práci domů.

Detail

11.03.2020

Upozornění

Informace pro rodiče dětí do 10 let

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy uplatňuje zaměstnanec tiskopisem. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Tiskopisy si mohou rodiče vyzvednout v kanceláři po domluvě na telefonu 775582801 nebo mohou zažádat mailem na adrese zs@trhovystepanov.cz a dostanou potvrzení elektronicky.

Detail

10.03.2020

Školní rok 2018/2019

PŘEHLED ŠKOLNÍCH AKCÍ (odkazy na fotografie a jiné materiály)

Přehled akcí ve školním roce 2019/2020

Detail

10.03.2020

Bruslení

Bruslení

Do fotogalerie byly vloženy fotografie z bruslení žáků 1. a 2. třídy na Zimním stadionu ve Vlašimi. Tato akce pro ostatní třídy byla zrušena.

Detail

09.03.2020

Sběr papíru

Bleskový sběr papíru

Při posledním bleskovém sběru papíru začátkem března bylo sebráno 3,72 tuny papíru. Za přinesený sběr děkujeme.

Detail

28.02.2020

Chemická olympiáda

Okresní kolo Chemické olympiády

Vít Hromas z 9. třídy se umístil v okresním kole Chemické olympiády na 3. místě. Soutěže se kromě něho zúčastnili už jen žáci Gymnázia Vlašim.

Detail

22.02.2020

LVK

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz se tento rok konal od 22.2. do 28.2. ve skiareálu Aldrov v Krkonoších. Podrobné informace o jeho průběhu naleznete níže v připojeném odkazu.

Detail

22.02.2020

Rekonstrukce školní budovy

Rekonstrukce školní budovy

Rekonstrukce budovy štěpánovské školy, která začala v února 2019, spěje pomalu ke svému konci. Fotografie z probíhající přestavby jsou ve fotogalerii. Nové fotografie jsou zcela na konci.

Detail

20.02.2020

Kroužek keramiky

Kroužek keramiky

Do fotogalerie jsme přidali nové fotografie prací z kroužku keramiky.

Detail

20.02.2020

Anglická olympiáda

Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce

V okresním kole Soutěže v anglickém jazyce obsadil Filip Hašek z 9. třídy 14. místo. Soutěže, která se uskutečnila v Benešově, se zúčastnilo 21 žáků základních škol z celého benešovského okresu.

Detail

20.02.2020

Příměstský tábor

Příměstský tábor

Příměstský tábor se bude letos konat v týdnech 13.-17. července a 20.-27. července 2020. O dostupnosti přihlášek Vás budeme co nejdříve informovat.

Detail

19.02.2020

Školní kolo Chemické olympiády

Školní kolo Chemické olympiády

Vítězem školního kola Chemické olympiády se stal Vít Hromas z 9. třídy, který spolu s Filipem Kakosem rovněž z 9. třídy bude reprezentovat naši školu v okresním kole Chemické olympiády.

Detail

06.02.2020

Klub mladých diváků

Klub mladých diváků

Třetí akce v rámci Klubu mladých diváků proběhla ve čtvrtek 6. února. Na programu byla návštěva Národního technického muzea a především divadelní představení "Tančírna 1918-2018" v Divadle ABC. Více v níže uvedených odkazech.

Detail

30.01.2020

První vysvědčení

První vysvědčení

Předposlední lednový den byl pro většinu lidí běžný pracovní den. Ne tak ale pro prvňáčky nejen z naší školy. Tento den byl pro ně dnem s velkým "D". Ve škole totiž dostali své první vysvědčení. Fotografie našich prvňáčků s vysvědčením si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Detail

29.01.2020

Olympiáda v anglickém jazyce

Školní kolo Soutěže v anglickém jazyce

V lednu proběhlo školní kolo Soutěže v anglickém jazyce, jehož vítěz Filip Hašek z 9. třídy bude reprezentovat školu v únorovém okresním kole v Benešově.

Detail

25.01.2020

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

V okresním kole Olympiády v českém jazyce, které se konalo ve druhé polovině ledna v Benešově, obsadil v nabité konkurenci Ondřej Horálek z 9. třídy 27. místo.

Detail

15.01.2020

Okresní kolo Dějepisné olympiády

Okresní kolo Dějepisné olympiády

V okresním kole letošního ročníku Dějepisné olympiády naši školu výborně reprezentovali žáci 9. třídy. Vít Hromas se umístil na 4. místě, Ondřej Blažek byl devátý a Matěj Rulf obsadil 22. místo. Vítku Hromasovi utekl postup do krajského kola o jediný bod. Další informace najdete v rubrice Předmětové a sportovní soutěže.

Detail

14.01.2020

Školní jídelna

Odhlašování obědů

Prosíme rodiče, aby obědy odhlašovali nejpozději do 7.30. Děkujeme

Detail

20.12.2019

Sběr papíru

Bleskový sběr papíru

Při sběru papíru začátkem prosince bylo sebráno 4, 16 tun starého papíru. Všem, kteří se na sběru podíleli, děkujeme.

Detail

19.12.2019

Kroužek keramiky

Kroužek keramiky

Do fotogalerie jsme vložili nové fotografie z kroužku keramiky.

Detail

17.12.2019

Školní vánoční trh

Školní vánoční trh

Krátce před Vánocemi se uskutečnil tradiční školní vánoční trh, během něhož prodávaly děti ze všech tříd vánoční výrobky, které vznikly v hodinách výtvarné výchovy nebo pracovních činností. Akce byla doplněna o prodejní výstavu Včelího světa z Hulic.

Detail

17.12.2019

Projektový den Vánoce

Vánoční projektový den Žákovského parlamentu

Tradiční projektový den s tématem Vánoce proběhl v úterý 17. prosince. Záštitu nad ním převzal Žákovský parlament a na jeho hladkém průběhu se podíleli letošní deváťáci. Několik fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Detail

17.12.2019

Vánoce

Provoz školní jídelny o vánočních prázdninách

V době vánočních prázdnin (od 23.12. 2019 do 3.1. 2020) bude školní jídelna uzavřena a provoz jídelny začne opět v pondělí 6. ledna 2020. Školní jídelna je po tuto dobu uzavřena také pro cizí strávníky. Zaměstnanci školní jídelny přejí všem krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Detail

14.12.2019

Olympiáda v českém jazyce

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Školního kola Olympiády v českém jazyce se zúčastnili pouze žáci 9. třídy. Z nich byl nejlepší Ondřej Horálek následovaný Vítem Hromasem a Matějem Rulfem. Další informace nejen o této předmětové soutěži najdete v rubrice Předmětové a sportovní soutěže.

Detail

14.12.2019

Charitativní projekt Krabice od bot

Krabice od bot

Děti ze 4. třídy se rozhodly zapojit do projektu Krabice od bot a naplnily dárky pro desetileté děti pět krabic od bot, které jsme zabalili do vánočního balicího papíru a odvezli je do Azylového domu ve Vlašimi. Snad naše dárky udělají dětem radost.

Detail

05.12.2019

Mikulášská obchůzka

Mikulášská obchůzka

Čtvrtek 5. prosince byl den jako každý jiný. Děti se učily podle rozvrhu, přesto bylo všechno jinak. Tento den totiž přišli Mikuláš, anděl a čerti. Tradiční Mikulášskou obchůzku po škole si připravili také letošní deváťáci. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Detail

02.12.2019

Vánoční trhy v Trhovém Štěpánově

Vánoční trhy v Trhovém Štěpánově

Koncem listopadu se v Trhovém Štěpánově uskutečnily Vánoční trhy, během nichž vystoupili žáci základní školy s krátkým vánočním programem. Fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

Detail

02.12.2019

Bleskový sběr papíru

Bleskový sběr papíru

Při prvním letošním bleskovém sběru bylo sebráno 3,4 tuny starého papíru. Za přinesený sběr všem děkujeme. Druhý sběr papíru v tomto školním roce proběhne 9. prosince.

Detail

30.11.2019

Bleskový sběr papíru

Bleskový sběr papíru

Pozor! Čtěte důležité informace k průběhu sběru papíru. Po otevření zprávy je najdete v přiloženém souboru.

Detail

29.11.2019

Exkurze ve sklárně v Sázavě

Exkurze v Sázavě

Koncem listopadu podnikli žáci 4. a 6. třídy výlet do Sázavy, kde si prohlédli Centrum sklářského umění a mohli si také vyzkoušet práci návrháře při tvorbě vlastní mozaiky a skleničky.

Detail

26.11.2019

Ekocentrum Vlašim

5. třída v Ekocentru ve Vlašimi

Poslední listopadové úterý navštívili žáci 5. třídy vlašimské ochranáře a zúčastnili se zde výukového programu Svět barev. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Detail

23.11.2019

Studio DVA

Klub mladých diváků

Druhá akce Klubu mladých diváků proběhla v pátek 22. listopadu. Hlavním bodem jejího programu byla návštěva divadelního představení Saxana v divadle Studio DVA. Z názvu je patrné, že jeho autoři převedli děj známého filmu Dívka na koštěti na divadelním jeviště.

Detail

20.11.2019

Projekt "30 let od sametové revoluce"

Projekt "30 let od sametové revoluce"

V listopadu letošního roku jsme si připomněli 30 let od uplynutí sametové revoluce, jedné z nejdůležitějších událostí našich moderních dějin. Pro žáky 8. a 9. třídy jsme proto zařadili menší projekt, o němž se můžete více dozvědět ve fotogalerii.

Detail

20.11.2019

Výukové programy

Výukové programy

Ve druhé polovině listopadu proběhly na 2. stupni dva zajímavé výukové programy. V 6. a 7. třídě se jednalo o program "Na startu mužnosti" pro chlapce a "Čas proměn" pro dívky. Tyto programy byly zaměřené na osvětu o době dospívání. Pro žáky 9. třídy, kteří se připravují na přijímací zkoušky, jsme zařadili program "Učím se učit".

Detail

05.11.2019

Školní kolo Dějepisné olympiády

Školní kolo Dějepisné olympiády

Školní kolo Dějepisné olympiády letos ovládli žáci 9. třídy, a to v pořadí Vít Hromas, Ondřej Blažek a Matěj Rulf. Další informace najdete v rubrice "Předmětové a sportovní soutěže".

Detail

23.10.2019

Okresní kolo Turnaje ve stolním tenise

Okresní kolo Turnaje ve stolním tenise

Do okresního kola ve stolním tenise vyslala naše škola tříčlenný tým starších žáků, který obsadil výborné druhé místo. Další informace najdete v rubrice "Předmětové a sportovní soutěže".

Detail

18.10.2019

Národní divadlo

Klub mladých diváků

Také ve školním roce 2019/2020 funguje na naší škole Klub mladých diváků. Svou činnost zahájil v polovině října divadelním představením Sen čarovné noci v Národním divadle. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Detail

08.06.2020

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na SŠ pro žáky 9. tříd

Termín jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro žáky 9. tříd byl stanoven na pondělí 8. června.

Detail

09.06.2020

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia se konají v úterý 9.6.

Detail

18.06.2020

Pedagogická rada

Pedagogická rada

Závěrečná pedagogická rada

Detail

30.06.2020

Vysvědčení

Zakončení školního roku

Slavnostní zakončení školního roku a předání závěrečného vysvědčení

Detail

30.06.2020

Malá promoce

Malá promoce žáků 9. třídy

Malá promoce žáků 9. třídy a slavnostní zakončení jejich devítileté školní docházky na Městském úřadě v Trhovém Štěpánově

Detail

13.07.2020 - 17.07.2020

Příměstský tábor

Příměstský tábor

Příměstský tábor

Detail

20.07.2020 - 24.07.2020

Příměstský tábor

Příměstský tábor

Příměstský tábor

Detail

05.05.2021

Terezín

Exkurze Terezín

Exkurze Terezín 8.+9. třída

Detail

09.01.2020 - 25.01.2021

Rozpočet na rok 2020

30.01.2013 - 30.01.2030

Provoz podatelny

04.04.2008 - 31.12.2020

ŠVP

ZŠ Trhový Štěpánov

Naše škola se nachází na okraji Trhového Štěpánova v relativně bezpečném a čistém prostředí v těsné blízkosti mateřské školy. Je školou venkovského typu. Ředitelkou školy je od školního roku 2009/2010 Mgr. Květa Kuželová.

Více o škole

ZŠ Trhový Štěpánov

Úvodní slovo

„Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří.“

Solón – řecký státník a básník
 

Fotografie budovy školy