Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

Informace pro strávníky

6. března 2024

V době jarních prázdnin (11.3.-15.3. 2024) vaří školní jídelna pouze pro cizí strávníky a pro mateřskou školu. Všichni ostatní mají automaticky odhlášené obědy.


25. ledna 2024

V době pololetních prázdnin (2.2. 2024) vaří školní jídelna pouze pro mateřskou školu a pro cizí strávníky.


14. prosince 2023

Zaměstnanci školní jídelny přejí všem hezké a klidné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2024.


23. srpna 2023

V pondělí 4. září bude školní jídelna vařit pouze pro žáky a zaměstnance, kteří se sami přihlásí v aplikaci Strava.cz do 31.8. 2023. Oběd se bude vydávat od 10.45. Od 5.9. budou všichni žáci a zaměstnanci, kteří chodí pravidelně na obědy, automaticky přihlášeni.


23. srpna 2023

Informace pro rodiče žáků 1. třídy. Pro přihlášení obědů je potřeba odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování do školní jídelny, která bude platit po celou dobu školní docházky. Placení stravného se provádí inkasem z účtu nebo převodem na účet školní jídelny. První záloha bude provedena k 25.8. 2023. Odhlašování obědů provádí rodiče sami, a to v aplikaci Strava.cz.


30. května 2023

V pátek 30. června mají všechny děti odhlášené obědy. Kdo má zájem jít v den vysvědčení na oběd, musí si ho sám přihlásit na stránkách www.estrava.cz nebo v aplikaci.


31. března 2023

Po dobu velikonočního volna mají všechny děti automaticky odhlášené obědy.


31. ledna 2023

V pátek 3. února, kdy jsou jednodenní pololetní prázdniny, mají všechny děti automaticky odhlášené obědy.


16. prosince 2022

Zaměstnanci školní jídelny přejí všem vánoce plné štědrosti, pohody, klidu a v  novém roce hodně štěstí a zdraví.


14. prosince 2022

Prosíme rodiče, aby ohlašovali obědy svým dětem ihned, jakmile se dozví, že děti nemohou jít do škol. V případě, že rodiče oběd neodhlásí, bude oběd naúčtován. Nejpozději vždy do 7.00 v daném dni.


12. prosince 2022

Během ředitelského volna ve dnech 20.-22. prosince mohou děti přihlášené v tyto dny do školní družiny chodit na oběd. Oběd si však musí přihlásit u vedoucí školní jídelny do čtvrtka 15. prosince (včetně). Všichni ostatní mají na dny ředitelského volna oběd automaticky odhlášený.


20. října 2022

Děti ze základní školy mají na dobu podzimních prázdnin automaticky odhlášené obědy.  Během podzimních prázdnin vaří školní jidelna pro mateřskou školu a cizí strávníky.


23. srpna 2022

1. září 2022 bude školní jídelna vařit pouze pro žáky a zaměstnance, kteří se sami přihlásí (telefonicky nebo e-mailem) do 29. srpna 2022. Oběd se bude 1. září vydávat od 10.45. Od 2. září 2022 budou všichni žáci automaticky přihlášeni na oběd.


28. června 2022

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování budou od 1.9. 2022 z důvodu zvyšování cen surovin upraveny ceny obědů pro jednotlivé kategorie strávníků následovně:
kategorie 7-10 let-26 Kč
kategorie 11-14 let-30 Kč
kategorie 15 a více let-32 Kč
cizí strávníci-80 Kč
Žáci MŠ a ZŠ platí pouze cenu potravin. Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. je úhrada stravného závislá na věku strávníka. Dítě, které dovrší v daném roce 7, 11 nebo 15 let, platí již celý školní rok vyšší částku této věkové skupiny. Školní rok je od 1.9.  do 31.8.  Prosíme všechny strávníky, kteří platí inkasem, aby si nastavili limit pro platbu inkasem.


15. června 2022

Informace pro rodiče žáků 1. tříd
Pro přihlášení obědů vyplňte přihlášku ke stravování, kterou pošlete na e-mail sj.trhstep@gmail.com nebo ji přineste osobně do kanceláře školní jídelny, a to nejpozději do 30. června 2022. Přihláška ke stravování je k dispozici na stránkách školy. Placení stravného se provádí inkasem nebo převodem na účet školní jídelny. První záloha stravného inkasem bude provedena k 25. srpnu 2022. Odhlašování obědů provádí každý rodič sám, a to telefonicky nebo e-mailem. Informace ke stravování jsou k dispozici na stránkách školy. 


14. června 2022

V den vydání vysvědčení, tedy 30. června, se bude oběd vydávat od 10.30. K obědu bude polévka s rýží a segedínský guláš a houskové knedlíky. Zájemci o tento oběd se nahlásí třídním učitelům.


12. dubna 2022

V době velikonočních prázdnin mají děti automaticky odhlášené obědy. Ve čtvrtek 14. dubna vaří školní jídelna pro MŠ a veřejnost a zbývající dny velikonočních prázdnin jídelna nevaří.


31. ledna 2022

Prosíme rodiče, aby ohlašovali obědy svým dětem ihned, jakmile se dozví, že děti nemohou jít do škol. V případě, že rodiče oběd neodhlásí, bude oběd naúčtován. Nejpozději vždy do 7.00 v daném dni.


16. prosince 2021

V době ředitelského volna (20.12.-22.12. 2021) jsou obědy automaticky odhlášené.


11. listopadu 2021

Žáci 4. třídy mají v pátek 12. 11. a v pondělí 15.11. a v úterý 16.11. automaticky odhlášené obědy.


21. října 2021

Všichni žáci mají v době ředitelského volna (25.10. a 26.10.) a během podzimních prázdnin (27.-29.10.) odhlášené obědy. V této době se vaří pouze pro mateřskou školu a pro cizí strávníky.


25. srpna 2021

Žáci základní školy mají oběd na 1. září odhlášený. V případě zájmu o oběd první školní den, se musí žáci přihlásit telefonicky nebo e-mailem den předem do 12.00. Od 2. září jsou všichni žáci ZŠ automaticky přihlášeni. Cizí strávníci si musí přihlásit obědy jednotlivě. Výdej obědů pro cizí strávníky bude každý den mezi 10.50 a 11.10. Vstup je možný pouze bočním chodem. Cena oběda pro cizí strávníky byla upravena na 67 Kč. Provozní doba školní jídelny je od tohoto školního roku 6.00-14.00. Úhrada stravného je možná pouze převodem na účet školní jídelny nebo formou inkasa. Hotovostní platba byla zrušena.


26. června 2021

Školní jídelna bude vařit pro mateřskou školu a cizí strávníky do 9. července.


22. června 2021

Děti, které chtějí na oběd také ve středu 30.6., to oznámí svým třídním učitelům.


21. června 2021

Novou přihlášku ke stravování pro žáky z 1. třídy a nové žáky si můžete stáhnout zde.


8. dubna 2021

Od 12. dubna je obnoven provoz školní jídelny. Školní jídelna bude fungovat pro děti, které budou podle rozvrhu rotační výuky ve škole. Všechny děti, které budou přítomny ve škole, mají přihlášený oběd. Pokud někdo z těchto dětí nechce na obědy chodit, musí si obědy odhlásit telefonicky nebo e-mailem ve školním jídelně. Školní jídelna bude rovněž vařit pro cizí strávníky. Žáci, kteří zůstávají na distanční výuce, mají možnost si vyzvednout oběd za dotovanou cenu. Oběd si musí předem přihlásit a musí si ho vyzvednout do vlastních nádob u bočního vchodu školní jídelny mezi 11.30-12.15. Ve škole ho konzumovat nesmí. Jídelní lístek byl již aktualizován.


22. března 2021

Uzávěrka školní jídelny pokračuje také po 21.3. Zatím není znám termín, kdy začne školní jídelna opět fungovat. O jejím otevření Vás budeme okamžitě informovat.


27. února 2021

Školní jídelna je od 1.3. do 21.3. uzavřena. Všechny obědy pro žáky základní a mateřské školy a také pro cizí strávníky jsou odhlášené.


11. února 2021

Během jarních prázdnin vaří školní jídelna pouze pro děti z mateřské školy a pro cizí strávníky. Děti ze základní školy mají obědy automaticky odhlášené.


25. ledna 2021

V pátek 29. ledna mají žáci 1. a 2. třídy automaticky odhlášené obědy. Školní jídelna tento den vaří pouze pro mateřskou školu a veřejnost.


3. ledna 2021

Děti, které nebudou od 4. ledna chodit do školy, mají obědy odhlášené. Po jejich návratu do školy jim budou automaticky přihlášené. Žáci mají stále právo na dotovaný oběd, ale ve školní jídelně ho nemohou konzumovat. Oběd si mohou vyzvednout do svých nádob, a to v době 11.15-11.45. Do jídelny musí jít bočním vchodem. Oběd je nutné si přihlásit, a to minimálně jeden den předem na e-mailu sj.trhstep@gmail.com.


18. prosince 2020

V pondělí 21.12. a v úterý 22.12. mají děti obědy automaticky odhlášené.  V tyto dny vaří školní jídelna pouze pro mateřskou školu a cizí strávníky. Zaměstnanci školní jídleny přejí všem strávníkům klidné svátky a úspěšný vstup do nového roku.


29. října 2020

Jelikož bude škola od 2. listopadu stále uzavřena, mají všichni žáci automaticky odhlášené obědy. Žáci mají stále právo na dotovaný oběd, ale ve školní jídelně ho nemohou konzumovat. Oběd si mohou vyzvednout do svých nádob, a to v době 11.15-11.45. Do jídelny musí jít bočním vchodem. Oběd je nutné si přihlásit, a to minimálně jeden den předem na e-mailu sj.trhstep@gmail.com.


14. října 2020

Od středy 14. října do pátku 23. října mají žáci oběd hromadně odhlášen. Žáci mají však  právo na dotovaný oběd, ale ve školní jídelně ho nemohou konzumovat. Oběd si mohou vyzvednout do svých nádob, a to v době 11.15-11.45. Do jídelny musí jít bočním vchodem. Oběd je nutné si přihlásit, a to minimálně jeden den předem prostřednictvím e-mailu sj.trhstep@gmail.com. V době podzimních prázdnin (poslední říjnový týden) školní jídelna pro děti vařit nebude.


13. října 2020

Od středy 14.10. do úterý 27.10. mají děti automaticky odhlášené obědy. V této době školní jídelna vaří pouze pro mateřskou školu, zaměstnance školy a cizí strávníky. Pokud děti nastoupí v pondělí 2. listopadu do školy, bduou mít obědy opět automaticky přihlášené. 


9. října 2020

Žáci, kteří nebudou z důvodu distanční výuky chodit od 12. do 23. října do školy, mají obědy automaticky odhlášené. Také na pondělí 26. října a na úterý 27. října mají děti již obědy odhlášené. 


10. září 2020

Od 10. září musí také cizí strávníci při vyzvedávání obědů použít roušku.


28. srpna 2020

Informace pro cizí strávníky: výdej obědů 10.50-11.10 pouze do vlastních nádob, vstup do školní jídelny pouze bočním vchodem, cena obědů od 1.9. 2020 65 Kč.


18. srpna 2020

Od 1. září dochází k úpravě cen obědů. Děti ve věku 7-10 let budou platit 22 Kč, děti ve věku 11-14 let 26 Kč a děti starší 15 let 28 Kč. Inkaso záloh stravného na měsíc září bude provedeno k 25. 8. Od 1. září školní jídelna upřednostňuje bezhotovostní platbu stravného. V úterý 1. září se s dětmi na oběd nepočítá. Od 2. září mohou na oběd chodit automaticky všichni žáci, kteří jsou přihlášeni. Po prázdninách bude školní jídelna opět také vařit pro cizí strávníky.


21. května 2020

Žákům, kteří mají přihlášené obědy od 25.5.2020 a platí inkasem z účtu, budou zálohy  strženy k 25.5.2020. U ostatních přihlášených žáků prosíme upřednostnit platbu převodem na účet.


10. května 2020

Školní jídelna obnoví provoz v pondělí  25.5. 2020. Bude vařit pouze pro žáky základní a mateřské školy a  pro zaměstnance ZŠ a MŠ. Ostatním cizím strávníkům z důvodu zpřísněných hygienických pravidel nebude školní jídelna vařit. Cizím dospělým osobám není vstup do školní jídelny povolen.


30. března 2020

Zálohy na obědy, které jsou obvykle inkasovány k 25. březnu, se na duben nebudou vybírat. Zálohy se vyberou podle aktuální situace.


13. března 2020

Od středy 11. března 2020 je škola z nařízení vlády České republiky uzavřena, a to do odvolání. Školní jídelna je uzavřena od pondělí 16. března. O dalším vývoji Vás budeme informovat.


3. března 2020

Ve čtvrtek 12. března dojde z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu k omezení výuky. Z tohoto důvodu nemůže školní jídelna zajistit pro žáky teplé jídlo. V případě zájmu je možné pro žáky objednat studený oběd (obložená bageta a nápoj). Zájemci se musí nahlásit třídním učitelům do pondělí 9. března.  Kdo nemá zájem o studený oběd, bude mu oběd automaticky odhlášen.


5. února 2020

Během jarních prázdnin (10.-14. února 2020) je školní jídelna v provozu pouze pro mateřskou školu a pro cizí strávníky. Žáci základní školy jsou automaticky  ohlášeni.


25. ledna 2020

Během pololetních prázdnin (31. ledna 2020) vaří školní jídelna pouze pro mateřskou školu a cizí strávníky.


19. prosince 2019

V době vánočních prázdnin (od pondělí 23.12. 2019 do pátku 3.1. 2020) bude školní jídelna uzavřena a provoz školní jídelny opět začne v pondělí 6. ledna 2020. Školní jídelna je po tuto dobu uzavřena také pro cizí strávníky. Zaměstnanci školní jídelny přejí všem krásné Vánoce  a hodně štěstí a zdraví v novém roce.


25. října 2019

Během podzimních prázdnin (29.-30.10.) mají všichni žáci odhlášený oběd. Školní kuchyně bude vařit pouze pro mateřskou školu a strávníky z řad veřejnosti.


1. září 2019

Od školního roku 2019/2020 dostávají kartičky k potvrzení o zaplacení stravného pouze žáci, kteří platí obědy hotově nebo převodem z účtu. Žáci, kteří platí obědy inkasem, tyto kartičky již dostávat nebudou.


10. června 2019

Ve dnech 17.6.-28.6. 2019 a 2.9.-13.9. 2019, kdy bude škola uzavřena z důvodu rekonstrukce školní budovy, bude školní jídelna vařit pro žáky základní školy, kteří jsou přihlášeni do školní družiny (dotovaná strava), pro mateřskou školu a pro cizí strávníky. Od 16.9. 2019 budou opět přihlášeni všichni žáci základní školy.


16. dubna 2019

Od 16. dubna 2019 má školní jídelna novou mailovou adresu sj.trhstep@gmail.com. Při komunikaci se školní jídelnou používejte, prosím, tento nový mail. Starý mail bude v nejbližší době zrušen.


20. prosince 2018

Změna čísla účtu pro inkasní platbu stravného u České spořitelny

Česká spořitelna, a. s. k 31.12. 2018 ruší službu stávajících sběrných účtů k provedení platby inkasem. Tento způsob placení stravného bude nadále zachován, ale na běžný účet školní jídelny Trhový Štěpánov. Tato změna bude provedena od 20.9. 2018, což znamená, že zálohy stravného budou ještě provedeny ze stávajícího účtu v měsíci srpnu. Za měsíc září již z nového účtu. Z tohoto důvodu je nutné od 20.9. 2018 změnit dosavadní číslo sběrného účtu č. 0100229881/0800 na nové číslu účtu č. 0325928309/0800

Pokud se rozhodnete pro změnu typu platby stravného z inkasa na převod na účet, nahlašte, prosím, tuto změnu v kanceláři Školní jídelny Trhový Štěpánov

Při změně čísla účtu nebo typu platby vyplňte, prosím, potvrzení, které si můžete stáhnout zde.


1. září 2018

Vážení rodiče,

vzhledem k neustále  narůstajícím cenám potravin jsme přistoupili k navýšení ceny stravného ve všech věkových kategoriích. Toto zvýšení je platné od 1.9. 2018.

Strávníci

MŠ do 6  let   ranní svačina                8 Kč
                        oběd                            19 Kč
                        odpolední svačina       7 Kč

MŠ 6leté         ranní svačina       8 Kč
                        oběd       22 Kč
                        odpolední svačina      7 Kč

7-10 let            oběd       22 Kč
11-14 let          oběd       24 Kč
15 let a více     oběd       26 Kč

Cizí strávníci    oběd       58 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni po dobu školního roku (t.j. 1.9.-31.8.), ve kterém dosahují věk dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Kategorie je určena podle data narození strávníka. Neurčuje se podle třídy.

Ceny jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování.

Věříme, že tento krok pochopíte s přihlédnutím k okolnosti, že ceny stravného nebyly několik let upravovány. 


1. září 2018

Od 1.9. 2018 odhlašování obědů provádět den předem do 14,00, z důvodu nemoci na aktuální den do 7,30 ráno.

První den nepřítomnosti ve škole je oběd vydán do vlastních jídlonosičů a další dny absence ve škole nemá žák právo na dotovanou stravu.

Strávníci jsou přihlášeni na celý školní rok, proto každá absence (ukončení stravování, přechod na jinou školu, nemoc a jiné), musí být omluvena.

Odhlášení  stravného
telefonicky 317 851 276
e-mailem-sj.trhstep@gmail.com