Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

Nabídka kroužků

Nabídka kroužků 

Rovněž ve školním roce 2022/2023 budou ve škole probíhat kroužky ve třetím patře školní budovy. Poplatek za kroužek je 1000 Kč na jedno pololetí na jednoho žáka. V letošním školním roce Vás prosíme o zaplacení pouze v hotovosti, a to přímo vedoucímu kroužku, třídnímu učiteli nebo pí uč. Novákové. Každý žák obdržení doklad o zaplacení. Pouze u kroužku korálkování se platí 50 Kč za každý kroužek pí Chvojkové. Datum prvního koužku se žáci dozví od vedouího kroužku.

KROUŽKY V NÁSTAVBĚ ŠKOLY
1. Kroužek elektroniky - Jan Balšánek - středa 14.30-16.00 (jednou za 14 dní)
propojení elektroniky s chemií a fyzikou

2. Přírodní vědy - Petr Dymák - středa 14.30 - 16.00
poznávaní a určování přírodnin, výpravy za poznáváním přírody

3. Výpočetní technika - Kamila Horálková - středa 15.00 - 16.00

4. Malý vědec - Noemi Hejzlarová - čtvrtek 14.30-15.30

5. Psaní všemi deseti - Kamila Horálková - úterý 11.50-12.35 a pátek 11.50-12.35
výuka psaní na klávesnici deseti prsty v programu Mount Blue

6. Angličtina pro žáky 1. ročníků - Eva Šindelářová - sudá středa 12.45-13.30, sudý čtvrtek 12.45-13.30, lichý čtvrtek 12.45-13.30
základy anglického jazyka formou hry

7. Angličtina pro žáky 2. ročníku - Šárka Kladivová - pondělí 12.00-12.45
základy anglického jazyka formou hry

8. Angličtina pro žáky 4. ročníku - Martina Nováková - pondělí 12.00-12.45
procvičování slovní zásoby a základní gramatiky hravou formou 

9. Anglický jazyk - Monika Mendová - 5. třída - úterý 12.45-13.30
anglická dramatizace
                                                                   6. + 7. třída - úterý 7.15-7.55
konverzace, gramatika

10. Angličtina pro žáky 3. ročníku - Květa Kuželová - pondělí 12.45-13.30
hravá forma Aj, zaměření na konverzaci, slovní zásobu, komunikaci v běžných situacích

11. Výroba dekorací - Iva Vosecká, Lucie Hegerová - středa 15.00-16.00
tvořivé práce

12. Korálkování - Zdeňka Chvojková - středa 4. třída 11.20-12.35, 1.+2. třída 12.00-13.00, 3.+5. třída 13.00-14.00
výroba ozdob a šperků z korálků 

13. Řezbářství - Petr Křepela - pondělí 14.30-15.30
základy řezbářství

OSTATNÍ KROUŽKY VE ŠKOLE
Kroužek německého jazyka pro 9. ročník - Martin Vrbický - čtvrtek 11.50-12.35

Volejbal - Petr Dymák - pondělí 14.30-15.45

Sborový zpěv - Šárka Bézová - pondělí 14.30-15.30

Keramika - Miroslava Naňáková - pondělí 14.30-16.00
fotografie z keramiky
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019

NÁBOŽENSTVÍ
Náboženství - Jerzy Cymanowski
1. třída úterý 11.50
2. třída úterý 11.50
3. třída středa 12.45
4. třída úterý 12.45
5. třída středa 12.45
6. třída čtvrtek 11.50
7. třída čtvrtek 14.25
8. třída úterý polední přestávka

KROUŽKY ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU
Výtvarný obor - Jan Kopřiva - čtvrtek 14.30-16.55

Hudební obor - Tomáš Vobořil - čtvrtek 12.55-17.05 + pátek 12.00-16.10

Kroužky

Anketa

Město Trhový Štěpánov

Město Trhový Štěpánov

PROJEKT MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov