Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

Předmětové a sportovní soutěže

STRUČNÁ HISTORIE PŘEDMĚTOVÝCH A SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ

Žáci naší školy mají každý rok možnost se zapojit do různých předmětových a sportovních soutěží. Účast v těchto soutěžích je dobrovolná. Z vědomostních soutěží se děti v poslední době často zapojují do Chemické olympiády, Olympiády z českého jazyka, Dějepisné olympiády nebo jazykových a matematických soutěží. Ze sportů patří mezi nejoblíbenější volejbal, kopaná, atletika nebo stolní tenis. Žáci musí obvykle prokázat znalosti a schopnosti již ve školním kole a nejlepší z nich pak reprezentují školu v oblastních a okresních kolech, a pokud jsou úspěšní i tam, tak v kolech krajských nebo dokonce celostátních. Připomeňme si nejvýraznější úspěchy našich žáků za několik posledních let.

Zřejmě největšího úspěchu dosáhla Lucie Früblingová, která ve školním roce 2002/2003 vyhrála celostátní kolo Dějepisné olympiády. Lucie Früblingová obdržela za tento výjimečný výsledek cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2003 za vynikající výsledky v předmětových soutěžích. Spolu s L. Früblingovou se v uvedeném roce do národního kola probojovala také její spolužačka Marie Vinšová, která tak zopakovala svůj úspěch z předchozího školního roku. O čtyři roky později na ně navázala Renata Vopálková, která se rovněž přes okresní a krajské kolo probojovala až do celorepublikového klání. Dalšími štěpánovskými účastníky celostátního kola této soutěže byli Jan Frajt v roce 2010 a Barbora Tomaidesová o dva roky později. V krajském kole Dějepisné olympiády zastupovaly školu dále Renata Vopálková a Alžběta Černá ve školním roce 2005/2006, Alžběta Černá a Marie Benešová ve školním roce 2007/2008, Marie Benešová ve školním roce 2008/2009, Pavel Dušek ve školním roce 2009/2010 a Jan Frajt, Pavel Dušek, Barbora Tomaidesová ve školním roce 2010/2011, Petr Dušek ve školním roce 2012/2013, Michaela Müllerová ve školním roce 2015/2016, Denisa Limburková ve školním roce 2017/2018, Tomáš Kakos a Jan Horáček ve školním roce 2018/2019 a Eva Hospergrová ve školním roce 2023/2024.

Úspěchy sklízeli žáci školy také v Chemické olympiádě. Ve školním roce 2000/2001 byl v krajském kole Štěpán Lachman, o rok později Michal Král, roku 2012 Barbora Tomaidesová a v roce 2019 Jaroslav Müller. Rovněž v Konverzační soutěži v německém jazyce se naše žákyně třikrát dostaly v kategorii IIA do krajského kola. Ve školním roce 2004/2005 to byla Michaela Borešová, o rok později Zdeňka Smutná a v roce 2010 Markéta Vinšová. V Olympiádě v českém jazyce se ve školním roce 2010/2011 výrazně prosadila Jitka Vávrová, která po vítězství v okresním kole reprezentovala školu v krajském kole. Do téhož kola se probojovala o rok později Barbora Tomaidesová. V roce 2022/2023 vyhrála okresní kolo této soutěže Magdaléna Paťhová.

Ve sportovních soutěžích se dařilo malým fotbalistům. V turnaji zvaném McDonald`s Cup se v kategorii B (4.-5. třída) dvakrát prostříleli do krajské soutěže, a to ve školním roce 1998/1999 a 2000/2001. Úspěšně si vedli i volejbalisté. Ve školním roce 2000/2001 byli chlapci až v regionálním kole. Pro školní atletiku byl nejúspěšnější rok 2002/2003, kdy se mladší žáci v soutěži Pohár rozhlasu probojovali po vítězství v okresním kole do kola krajského. A zapomenout nesmíme také na mladé stolní tenisty, kteří ve školním roce 2008/2009 ve složení Michal Béza, Lukáš Janko a Ondřej Nosek prošli do krajského kola po 1. místě v okresním kole. 

V tomto přehledu jsou uvedena pouze nejlepší umístění z krajských a celostátních kol. Mnoho dalších dětí dosáhlo na pomyslné medailové pozice také v okresních kolech, především ve sportovních soutěžích. Věříme, že i v tomto školním roce vás budeme moci informovat o dalších podobných úspěších žáků ze štěpánovské školy. 

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 53. ročník. Dějepisná olympiáda je v kategorii I určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V kategorii II soutěží žáci středních škol. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu. Celostátní kolo trvá obvykle pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. Celostátní kolo spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky v historických památkách nebo v terénu...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celorepublikového kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé ČR. Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě, Věda a technika v průběhu staletí nebo Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. Letošní téma zní "Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa." Další informace najdete na webových stránkách Dějepisné olympiády.
Organizační řád Dějepisné olympiády
Propozice Dějepisné olympiády

Školní kolo
Školní kolo Dějepisné olympiády proběhlo koncem listopadu a zúčastnilo se ho 17 žáků 8. a 9. třídy. Téma letošního ročníku zavedlo žáky do českých středověkých dějin. Otázky se tak týkaly dějin Velké Moravy, vlády Přemyslovců a Lucemburků a života Jana Husa. Zadání úkolů bylo zaměřeno především na práci s prameny (dobové texty a ilustrace nebo mapy). První místo vybojovala Eva Hospergrová (9. třída). Získala 51 bodů. Za ní se umístnil její spolužák Mikuláš Hromas a na třetím místě byl Václav Vladyka (8. třída). Oba nasbírali 49 bodů. O jejich konečném umístění tak musela rozhodnout rozřazovací otázka. Za úspěšného řešitele je považován každý, kdo získal minimálně 60% bodů. Při maximálním bodovém zisku 60 bodů to znamená alespoň 36 bodů. To se podařilo 14 žákům. Okresní kolo se koná v lednu na Gymnáziu Benešov. 
Výsledky školního kola
Zadání školního kola Dějepisné olympiády
Řešení školního kola Dějepisné olympiády 

Okresní kolo
Okresního kola Dějepisné olympiády, které se konalo 19. ledna na Gymnáziu Benešov, se zúčastnilo 47 žáků a studentů z celého okresu Benešov. Ze štěpánovské školy postoupili ze školního kola Eva Hospergrová a Mikuláš Hromas. Téma soutěže a forma soutěžních úkolů byly stejné jako ve školním kole. Úlohy byly však obtížnější. Naši zástupci si vedli na výbornou. E. Hospergrová získala 71 bodů a obsadila třetí místo. M. Hromas vybojoval pouze o dva body méně a byl klasifikován na čtvrtém místě. E. Hospergrová zárověň postoupila do krajského kola. Krajské kolo se koná počátkem dubna v Kladně. 
Výsledky okresního kola
Zadání okresního kola Dějepisné olympiády
Řešení okresního kola Dějepisné olympiády
Diplom-Eva Hospergrová
Krajské kolo
Seznam postupujících do krajského kola

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koná se již více než 40 let a jejím garantem je v současnosti Národní institut pro další vzdělávání. Letos probíhá už 50. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá celý týden a má charakter táborového pobytu.  Více informací je rovněž na webových stránkách Olympiády v českém jazyce
Propozice Olympiády v českém jazyce

Okresní kolo
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo první únorový den na Gymnáziu ve Vlašimi. Soutěž měla stejný průběh jako ve školním kole. První část byla zaměřena na mluvnici a druhá část je jako vždy slohový úkol. Tentokrát znělo zadání slohového úkolu: "Představte si, že můžete cestovat do minulosti nebo do budoucnosti. Kam nebo za kým byste se podívali a proč?" Ze dvojice z naší školy byla lepší Eva Hospergorová (9. třída), která získala 34 bodů, a to stačilo na výborné sedmé místo. Václav Vladyka (8. třída) měl 23 bodů a obsadil 34. místo. Soutěže se zúčastnilo 46 žáků základních škol a víceletých gymnázií z benešovského okresu.
Výsledky okresního kola 
Zadání okresního kola Olympiády v českém jazyce
Řešení okresního kola Olympiády v českém jazyce 

Pohár rozhlasu

Pohár rozhlasu je atletická soutěž družstev určená pro žáky 2. stupně základních škol. Mezi sebou soutěží týmy mladších žáků a žákyň (6.+7. třída) a starších žáků a žákyň (8. a 9. třída). V mladší kategorii se soutěží v běhu na 60 m, ve skoku vysokém, v hodu míčkem, v dálce, ve vytrvalostním běhu (chlapci 1000 m, dívky 600 m) a ve sprinterské štafetě. Ve starší věkové kategorii jsou vypsané stejné disciplíny. Pouze hod míčkem je nahrazen vrhem koulí a vytrvalostní běh je delší (chlapci 1500 m a dívky 800 m). Další informace najdete na stránkách Poháru rozhlasu.

McDonald´s Cup

McDonald´s  Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol v České republice. Letos se koná již jeho 25. ročník. Turnaj je rozdělen do dvou kategorií: kategorie A (žáci 1.-3. třídy ZŠ) a kategorie B (žáci 4.-5. třídy ZŠ). V posledních letech se ho účastní téměř 80 tisíc chlapců a také děvčat mladšího školního věku z téměř 4 tisíc škol. Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Generálním partnerem je společnost McDonald´s ČR. Soutěž začíná třídním nebo školním turnajem. Vítězný tým pak reprezentuje školu v okrskovém nebo přímo v okresním kole. Vítězové okresních kol postupují do krajského finále a vyvrcholením každého ročníku  je tzv. Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších z krajských kol v kategorii A a B. Více se o tomto turnaji dozvíte na stránkách www.mcdonaldscup.cz.

Atletická všestrannost

Okresního kola Atletické všestrannosti se ve Vlašimi zúčastnili mladší žákyně a starší chlapci. Mladší dívky soutěžily v  individuálním víceboji a soutěž starších chlapců byla týmová. V kategorii mladších žákyň byla ze štěpánoských děvčat nejlepší Dominika Kmentová ze 6. třídy. Ve vícebiji obsadila 5. místo. Dominika zazářila v běhu na 800 metrů, který vyhrála. Veronika Boušková (7. třída) byla ve víceboji desátá, Tereza Píchová (5. třída) hned za ní na 11. místě. Dívky soutěžily ve sprintu na 60 metrů, v hodu míčkem, v dálce a ve vytrvalostním běhu na 800 metrů.  Soutěže se zúčastnilo 51 mladých atletek z okresu Benešov. Starší žáci obsadili v soutěži týmů 7. místo. Družstvo tvořili žáci 9. třídy Lukáš Boušek, Vojtěch Dušek, Zbyněk Limburk, Jan Staníček a s nimi Josef Čubák z 8. třídy. V jednotivých disciplínách se prosadil na stupně vítězů J. Staníček ve výšce, kde byl klasifikován na 3. místě. Vyrovnané výkony Lukáše Bouška stačily v pořadí víceboje na 10. místo. Starší žáci soutěžili ve sprintu na 60 metrů, ve skoku dalekém, ve skoku do výšky, v hodu míčkem/ve vrhu koulí a ve vytrvalostním běhu na 1000 metrů. Do soutěže starších žáků se zapojilo 84 atletů.

Propozice okresního kola Atletické všestrannosti
Výsledky mladší žákyně
Výsledky starší žáci
Atletická všestrannostAtletická všestrannostAtletická všestrannostAtletická všestrannost

Volejbalový turnaj v Trhovém Štěpánově

Koncem září se měl konat v ZŠ Trhový Štěpánov volejbalový turnaj dívek za účasti čtyř týmů. Dvě družstva se však nakonec omluvila, a tak přijely pouze dívky ze ZŠ Postupice, které odehrály se štěpánovským týmem jeden zápas. Zkušenější postupická děvčata vyhrála těsně oba sety a porazila tým ze ZŠ TŠ 2:0 na sety.

Volejbalový zápas TŠ-PostupiceVolejbalový zápas TŠ-PostupiceVolejbalový zápas TŠ-PostupiceVolejbalový zápas TŠ-PostupiceVolejbalový zápas TŠ-Postupice

Turnaj v sálové kopané 

Turnaj  v sálové kopané se koná každoročně na podzim za hojné účasti týmů ze základních škol celého okresu Benešov. Turmak začíná skupinovou fází, ze které postupuje pouze vítěz do finále. Obvykle pětičlenný finálový turnaj se koná v listopadu.
Propozice turnaje

Základní kolo
Štěpánovský tým byl nalosován hned do první základní skupiny, jejíž turnaj byl odehrán 16. října. Chlapci z naší školy postupně porazili ZŠ Poříčí nad Sázavou 5:2, ZŠ Netvořice 4:2, ZŠ Benešov Karlov 6:1 a ZŠ Petrovice u Sedlčan 3:1. Stali se tak suverénními vítězi základní skupiny a zajistili si postup do finálového kola. Štěpánovský tým hrál ve složení Josef Čubák, Jakub Kapek, Radim Mach (všichni 8. třída), Lukáš Boušek, Daniel Fišera, Tobiáš Kapek a Zbyněk Limburk (všichni 9. třída). R. Mach se stal nejlepším střelcem turnaje, když zaznamenal 12 gólů. L. Boušek byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. 
Výsledky základního kola

Turnaj v sálové kopané Turnaj v sálové kopané

Finálový turnaj
Díky vítězství v jedné ze základních skupin mohli chlapci ze ZŠ Trhový Štěpánov bojovat o celkové vítězství v celém turnaji. Zápasy ve finálové skupině jim však bohužel nevyšly podle jejich představ. Porazili sice tým ze ZŠ Krhanice, pak však přišly porážky se ZŠ Vlašim Vorlina, ZŠ Dukelská Benešov a ZŠ Votice. 3 body za jednu výhru nakonec znamenaly 4. místo. Štěpánovský tým tvořili: V. Vrzal (7. třída), J. Čubák, J. Kapek, R. Mach (8. třída), L. Boušek, V. Dušek, D. Fišera, T. Kapek, Z. Limburk (všichni 9. třída).
Výsledky finálového kola

Odkaz pro hru 6. třídy