Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

2022/2023

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže, které vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 52. ročník. Dějepisná olympiáda je obvykle určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu. Celostátní kolo trvá obvykle pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. V letošním školním roce bude hostit účastníky národního kola Praha. Celostátní kolo spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky v historických památkách nebo v terénu...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celorepublikového kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé ČR. Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší jen svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě, Věda a technika v průběhu staletí nebo Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. Další informace najdete na webových stránkách Dějepisné olympiády.
Propozice Dějepisné olympiády

Školní kolo
Moderní dějiny bývají tématem Dějepisné olympiády zřídkakdy. Letošní rok je však výjimkou. Dějepisná olympiáda je totiž zaměřena na československé dějiny po druhé světové válce, především na období komunistické diktatury. Školní kolo se konalo počátkem prosince a zapojilo se do něho 11 žáků 8. a 9. třídy. Vítězem se stala Eliška Fialová z 9. třídy. Získala 53 bodů. O druhé místo se podělili Mikuláš Hromas (8. třída), Daniel Hruš a Petr Steklý (oba z 9. třídy). Všichni tři vybojovali 50 bodů. Maximum bylo 60 bodů.  Za úspěšného řešitele je považován každý, kdo získal alespoň 36 bodů, tedy 60% bodů z maximálního bodového počtu. Okresní kolo se koná v lednu 2023.
Výsledková listina školního kola
Zadání a řešení školního kola

Okresní kolo
Okresní kolo Dějepisné olympiády se konalo jako obvykle na Gymnáziu Benešov. Tentokrát to bylo 20. ledna. Z naší školy vyrazili do Benešova vítězka školního kola Eliška Fialová a Daniel Hruš, který vyhrál minisouboj o druhé postupové místo. Lépe si nakonec vedl D. Hruš (9. třída), který získal 58 bodů a obsadil 10. místo. Jeho spolužačka z 9. třídy E. Fialová vybojovala 50 bodů a skončila na 19. místě. Do soutěže se zapojilo 33 mladých zájemců o historii z celého okresu Benešov. Oba naši zástupci získali více než 60% bodů a stali se tak úspěšnýmí řešiteli. Maximální bodový zisk byl 80 bodů. Téma soutěže se stejně jako ve školním kole týkalo moderních dějin po druhé světové válce. 
Výsledková listina okresního kola
Zadání okresního kola
Řešení okresního kola

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koná se již více než 40 let a jejím garantem je v současnosti Národní institut pro další vzdělávání. Letos probíhá už 49. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá celý týden, koná se vždy koncem června a má charakter táborového pobytu.  Více informací je rovněž na webových stránkách Olympiády v českém jazyce.
Propozice Olympiády v českém jazyce

Okresní kolo
Okresního kola Olympiády v českém jazyce se z naší školy zúčastnila Magdaléna Paťhová z 9. třídy. Byla sice jedinou, zato velice úspěšnou účastníci. V konkurenci 40 soutěžích totiž nenašla žádného přemožitele a celou soutěž vyhrála. Ve slohové části získala 20 bodů, což bylo nejvíce ze všech. Také v mluvnické části patřila s 21 body mezi nejlepší. Dohromady tak získala 41 bodů a obsadila první místo. Zároveň si vybojovala postup do krajského kola, které se bude konat ve druhé polovině dubna v Kladně. Okresní kolo se konalo počátkem dubna na Gymnáziu Vlašim. 
Výsledková listina okresního kola
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Krajské kolo
Krajské kolo se konalo v posledním dubnovém týdnu  v Kladně. Soutěž měla podobný průběh jako v nižších kolech. Účastníci museli zvládnout test, který zahrnoval mluvnickou a slohovou část. M. Paťhová získala 38,8 bodu a výsledný bodový zisk stačil na 22. místo. Maximum bylo 50 bodů. Soutěž byla velmi vyrovnaná a jednotlivé účastníky oddělovaly často pouze desetinky. Od prvního místa dělilo Magdu Paťhovou pouze 5 bodů.  
Výsledková listina krajského kola

Pohár rozhlasu

Pohár rozhlasu je atletická soutěž družstev určená pro žáky 2. stupně základních škol. Mezi sebou soutěží týmy mladších žáků a žákyň (6.+7. třída) a starších žáků a žákyň (8. a 9. třída). V mladší kategorii se soutěží v běhu na 60 m, ve skoku vysokém, v hodu míčkem, v dálce, ve vytrvalostním běhu (chlapci 1000 m, dívky 600 m) a ve sprinterské štafetě. Ve starší věkové kategorii jsou vypsané stejné disciplíny. Pouze hod míčkem je nahrazen vrhem koulí a vytrvalostní běh je delší (chlapci 1500 m a dívky 800 m). Další informace najdete na stránkách Poháru rozhlasu.

Okresní kolo
V kategorii starších žáků se do letošního ročníku Poháru rozhlasu zapojili  také chlapci z naší školy. Žádný z nich sice nedosáhl v individuální soutěži na medailové umístění, ale kvalitní a vyrovnané individuální výkony stačily celému týmu na 6. místo v soutěži družstev. Celkem soutěžilo 16 týmů. Nejlepší individuální výsledek zaznamenal Šimon Kment, který doběhl v závodě na 1500 na 5. místě. 
Výsledky 

Pohár rozhlasuPohár rozhlasuPohár rozhlasuPohár rozhlasuPohár rozhlasu

McDonald´s Cup

McDonald´s  Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol v České republice. Letos se koná již jeho 24. ročník. Turnaj je rozdělen do dvou kategorií: kategorie A (žáci 1.-3. třídy ZŠ) a kategorie B (žáci 4.-5. třídy ZŠ). V posledních letech se ho účastní téměř 80 tisíc chlapců a také děvčat mladšího školního věku z téměř 4 tisíc škol. Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Generálním partnerem je společnost McDonald´s ČR. Soutěž začíná třídním nebo školním turnajem. Vítězný tým pak reprezentuje školu v okrskovém nebo přímo v okresním kole. Vítězové okresních kol postupují do krajského finále a vyvrcholením každého ročníku  je tzv. Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších z krajských kol v kategorii A a B. Více se o tomto turnaji dozvíte na stránkách www.mcdonaldscup.cz.

Oblastní kolo
Oblastní kolo turnaje proběhlo v pátek 21. dubna ve Vlašimi v areálu Na Lukách. Naše škola vyslala svůj tým do kategorie B. Štěpánovští mladí fotbalisté porazili ve své základní skupině tým ze ZŠ Chotýšany 4:3, ZŠ Sídliště 4:2 a Dolní Kralovice rovněž 4:2. Z prvního místa ve skupině postoupili do semifinále. V semifinále si pak poradili s družstvem ze ZŠ Postupice v poměru 3:2 a teprve ve finále našli prvního přemožitele. Byli to mladí hráči ze ZŠ Divišov, kterým podlehli v poměru 2:5. Konečné druhé místo však znamená postup do okresního kola. Nejlepší střelci našeho týmu byl Matyáš Zíka a Jakub Šic. Náš tým tvořili V. Černík, M. Mach, P. Vosecký, (3. třída), L. Jeřábek, A. Kapek, P. Močkoř (4. třída), Š. Gronych, J. Kamarýt, J. Šic, M. Zíka (5. třída). OKresní kolo se koná počátkem května opět ve Vlašimi  Na Lukách. 
McDonald´s CupMcDonald´s CupMcDonald´s CupMcDonald´s Cup

Okresní kolo
Štěpánovský tým odehrál téměř ve stejném složení také okresní kolo turnaje. V základní skupině však bohužel nestačil na oba benešovské týmy ze ZŠ Jiráskova a ZŠ Dukelská a  remíza v zápase se ZŠ Netvořice stačila na třetí místo ve skupině a posunula tým do boje o 5. místo. V něm naši fotbalisté remizovali se ZŠ Divišov a tento souboj nakonec prohráli na pokutové kopy. Obsadili tak konečné 6. místo. Turnaj vyhrálo družstvo ze ZŠ Jiráskova.
McDonald´s CupMcDonald´s CupMcDonald´s CupMcDonald´s Cup

Turnaj v sálové kopané

Turnaj v sálové kopané je tradiční sportovní akcí v listopadu. Žáci ze ZŠ Trhový Štěpánov byli nalosováni do základní skupiny spolu s dalšími čtyřmi týmy, přičemž dvakrát se jim podařilo své soupeře porazit (ZŠ Vlašim Sídliště 4:3 a ZŠ Benešov Jiráskova "B" 3:1) a dvakrát remizovali (ZŠ Neveklov 2:2 a ZŠ Sedlčany 3:3). Ani 8 bodů však na 1. místo ve skupině nestačilo. O jeden bod byl lepší tým ze ZŠ Vlašim Sídliště. Náš tým tvořili Josef Čubák, Jakub Kapek a Radim Mach (všichni ze 7. třídy) a Lukáš Boušek, Vojtěch Dušek, Tobiáš Kapek, Jan Lacman, Zbyněk Limburk (všichni 8. třída). Nejlepšími střelci našeho týmu byli Radim Mach a Jan Lacman. Do finále postoupil pouze vítěz. Soutěž se konala v Benešově a jejím pořadatelem byla Okresní rada AŠSK Benešov. 
Výsledky
Turnaj v sálové kopané
Turnaj v sálové kopané Turnaj v sálové kopané

Sálová kopaná

Okresní kolo volejbalového turnaje

Naše škola měla své zastoupení také v okresním kole volejbalového přeboru starších žákyň. Devítičlenný tým tvořily tři dívky z 8. třídy (Viktorie Brožová, Eva Hospergrová a Karolína Veselá) a šest dívek z 9. třídy (Anna Bernášková, Eliška Chvojková, Lucie Chvojková, Markéta Mastíková, Karolína Kopecká a Yveta Zíková). V základní skupině štěpánovská děvčata porazila družstvo ze ZŠ Benešov Karlov, sehrála nerozhodné utkání s B týmem ZŠ Vlašim Vorlina a prohrála se ZŠ Benešov Jiráskova a ZŠ Benešov Dukelská. V pořadí základní skupiny obsadila třetí místo. Do medailových bojů přitom postoupila první dvě družstva. V konečném pořadí celého turnaje se podělila o páté místo. Celý turnaj vyhrála děvčata ze ZŠ Benešov Dukelská. 

Okresní kolo volejbalového turnajeOkresní kolo volejbalového turnajeOkresní kolo volejbalového turnajeOkresní kolo volejbalového turnajeOkresní kolo volejbalového turnajeTurnaj ve stolním tenise

Okresní kolo Turnaje ve stolním tenise pořádala ZŠ Vlašim Sídliště. Naše škola obsadila kategorii starších žáků. Náš tým byl složen pouze z žáků 9. třídy-Tomáš Kupsa, Radim Kupsa, a Vojtěch Nerad. Štěpánovští stolní tenisté postupně porazili všechny zúčastněné školy (ZŠ Vlašim Vorlina "A" + "B", ZŠ Benešov Jiráskova a ZŠ Týnec nad Sázavou "A" + "B". Nestačili pouze na družstvo ZŠ Vlašim Sídliště, jehož dres oblékl také český reprezentant M. Vaigl. V konečné tabulce skončil náš tým na 2. místě. Do dalšího kola postupuje pouze vítěz.

Okresní kolo Turnaje ve stolním teniseOkresní kolo Turnaje ve stolním teniseOkresní kolo Turnaje ve stolním tenise

Okresní kolo Turnaje ve stolním tenise

Velmi smíšený volejbalový turnaj

Velmi smíšený volejbalový turnajVelmi smíšený volejbalový turnajVelmi smíšený volejbalový turnajVelmi smíšený volejbalový turnajVelmi smíšený volejbalový turnaj

Škola

Anketa

Město Trhový Štěpánov

Město Trhový Štěpánov

PROJEKT MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov