Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

Ceník

Ceny obědů od 1.9. 2020

Kategorie strávníků

MŠ do 6  let   ranní svačina              10 Kč
                         oběd                            19 Kč
                         odpolední svačina        9 Kč

MŠ 6leté         ranní svačina              10 Kč
                         oběd                            22 Kč
                         odpolední svačina        9 Kč

7-10 let            oběd       22 Kč

11-14 let          oběd       26 Kč

15 let a více     oběd       28 Kč

Cizí strávníci    oběd       67 Kč

Ceny jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování. 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni po dobu školního roku (t.j. 1.9.-31.8.), ve kterém dosahují věk dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Kategorie je určena podle data narození strávníka. Neurčuje se podle třídy.

Placení stravného

  1. inkasem z účtu na účet školní jídelny 
  2. převodem na běžný účet školní jídelny (číslo účtu 0325928309/0800)