Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

ZŠ Trhový Štěpánov přijme od školního roku 2022/23 kvalifikovaného učitele/učitelku prvního stupně do 1. třídy.

Předmětové a sportovní soutěže

STRUČNÁ HISTORIE PŘEDMĚTOVÝCH A SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ

Žáci naší školy mají každý rok možnost se zapojit do různých předmětových a sportovních soutěží. Účast v těchto soutěžích je dobrovolná. Z vědomostních soutěží se děti v poslední době často zapojují do Chemické olympiády, Olympiády z českého jazyka, Dějepisné olympiády nebo jazykových a matematických soutěží. Ze sportů patří mezi nejoblíbenější volejbal, kopaná, atletika nebo stolní tenis. Žáci musí obvykle prokázat znalosti a schopnosti již ve školním kole a nejlepší z nich pak reprezentují školu v oblastních a okresních kolech, a pokud jsou úspěšní i tam, tak v kolech krajských nebo dokonce celostátních. Připomeňme si nejvýraznější úspěchy našich žáků za několik posledních let.

Zřejmě největšího úspěchu dosáhla Lucie Früblingová, která ve školním roce 2002/2003 vyhrála celostátní kolo Dějepisné olympiády. Lucie Früblingová obdržela za tento výjimečný výsledek cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2003 za vynikající výsledky v předmětových soutěžích. Spolu s L. Früblingovou se v uvedeném roce do národního kola probojovala také její spolužačka Marie Vinšová, která tak zopakovala svůj úspěch z předchozího školního roku. O čtyři roky později na ně navázala Renata Vopálková, která se rovněž přes okresní a krajské kolo probojovala až do celorepublikového klání. Dalšími štěpánovskými účastníky celostátního kola této soutěže byli Jan Frajt v roce 2010 a Barbora Tomaidesová o dva roky později. V krajském kole Dějepisné olympiády zastupovaly školu dále Renata Vopálková a Alžběta Černá ve školním roce 2005/2006, Alžběta Černá a Marie Benešová ve školním roce 2007/2008, Marie Benešová ve školním roce 2008/2009, Pavel Dušek ve školním roce 2009/2010 a Jan Frajt, Pavel Dušek, Barbora Tomaidesová ve školním roce 2010/2011, Petr Dušek ve školním roce 2012/2013, Michaela Müllerová ve školním roce 2015/2016, Denisa Limburková ve školním roce 2017/2018 a Tomáš Kakos a Jan Horáček ve školním roce 2018/2019.

Úspěchy sklízeli žáci školy také v Chemické olympiádě. Ve školním roce 2000/2001 byl v krajském kole Štěpán Lachman, o rok později Michal Král, roku 2012 Barbora Tomaidesová a v roce 2019 Jaroslav Müller. Rovněž v Konverzační soutěži v německém jazyce se naše žákyně třikrát dostaly v kategorii IIA do krajského kola. Ve školním roce 2004/2005 to byla Michaela Borešová, o rok později Zdeňka Smutná a v roce 2010 Markéta Vinšová. V Olympiádě v českém jazyce se ve školním roce 2010/2011 výrazně prosadila Jitka Vávrová, která po vítězství v okresním kole reprezentovala školu v krajském kole. Do téhož kola se probojovala o rok později Barbora Tomaidesová.

Ve sportovních soutěžích se dařilo malým fotbalistům. V turnaji zvaném McDonald`s Cup se v kategorii B (4.-5. třída) dvakrát prostříleli do krajské soutěže, a to ve školním roce 1998/1999 a 2000/2001. Úspěšně si vedli i volejbalisté. Ve školním roce 2000/2001 byli chlapci až v regionálním kole. Pro školní atletiku byl nejúspěšnější rok 2002/2003, kdy se mladší žáci v soutěži Pohár rozhlasu probojovali po vítězství v okresním kole do kola krajského. A zapomenout nesmíme také na mladé stolní tenisty, kteří ve školním roce 2008/2009 ve složení Michal Béza, Lukáš Janko a Ondřej Nosek prošli do krajského kola po 1. místě v okresním kole. 

V tomto přehledu jsou uvedena pouze nejlepší umístění z krajských a celostátních kol. Mnoho dalších dětí dosáhlo na pomyslné medailové pozice také v okresních kolech, především ve sportovních soutěžích. Věříme, že i v tomto školním roce vás budeme moci informovat o dalších podobných úspěších žáků ze štěpánovské školy. 

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže, které vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 51. ročník. Dějepisná olympiáda je obvykle určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu. Celostátní kolo trvá obvykle pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. V letošním školním roce bude hostit účastníky národního kola Praha. Celostátní kolo spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky v historických památkách nebo v terénu...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celorepublikového kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé ČR. Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší jen svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě, Věda a technika v průběhu staletí nebo Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb absburkové 18. století. Další informace najdete na webových stránkách Dějepisné olympiády.

Propozice Dějepisné olympiády

Školní kolo
Po roční pauze zaviněné epidemií se opět uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Letošní ročník má téma "Šlechta  v proměnách času" a je zaměřen na dějiny šlechty ve středověku a v raném novověku. Jako obvykle se ho účastnili žáci 8. a 9. ročníku. Tentokrát se našlo 10 zájemců, kteří se rozhodli porovnat své vědomosti a dovednosti. Nejvíce se dařilo Šimonu Malaníkovi z 9. třídy. Získal 48,5 bodu a školní kolo vyhrál. Na druhém místě byla se ziskem 47 bodů  Eliška Čermáková (Trhový Štěpánov) z 8. třídy a třetí Jonáš Hromas z 9. třídy nasbíral 46 bodů. Maximum bodů bylo 60. K postupu do okresního kola bylo nutné nasbírat alespoň 60% bodů, tedy minimálně 36 bodů. Tuto podmínku splnili všichni účastníci. Do okresního kola mohou však postoupit pouze první tři soutěžící. Okresní kolo se koná v březnu na Gymnázium v Benešově.
Výsledková listina školního kola

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koná se již více než 40 let a jejím garantem je v současnosti Národní institut pro další vzdělávání. Letos probíhá už 48. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá celý týden, koná se vždy koncem června a má charakter táborového pobytu.  Více informací je rovněž na webových stránkách Olympiády v českém jazyce.

Propozice Olympiády v českém jazyce

Soutěže v cizích jazycích

Jazykové soutěže mají v České republice vzhledem k významu znalosti cizích jazyků značnou prestiž a zasahují poměrně velký počet žáků a studentů. Do školních kol se každoročně zapojuje téměř 50 000 účastníků základních a středních škol. Soutěže jsou koncipovány jako konverzační a důraz je při nich kladen na porozumění slyšenému textu a rozhovor. Nejvíce obsazovaná je soutěž v anglickém jazyce, což je odrazem společenské reality 21. století. Soutěž v německém jazyce má, stejně jako samotná znalost němčiny, na území ČR dlouhou tradici. V současné době však němčina doplácí na popularitu angličtiny. Menší zastoupení, ale rovněž vysokou úroveň, mají soutěže v jazyce francouzském, španělském, ruském a také v latině.
V soutěži z německého i anglického jazyka jsou vypisovány každý rok kategorie I. A (žáci do 7. tříd ZŠ) a I. B (žáci do 7. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto dvou kategoriích probíhá školní a okresní kolo. Dále to jsou kategorie II. A (žáci 8. a 9. tříd ZŠ) a II. B (žáci 8. a 9. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto kategoriích se koná školní, okresní, krajské a ústřední kolo.  Další kategorie II. C, III. A a III. B jsou určené žákům, kteří mají možnost souvisle komunikovat v daném jazyce a nebo studentům středních škol.  Další výše zmiňované jazyky se na naší škole nevyučují. Webové stránky soutěže pro německý jazyk a pro anglický jazyk.

Propozice soutěží v cizích jazycích

Komenský 2020

V roce 2020 uplynulo 350 let od úmrtí velikána českých dějin Jana Amose Komenského. Toto výročí jsme si chtěli připomenout menším projektem. To nám však znemožnila pandemická situace a uzavření škol. A tak se na soutěž dostalo až na podzim roku 2021. Do soutěže o učiteli národů se mohli zapojit žáci celého druhé stupně. Tentokrát soutěžili ve dvojicích. Soutěž připomínala malé detektivní pátrání. Soutěžící museli řešit úkoly přesně v tom pořadí, v jakém byly zadány, protože jeden úkol vždy obsahoval nápovědu nebo heslo k druhému úkolu. V jednotlivých třídách byly nejúspěšnější Anna Nedělová a Eliška Žabová (6. třída), Monika Červenková a Eva Hospergrová (7. třída), Eliška Čermáková (TŠ) a Yveta Zíková (8. třída) a Hana Hospergrová a Kristýna Mendová (9. třída). Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za účast v soutěži. 

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda je nejdůležitější chemickou soutěží pořádanou v ČR. Soutěž je vyhlašována každoročně a je určena pro žáky základních a středních škol. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Českou společností chemickou a Českou společností průmyslové chemie. V tomto roce se koná 58. ročník. Olympiáda se dělí do pěti kategorií, které jsou rozdílně obtížné. Každá kategorie je dělena na jednotlivá soutěžní kola, ve kterých žáci řeší teoretické a praktické úlohy. Jednotlivá postupová kola jsou školní, okresní, krajské a popřípadě celostátní a mezinárodní. V každém soutěžním kole jsou úlohy o něco složitější. V nejvyšší kategorii je možnost zúčastnit se celostátního kola Chemické olympiády a při velmi dobrém umístění je možnost postoupit až na Mezinárodní chemickou olympiádu. Iniciativa ke konání Mezinárodní chemické olympiády vyšla z Československa a její první ročník se konal v červnu roku 1968 v Praze. Žáků základních škol se týká kategorie D. Ta je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Kategorie zahrnuje školní kolo, okresní kolo a krajské kolo. Nemá však celostátní kolo. Úlohy této kategorie se skládají z teoretické a praktické části. Úlohy jsou často zaměřeny na učivo, které se běžně probírá v hodinách chemie. Informace k soutěži jsou také na webových stránkách Chemické olympiády.

Pythagoriáda

Pythagoriáda patří mezi tradiční matematické soutěže. Je určena všem žákům 5.-8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vychází ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku – není tedy nutné být matematickým talentem. Při této soutěži se nepoužívají ani kalkulačka, ani tabulky. Soutěž má několik kategorií podle ročníku školy (5. ročník ZŠ, dále 6., 7. a 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a dvě postupová kola: školní a okresní. Letos se koná již 44. ročník Pythagoriády. K dispozici jsou také webové stránky Pythagoriády.

Pohár rozhlasu

Pohár rozhlasu je atletická soutěž družstev určená pro žáky 2. stupně základních škol. Mezi sebou soutěží týmy mladších žáků a žákyň (6.+7. třída) a starších žáků a žákyň (8. a 9. třída). V mladší kategorii se soutěží v běhu na 60 m, ve skoku vysokém, v hodu míčkem, v dálce, ve vytrvalostním běhu (chlapci 1000 m, dívky 600 m) a ve sprinterské štafetě. Ve starší věkové kategorii jsou vypsané stejné disciplíny. Pouze hod míčkem je nahrazen vrhem koulí a vytrvalostní běh je delší (chlapci 1500 m a dívky 800 m). Další informace najdete na stránkách Poháru rozhlasu.

McDonald´s Cup

McDonald´s  Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol v České republice. Letos se koná již jeho 24. ročník. Turnaj je rozdělen do dvou kategorií: kategorie A (žáci 1.-3. třídy ZŠ) a kategorie B (žáci 4.-5. třídy ZŠ). V posledních letech se ho účastní téměř 80 tisíc chlapců a také děvčat mladšího školního věku z téměř 4 tisíc škol. Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Generálním partnerem je společnost McDonald´s ČR. Soutěž začíná třídním nebo školním turnajem. Vítězný tým pak reprezentuje školu v okrskovém nebo přímo v okresním kole. Vítězové okresních kol postupují do krajského finále a vyvrcholením každého ročníku  je tzv. Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších z krajských kol v kategorii A a B. Více se o tomto turnaji dozvíte na stránkách www.mcdonaldscup.cz.

Turnaj ve stolním tenise

Okresní kolo Turnaje ve stolním tenise proběhlo 11. října ve Vlašimi. Naše škola obsadila kategorii starších žáků, ve které štěpánovskou školu reprezentovali Tomáš Kupsa, Radim Kupsa (oba 8. třída) a Petr Čermák (9. třída). Mladé štěpánovské trio porazilo šest soupeřů a prohráli nejtěsnějším rozdílem (2:3) pouze s týmem ze ZŠ Vlašim-Sídliště. Tato trochu nešťastná porážka odsoudila náš tým na 2. místo. Vítězem se stal tým ze ZŠ Vlašim Sídliště.

Okresní kolo stolní tenisOkresní kolo stolní tenisOkresní kolo stolní tenis

Turnaj v sálové kopané

Turnaj v sálové kopané se koná tradičně na podzim v Benešově. Také tentokrát byli účastníci rozlosováni do základních skupin, jejichž vítězové postoupují do finálového kola. Mladí fotbalisté z naší školy byli nalosováni do skupiny s týmy ze ZŠ Benešov Dukelská, ZŠ Bystřice, ZŠ Jankov a  ZŠ Sedlčany. Ve čtyřech zápasech byl náš tým dvakrát úspěšný, a to proti ZŠ Bystřice a ZŠ Jankov. Porážku utrpělo štěpánovské družstvo v zápase se ZŠ Sedlčany a ZŠ Benešov Dukelská. Právě posledně jmenovaný tým tuto skupinu bez porážky vyhrál a postoupil do finále turnaje. Náš tým obsadil třetí místo.  Nejlepším střelcem ze ZŠ Trhový Štěpánov byl Radim Mach, který byl zároveň vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Tým dále tvořili Jan Lacman, Zbyněk Limburk, Ondřej Vitík, Petr Čermák a Jonáš Hromas. 
Výsledky

Sálová kopaná

Sálová kopanáSálová kopanáSálová kopaná