Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

VŠEM ŽÁKŮM A ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY PŘEJEME KLIDNÉ A SLUNEČNÉ LÉTO

2021/2022

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže, které vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 51. ročník. Dějepisná olympiáda je obvykle určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu. Celostátní kolo trvá obvykle pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. V letošním školním roce bude hostit účastníky národního kola Praha. Celostátní kolo spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky v historických památkách nebo v terénu...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celorepublikového kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé ČR. Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší jen svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě, Věda a technika v průběhu staletí nebo Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb absburkové 18. století. Další informace najdete na webových stránkách Dějepisné olympiády.

Propozice Dějepisné olympiády

Školní kolo
Po roční pauze zaviněné epidemií se opět uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Letošní ročník má téma "Šlechta  v proměnách času" a je zaměřen na dějiny šlechty ve středověku a v raném novověku. Jako obvykle se ho účastnili žáci 8. a 9. ročníku. Tentokrát se našlo 10 zájemců, kteří se rozhodli porovnat své vědomosti a dovednosti. Nejvíce se dařilo Šimonu Malaníkovi z 9. třídy. Získal 48,5 bodu a školní kolo vyhrál. Na druhém místě byla se ziskem 47 bodů  Eliška Čermáková (Trhový Štěpánov) z 8. třídy a třetí Jonáš Hromas z 9. třídy nasbíral 46 bodů. Maximum bodů bylo 60. K postupu do okresního kola bylo nutné nasbírat alespoň 60% bodů, tedy minimálně 36 bodů. Tuto podmínku splnili všichni účastníci. Do okresního kola mohou však postoupit pouze první tři soutěžící. Okresní kolo se koná v březnu na Gymnázium v Benešově.
Výsledková listina školního kola
Zadání školního kola Dějepisné olympiády
Řešení školního kola Dějepisné olympiády

Okresní kolo
Okresní kolo letošního ročníku pořádalo Gymnázium Benešov 22. března. Z naší školy se ho zúčastnili tři nejúspěšnější řešitelé školního kola a vedli se výborně. Jonáš Hromas (9. třída) a Eliška Čermáková (8. třída) vybojovali 7. místo. Oba získali shodně 54 bodů. Šimon Malaník získal 50 bodů a tomu stačilo na 13. místo. Všichni tři získali více než 60% bodů a stali se tak úspěšnými řešiteli. Do soutěže se zapojilo 44 mladých zájemců o historii z celého okresu Benešov. Zaměření okresního kola bylo stejné jako ve školním kole. Soutěžní otázky se tedy týkaly dějin šlechty ve středověku a v raném novověku. 
Výsledková listina okresního kola
Zadání okresního kola Dějepisné olympiády
Řešení okresního kola Dějepisné olympiády

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koná se již více než 40 let a jejím garantem je v současnosti Národní institut pro další vzdělávání. Letos probíhá už 48. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá celý týden, koná se vždy koncem června a má charakter táborového pobytu.  Více informací je rovněž na webových stránkách Olympiády v českém jazyce.

Propozice Olympiády v českém jazyce

Komenský 2020

V roce 2020 uplynulo 350 let od úmrtí velikána českých dějin Jana Amose Komenského. Toto výročí jsme si chtěli připomenout menším projektem. To nám však znemožnila pandemická situace a uzavření škol. A tak se na soutěž dostalo až na podzim roku 2021. Do soutěže o učiteli národů se mohli zapojit žáci celého druhé stupně. Tentokrát soutěžili ve dvojicích. Soutěž připomínala malé detektivní pátrání. Soutěžící museli řešit úkoly přesně v tom pořadí, v jakém byly zadány, protože jeden úkol vždy obsahoval nápovědu nebo heslo k druhému úkolu. V jednotlivých třídách byly nejúspěšnější Anna Nedělová a Eliška Žabová (6. třída), Monika Červenková a Eva Hospergrová (7. třída), Eliška Čermáková (TŠ) a Yveta Zíková (8. třída) a Hana Hospergrová a Kristýna Mendová (9. třída). Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za účast v soutěži. 

Pohár rozhlasu

Pohár rozhlasu je atletická soutěž družstev určená pro žáky 2. stupně základních škol. Mezi sebou soutěží týmy mladších žáků a žákyň (6.+7. třída) a starších žáků a žákyň (8. a 9. třída). V mladší kategorii se soutěží v běhu na 60 m, ve skoku vysokém, v hodu míčkem, v dálce, ve vytrvalostním běhu (chlapci 1000 m, dívky 600 m) a ve sprinterské štafetě. Ve starší věkové kategorii jsou vypsané stejné disciplíny. Pouze hod míčkem je nahrazen vrhem koulí a vytrvalostní běh je delší (chlapci 1500 m a dívky 800 m). Další informace najdete na stránkách Poháru rozhlasu.

Okresní kolo 

Okresního kola Poháru rozhlasu se z naší školy zúčastnil tým starších dívek, složený z žákyň 8. a 9. třídy. Družstvo tvořily Sára Burková, Eliška Čermáková (TŠ), Karolína Kopecká, Markéta Mastíková, Jolana Setničková, Yveta Zíková (všechny 8. třída), Martina Čiháková, Hana Hospergrová a Adéla Vrzalová (všechny 9. třída). Závodu se zúčastnilo 13 týmů z celého benešovského okresu. Štěpánovské dívky vybojovaly nakonec 11. místo. Z individuálních výkonů stojí za zmínku 9. místo Sáry Burkové a 13. místo Markéty Mastíkové ve vrhu koulí.  Obě si vytvořily osobní rekord. Kromě koule se ještě soutěžilo ve sprintu na 60 metrů, v běhu na 800 metrů, ve štafetě 4x60 metrů, v dálce a ve skoku vysokém. Z vítezství se radovaly dívky ze ZŠ Benešov Dukelská. Podrobné výsledky jsou zde.

Pohár rozhlasuPohár rozhlasuPohár rozhlasuPohár rozhlasu

McDonald´s Cup

McDonald´s  Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol v České republice. Letos se koná již jeho 23. ročník. Turnaj je rozdělen do dvou kategorií: kategorie A (žáci 1.-3. třídy ZŠ) a kategorie B (žáci 4.-5. třídy ZŠ). V posledních letech se ho účastní téměř 80 tisíc chlapců a také děvčat mladšího školního věku z téměř 4 tisíc škol. Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Generálním partnerem je společnost McDonald´s ČR. Soutěž začíná třídním nebo školním turnajem. Vítězný tým pak reprezentuje školu v okrskovém nebo přímo v okresním kole. Vítězové okresních kol postupují do krajského finále a vyvrcholením každého ročníku  je tzv. Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších z krajských kol v kategorii A a B. Více se o tomto turnaji dozvíte na stránkách www.mcdonaldscup.cz.
Okrskové kolo McDonald´s Cupu se konalo koncem dubna ve Vlašimi ve sportovním areálu Na Lukách. Z naší školy se ho zúčastnil tým mladých fotbalistů v kategorii B. V základní skupině porazili tým ze ZŠ Zdislavice 8:1, ale pak prohráli se ZŠ Postupice (2:4) a se ZŠ Vorlina (1:6). Jedno vítězství na postup ze skupiny bohužel nestačilo. Nejlepším střelcem našeho týmu byl Matyáš Zíka. Dále nás reprezentovali P. Vosecký (2. třída), P. Močkoř, L. Jeřábek, A. Kapek (3. třída), Š. Gronych, M. Zíka, J. Šic, J. Kamarýt (4. třída), V. Vrzal, L. Stara a P. Kovářík (5. třída).

McDonald´s CupMcDonald´s Cup

Turnaj ve stolním tenise

Okresní kolo Turnaje ve stolním tenise proběhlo 11. října ve Vlašimi. Naše škola obsadila kategorii starších žáků, ve které štěpánovskou školu reprezentovali Tomáš Kupsa, Radim Kupsa (oba 8. třída) a Petr Čermák (9. třída). Mladé štěpánovské trio porazilo šest soupeřů a prohráli nejtěsnějším rozdílem (2:3) pouze s týmem ze ZŠ Vlašim-Sídliště. Tato trochu nešťastná porážka odsoudila náš tým na 2. místo. Vítězem se stal tým ze ZŠ Vlašim Sídliště.

Okresní kolo stolní tenisOkresní kolo stolní tenisOkresní kolo stolní tenis

Turnaj v sálové kopané

Turnaj v sálové kopané se koná tradičně na podzim v Benešově. Také tentokrát byli účastníci rozlosováni do základních skupin, jejichž vítězové postoupují do finálového kola. Mladí fotbalisté z naší školy byli nalosováni do skupiny s týmy ze ZŠ Benešov Dukelská, ZŠ Bystřice, ZŠ Jankov a  ZŠ Sedlčany. Ve čtyřech zápasech byl náš tým dvakrát úspěšný, a to proti ZŠ Bystřice a ZŠ Jankov. Porážku utrpělo štěpánovské družstvo v zápase se ZŠ Sedlčany a ZŠ Benešov Dukelská. Právě posledně jmenovaný tým tuto skupinu bez porážky vyhrál a postoupil do finále turnaje. Náš tým obsadil třetí místo.  Nejlepším střelcem ze ZŠ Trhový Štěpánov byl Radim Mach, který byl zároveň vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Tým dále tvořili Jan Lacman, Zbyněk Limburk, Ondřej Vitík, Petr Čermák a Jonáš Hromas. 
Výsledky

Sálová kopanáSálová kopanáSálová kopanáSálová kopaná

O pohár Posázáví

Volejbalový trurnaj O pohár Posázaví je již tradiční turnaj určený pro starší žákyně. Každý rok se koná v Kácově. Tento školní rok se ho zúčastnily také dívky z naší školy. Štěpánovský tým tvořily Viktorie Brožová a Karolína Veselá ze 7. třídy, Anna Bernášková, Karolína Kopecká, Nela Setničková a Yveta Zíková všechny z 8. třídy a Hana Hospergrová, Barbora Kopecká a Kristýna Mendová všechny z 9. třídy. Naše volejbalistky porazily tým "A" i "B" ze ZŠ Kácov, dále přemohly týmy ze ZŠ Vlašim Vorlina a ZŠ Zruč nad Sázavou, což v součtu stačilo na 4. místo. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů. Vítězem se staly volejbalistky ze ZŠ Pečky. 
O pohár PosázavíO pohár PosázavíO pohár PosázavíO pohár Posázaví

Atletický čtyřboj 

Ve druhé polovině dubna se ve Vlašimi v areálu Na Lukách uskutečnilo oblastní kolo soutěže v Atletickém čtyřboji. Z naší školy zasáhli do bojů mladší žáci Lukáš Boušek, Jan Lacman a Zbyněk Limburk (všichni ze 7. třídy). Atletický čtyřboj se v případě mladších žáků skládá ze sprintu (60 metrů), skoku do dálky, hodu míčkem a vytrvalostního běhu (1000 metrů). Skvěle si vedl Jan Lacman, který vyhrál suveréně hod míčkem, byl třetí v běhu na 1000 metrů a přidal k tomu kvalitní sprint a dálku. V součtu všech disciplín to stačilo na 1. místo a pomyslnou zlatou medaili! Výborných výkonů dosáhl také Zbyněk Limburk. Vyhrál sprint a byl třetí v dálce a v hodu míčkem. Bohužel se mu nepovedl vytrvalostní běh, a proto obsadil v Atletickém čtyřboji 7. místo. Ještě o jedno místo byl lepší Lukáš Boušek. Ten sice v žádné individuální disciplíně nedosáhl na medailové umístění, ale podával vyrovnané kvalitní výkony.
Výsledková listina Atletického čtyřboje-mladší žáci

Atletický čtyřbojAtletický čtyřbojAtletický čtyřboj

Škola

Anketa

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Město Trhový Štěpánov

Město Trhový Štěpánov

PROJEKT MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov