Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

Ceník

Ceny obědů od 1.9. 2022

Kategorie strávníků

3-6 let             celodenní stravování 43 Kč (přesnídávka 12 Kč, oběd 21 Kč, svačina 10Kč) 
7 let                 celodenní stravování 46 Kč (přesnídávka 12 Kč, oběd 24 Kč, svačina 10 Kč)
7-10 let            oběd       26 Kč
11-14 let          oběd       30 Kč
15 let a více     oběd       32 Kč
Cizí strávníci    oběd       80 Kč

Ceny jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování. 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni po dobu školního roku (t.j. 1.9.-31.8.), ve kterém dosahují věk dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Kategorie je určena podle data narození strávníka. Neurčuje se podle třídy.

Placení stravného

  1. inkasem z účtu na účet školní jídelny 
  2. převodem na běžný účet školní jídelny (číslo účtu 0325928309/0800)