Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

V pátek 29. září je ředitelské volno. 

Zprávy

Zobrazeno 1-70 ze 376
Školní rok 2018/2019

Přehled školních akcí (odkazy na fotografie a jiné materiály)

Datum: 21. 9. 2023

Přehled školních akcí ve školním roce 2023/2024

Bleskový sběr papíru

Bleskový sběr papíru

Datum: 21. 9. 2023

Při prvním letošním sběru papíru bylo sebráno 2,1 tuny starého papíru. Všem, kteří se do sběru zapojili, děkujeme.

Zájmová činnost

Kroužky ve školním roce 2023/2024

Datum: 19. 9. 2023

Také v letošním školním roce nabízí naše škola řadu kroužků, které vedou učitelé, rodiče nebo jiní externí spolupracovníci. Přehled kroužků najdete v této zprávě.

Ředitelské volno

Ředitelské volno

Datum: 15. 9. 2023

V pátek 29.9. je ředitelské volno. Školní družina pro žáky 1.-4. třídy bude tento den fungovat od 7.00 do 15.00. Případní zájemci se přihlásí u svých třídních učitelů do 25.9. Obědy jsou na tento den automaticky odhlášené. Děti přihlášené na tento den do ŠD si je musí přihlásit v aplikaci Strava.cz.

Adaptační kurz

Adaptační kurz 6.A+6.B

Datum: 13. 9. 2023

Žáci obou 6. ročníků si v pondělí 11. září užili zkrácený adaptační kurz. Během kurzu si vyzkoušeli týmovou spolupráci, trochu fyzické námahy, hledání pokladu a hlavně hodně zábavy. Fotografie jsou uvnitř této zprávy.

Přijímací řízení 2023/2024

Přijímací řízení 2023/2024

Datum: 11. 9. 2023

Detaily přijímacího řízení v tomto školním roce zatím nejsou známé. Ví se pouze, že žáci 9. ročníků budou dělat přijímací zkoušky 12. a 15. dubna 2024 a uchazeči o studium na víceletých gymnázií 16. a 17. dubna 2024.

Bleskový sběr papíru

Bleskový sběr papíru

Datum: 7. 9. 2023

První bleskový sběr papíru se bude letos konat v pondělí 18. září. Vybírá se pouze starý papír, karton ne. Papír může ale být v krabici z kartonu.

1. den v 1. třídě

První den ve škole

Datum: 5. 9. 2023

Letos šly děti po prázdninách do školy sice až 4. září, to ale nemohlo 27 novým prvňáčkům ubrat nic na jejich nadšení a očekávání. Po slavnostním přivítání před školou se rozloučili s rodiči a vkročili do "velké" školy. Fotografie letošních prvňáčků jsou součástí této zprávy.

Školní družina

Naplnění školní družiny

Datum: 5. 9. 2023

Dle stanovených kritérií pro přijímaní účastníků do školní družiny je kapacita ŠD již naplněna žáky 1.-3. třídy. Žáci z vyšších ročníků do ŠD přijati nejsou. Děkujeme za pochopení.

Informace ze školní jídelny

Informace ŠD pro školní rok 2023/2024

Datum: 1. 9. 2023

Základní informace k fungování školní družiny ve školním roce 2023/2024 a informace pro rodiče jsou obsahem této zprávy.

Školní jídelna

Informace ze školní jídelny 2023/2024

Datum: 1. 9. 2023

V pondělí 4.9. mohou jít na oběd pouze žáci a zaměstnanci, kteří si přihlásí oběd sami v aplikaci Strava.cz, a to do 31.8. 2023. Oběd se bude vydávat od 10.45. Od 5.9. budou všichni žáci a zaměstnanci automaticky přihlášeni na oběd. Informace pro rodiče žáků 1. třídy jsou součástí této zprávy.

Zápis do knihy rekordů

Zápis do knihy rekordů

Datum: 1. 9. 2023

Žáci loňské 9. třídy se zapsali do knihy rekordů Agentury Dobrý den Pelhřimov netradičním rekordem. Po škole posbírali starý papír a vyráběli z něho papírové parníčky. Nakonec jich vyrobili 11906 v různých velikostech. Jejich rekord potvrdil zástupce zmiňované agentury, který navštívil školu.

Seznam sešitů

Seznam sešitů a pomůcek 2023/2024

Datum: 18. 8. 2023

Seznamy sešitů pro školní rok 2023/2024 najdete uvnitř této zprávy.

#

Školní rok 2022/2023

Datum: 30. 6. 2023

Jaký byl školní rok 2022/2023 na ZŠ Trhový Štěpánov? Podívejte se na video, které je v této zprávě.

Závěrečné výlety

Školní výlety a závěrečné akce

Datum: 30. 6. 2023

Konec školního roku je mimo jiné ve znamení výletů a různých mimoškolních akcí. Odkazy na fotografie z těchto akcí najdete po otevření této zprávy.

Malá promoce žáků 9. třídy

Malá promoce žáků 9. třídy

Datum: 30. 6. 2023

Poslední červnový den se loučíme s žáky, se kterými se však za dvě měsíce opět setkáme. Naposledy však do školy přijdou žáci 9. třídy. Jejich odchod ze školy je slavnostní. Více informací a především fotografie najdete v této zprávě.

Kroužek keramiky

Kroužek keramiky

Datum: 29. 6. 2023

Z kroužku keramiky si děti odnesou nejenom základní dovednosti, ale také jednotlivé výrobky. Fotografie těchto výrobků najdete pod odkazem uvnitř této zprávy.

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Datum: 28. 6. 2023

Žáci 4. třídy se jako každý rok zúčastnili kurzu dopravní výchovy, který pro ně zajišťuje Městská policie ve Zruči nad Sázavou. Kurz se skládá ze dvou návštěv dopravního hřiště ve Zruči nad Sázavou a závěrečného testu z teoretických znalostí ve škole. Více informací najdete po otevření této zprávy.

Postcrossing

Víte, co je Postcrossing?

Datum: 28. 6. 2023

Děti z 6. a 7. třídy se letos staly součástí projektu Postcrossing. V rámci tohoto projektu si mohly vyměňovat pohlednice se zájemci z různých zemí z téměř celého světa. Další informace jsou součástí této zprávy.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Datum: 26. 6. 2023

V Městské knihovně v Trhovém Štěpánově byli koncem června pasováni prvňáčci na čtenáře. Poděkování za organizaci akce patří paní Janě Bouškové. Více informací a fotografie najdete uvnitř této zprávy.

Vyhodnocení sběru papíru

Vyhodnocení sběru papíru

Datum: 26. 6. 2023

Organizace, která vykupuje od naší školy starý papír, udělala zajímavou statistiku, z níž vyplývá, že štěpánovští žáci byli třetí nejpilnější sběrači. Za sběr v tomto školním roce děkujeme.

Bleskový sběr papíru

Sběr papíru

Datum: 13. 6. 2023

Do konce školního roku se už nebude konat žádný sběr papíru. Starý papír však nevyhazujte. V příštím školním roce bude sběr papíru opět pokračovat. Stále platí, že se nevybírá karton.

Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek

Datum: 5. 6. 2023

Také na jaře pokračuje v činnosti Přírodovědný kroužek. Mezi jeho akce patřilo vypuštění odchovaných ježků do volné přírody, výlet na Velký Blaník nebo návštěva geografického středu České republiky. Odkazy na další informace najdete uvnitř této zprávy.

Preventivní program Na vlastní kůži

Na vlastní kůži

Datum: 5. 6. 2023

Na vlastní kůži je název preventivního programu, kterého se zúčastnili první červnový den žáci 8. a 9. třídy na RÚ Kladruby. Více informací najdete pod odkazem v této zprávě.

Školní jídelna

Obědy v den vysvědčení

Datum: 29. 5. 2023

V pátek 30. června mají všechny děti odhlášené obědy. Kdo má zájem jít v den vysvědčení na oběd, musí si ho přihlásit stránkách www.estrava.cz nebo v aplikaci.

Pravidla používání telefonů

Používání mobilů ve škole

Datum: 23. 5. 2023

Připomínáme, že žáci mají podle školního řádu zákaz pořizovat fotografie a audio nebo videonahrávky ve škole. Zároveň je zakázáno používat bez povolení učitele mobilní telefony a jinou audiovizuální techniku během vyučování. V případě porušení těchto pravidel bude následovat kázeňský postih.

Informace ze školní jídelny

Změny v odhlašování obědů

Datum: 12. 5. 2023

Od pátku 12.5. se zavádí nový způsob odhlašování obědů. Strávník si může odhlásit obědy přes webové stránky www.strava.cz nebo přes mobilní aplikaci, kterou lze stáhnout například přes Google play. Podrobné informace jsou v části stránek věnované jídelně. Odkaz najdete po otevření této zprávy.

Pohár rozhlasu

Pohár rozhlasu

Datum: 12. 5. 2023

Letošního ročníku Poháru rozhlasu se zúčastnil tým starších žáků, složený převážně z žáků 8. a 9. třídy. V konečném pořadí týmů obsadili mladí štěpánovští atleti 6. místo.

McDonald´s Cup

Úspěšný McDonald´s Cup

Datum: 4. 5. 2023

Úspěchem skončilo oblastní kolo fotbalového turnaje McDonald´s Cup pro tým žáků ze štěpánovské školy. V kategorii B obsadili 2. místo a postoupili do okresního kola této soutěže. V něm obsadili konečné 6. místo.

Exkurze do Terezína

Exkurze do Terezína

Datum: 2. 5. 2023

První květnový týden se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze do Terezína, který se neblaze proslavil během druhé světové války, kdy zde bylo zřízeno židovské ghetto a shromažďovací koncentrační tábor. Fotografie z exkurze jsou součástí této zprávy.

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce

Datum: 26. 4. 2023

Magda Paťhová z 9. třídy se po vítězství v okresním kole Olympiády v českém jazyce úspěšně prezentovala také v krajském kole této soutěže. V nabité a velice vyrovnané konkurenci obsadila 22. místo. Za prvním místem zaostala pouze zhruba o 5 bodů.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Datum: 24. 4. 2023

19. a 20. dubna proběhl zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024. Pod pečlivým dohledem paní učitelky předvedli budoucí prvňáčci, co již dovedou. 27 z nich by mělo zasednout v pondělí 4. září poprvé do školních lavic. Fotografie ze zápisu jsou v přiloženém odkazu.

Sběr papíru

Sběr papíru

Datum: 24. 4. 2023

Během dubnového sběru papíru se sebralo 2,8 tuny starého papíru. Děkujeme.

Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny

Datum: 14. 4. 2023

Prosíme rodiče žáků, aby odhlašovali obědy dětem okamžitě, jakmile se dozví, že jejich syn/dcera nemůže jít do školy. Nejpozději však do 7.00 v daný den. Pokud tak neučiní, bude stravné naúčtováno. Děkujeme.

Olympiáda v českém jazyce

Magda Paťhová vyhrála okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Datum: 8. 4. 2023

Skvělého úspěchu dosáhla v okresním kole Olympiády v českém jazyce Magda Paťhová z 9. třídy. Nenašla žádného přemožitele a stala se vítězkou okresního kola a zajistila si postup do kola krajského, které se bude konat koncem dubna v Kladně. Okresní kolo pořádalo Gymnázium Vlašim.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Datum: 26. 3. 2023

Zápis dětí do 1. třídy se uskuteční ve středu 19. dubna a ve čtvrtek 20. dubna 2023. Pozvánku s informacemi a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list najdete uvnitř této zprávy. Prosíme rodiče, aby si rezervovali čas zápisu na čísle 775582801, a to od pondělí 27. března 2023.

Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny

Datum: 26. 3. 2023

Během velikonočního volna mají všechny děti automaticky odhlášené obědy.

Pedagogicko-psychologická poradna Vlašim

Změna adresy PPP Vlašim

Datum: 26. 3. 2023

Pedagogicko-psychologická poradna ve Vlašimi má od 1. února 2023 novou adresu. Nyní sídlí na adrese Velíšská 116, Vlašim 258 01. Kontakty zůstávají stejné: hejnova@pppsk.cz, telefon 607071474

Klub mladých diváků-Tři mušketýři

Klub mladých diváků

Datum: 26. 3. 2023

Klub mladých diváků zahrnoval v tomto školním roce tři divadelní představení. Poslední z nich byl muzikál Tři mušketýři v Divadle Broadway. Také v příštím školním roce bychom chtěli v tradici KMD pokračovat, protože návštěva divadelních představení pomáhá rozšiřovat kulturní obzory dětí.

#

Bleskový sběr papíru

Datum: 21. 3. 2023

V úterý 4. dubna bude další bleskový sběr papíru. Vykupuje se pouze papír, nesmí se míchat s kartonem. Výkup kartonu je pozastaven. Prosíme o respektování tohoto opatření.

Okresní kolo volejbalového turnaje-starší žákyně

Okresní kolo volejbalového turnaje

Datum: 16. 3. 2023

Tým starších žákyň se zúčastnil okresního kola volejbalového turnaje. V základní skupině obsadil 3. místo a v konečném pořadí celého turnaje byl klasifikován na děleném 5. místě. Turnaj proběhl na ZŠ Vlašim Vorlina. Podrobnosti jsou pod odkazem, který najdete po otevření této zprávy.

Den bez tašek

Den bez tašek

Datum: 14. 3. 2023

Nedílnou součástí výbavy každého žaka je školní taška. Jen těžko si dokážeme představit, že se vypravíme do školy bez ní. My jsme si to ale vyzkoušeli! V úterý 14.3. byl totiž Den bez tašek. Žáci si měli přinést učebnice v něčem jiném než v batohu. Jak si děti poradily, zjistíte ve fotogalerii.

Kroužek keramiky

Kroužek keramiky

Datum: 3. 3. 2023

V kroužku keramiky se děti učí pracovat s hlínou, tvoří pěkné a netradiční výrobky a seznámí se s různými modelářskými technikami. Hlavně si však domů odnesou mnoho povedených výrobků. Odkaz na fotografie z letošního kroužku keramiky je v této zprávě.

Plavání

Plavecký kurz 2. a 3. třídy

Datum: 24. 2. 2023

Žáci 2. a 3. třídy mají za sebou kurz plavání. Kurz zahrnoval deset lekcí v benešovském bazénu. Fotografie jsou k dispozici ve fotogalerii obou tříd.

Hory 2023

Hory 2023

Datum: 6. 2. 2023

Po dvouleté odmlce, způsobené pandemií covidu, se letos opět koná lyžařský výcvikový kurz. Místem konání je skiareál Severák v Jizerských horách. Tato zpráva obsahuje odkaz na zpravodajství z pobytu našich mladých lyžařů.

První vysvědčení

První vysvědčení

Datum: 2. 2. 2023

Čas rychle letí a první pololetí je za námi. Poslední lednový den si děti přišly pro pololetní vysvědčení. Pro prvňáčky to byla velká premiéra, protože se jednalo o jejich první "velké" vysvědčení. Fotografie z jeho předání jsou ve fotogalerii.

Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny

Datum: 31. 1. 2023

V pátek 3. února, kdy jsou pololetní prázdniny, mají všechny děti automaticky odhlášené obědy.

Školní družina

Informace k platbě školní družiny za druhé pololetí

Datum: 27. 1. 2023

Poplatek za školní družinu za druhé pololetí je 500 Kč. Částku je potřeba uhradit do 15. března u pí uč. L. Kulíkové.

Klub mladých diváků

Klub mladých diváků

Datum: 25. 1. 2023

Klub mladých diváků měl druhou letošní zastávku v Divadle Komedie. Představení se jmenovalo Volání divočiny a vzniklo podle známé stejnojmenné literární předlohy od amerického spisovatele Jacka Londona. Příběh nás zavedl do konce 19. století na Divoký západ, kde probíhala zlatá horečka.

Okresní kolo Dějepisné olympiády

Okresní kolo Dějepisné olympiády

Datum: 24. 1. 2023

Okresního kola Dějepisné olympiády se zúčastnili dva žáci 9. třídy, Eliška Fialová a Daniel Hruš. Úspěšnější byl D. Hruš, který dosáhl na velmi pěkné 10. místo. E. Fialová obsadila 19. místo. Oběma gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz

Datum: 17. 1. 2023

Do rubriky Lyžařský výcvikový kurz byly přidány podrobné informace k letošnímu lyžařskému kurzu.

Olympiáda v českém jazyce

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Datum: 4. 1. 2023

Školního kola Olympiády v českém jazyce se zúčastnili výhradně žáci 8. a 9. třídy. Vítězkou se stala Magda Paťhová z 9. třídy, která získala 22 bodů z 30 možných. Vítězka bude jako jediná reprezentovat školu v okresním kole této soutěže.

Zlatý oříšek

Úspěch Magdy Paťhové ve Zlatém oříšku

Datum: 2. 1. 2023

Žákyně 9. třídy Magda Paťhová dosáhla velkého úspěchu v soutěži Zlatý oříšek. Byla totiž vybrána mezi sedm vítězů této soutěže. Zlatý oříšek je soutěž pro talentované děti do 15 let. Magda byla nominována za vlastní literární činnost (psaní původních povídek a knih s historickou tematikou).

Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek

Datum: 20. 12. 2022

Také v letošním roce pokračuje ve své činnosti Přírodovědný kroužek. Jedna z jeho akcí byla předvánoční výprava za netopýry do štol lomu Alkazar u Srbska. Odkaz na fotografie z akce je v této zprávě.

Postcrossing

Víte, co je Postcrossing?

Datum: 16. 12. 2022

Postcrossing je způsob, jak si můžete vyměňovat pohlednice s lidmi z celého světa. Do projektu jsou zapojeni také žáci 6. a 7. třídy. Odkaz na další informace je ve zprávě.

Páťáci v ekocentru ve Vlašimi

Ekocentrum ve Vlašimi

Datum: 13. 12. 2022

Návštěvy výukových a výchovných programů v Ekocentru ve Vlašimi patří mezi žáky stále mezi oblíbené akce. Před Vánoci byli u vlašimských ochranářů žáci 5. třídy, kteří si vybrali program Svět barev. Odkaz na fotografie z jejich návštěvy je součástí této zprávy.

Dějepisná olympiáda

Školní kolo Dějepisné olympiády

Datum: 8. 12. 2022

Vítězkou školního kola Dějepisné olympiády se stala Eliška Fialová z 9. třídy. Na druhém místě se umístili se stejným bodovým ziskem hned tři soutěžící: Mikuláš Hromas (8. třída), Daniel Hruš (9. třída) a Petr Steklý (9. třída). Tématem letošního ročníku jsou moderní dějiny po druhé světové válce.

Pohádka pro prvňáčka

Pohádka pro prvňáčka

Datum: 5. 12. 2022

Ve škole se žáci míjí na chodbách a mnoho žáků z vyšších tříd nezná děti z prvního stupně a naopak. V říjnu se povedlo uskutečnit projekt, který trochu naboural tuto anonymitu a stmelil děti různých věkových kategorií.

Mikulášská obchůzka

Mikulášská obchůzka

Datum: 5. 12. 2022

Mikulášská tradice patří k oblíbeným akcím školy. Tento den si užijí všechny děti, především však ty nejmladší. Čerti byli strašidelní, andělé půvabní a Mikuláš autoritativní. Mikuláš pokáral zlobivé děti a andělé odměnili malé děti drobnými dárky. Odkaz na fotografie je v této zprávě.

Vystoupení cimbálové muziky Réva

Cimbálová muzika Réva

Datum: 1. 12. 2022

První prosincový den zavítala do školy cimbálová muzika Réva ze Zlína, která dětem představila tradiční lidové nástroje, se kterými hudebníci dokázali zahrát lidové písničky, jazz, filmové melodie, klasickou hudbu nebo i rock.

Klub mladých diváků

Klub mladých diváků

Datum: 21. 11. 2022

Klub mladých diváků zahájil svoji činnost ve druhé polovině listopadu. První letošní představení se jmenovalo "Honzlová" a představilo nám životní osudy mladé dívky v nelehké době 50. let minulého století v komunistickém Československu. Představení jsme viděli v Divadle Rokoko.

Turnaj v sálové kopané

Turnaj v sálové kopané

Datum: 14. 11. 2022

Tradičního turnaje v sálové kopané se zúčastnil také tým žáků ze ZŠ Trhový Štěpánov. V základní skupině ani jednou neprohrál, přesto obsadil "až" druhé místo za vítězným družstvem ze ZŠ Vlašim Sídliště. Podrobnější informace jsou součástí této zprávy.

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz 2022/2023

Datum: 11. 11. 2022

V rubrice Lyžařský výcvikový kurz najdete základní informace k letošnímu Lyžařskému výcvikovému kurzu. Odkaz je součástí této zprávy.

Ukázka dravých ptáků

Ukázka dravých ptáků

Datum: 7. 11. 2022

V listopadu jsme ve škole uvítali pana Miloslava Vondrušku, který do školy zavítal s dravými ptáky a sovami. Žáci měli možnost si dravé ptáky prohlédnout, dozvědět se nové informace o jejich životě, viděli letovou ukázku a mohli si na ně také sáhnout. Fotografie jsou ve fotogalerii.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

Datum: 5. 11. 2022

Třídní schůzky jsou rozdělené na dvě části. Obě první třídy měly první letošní třídní schůzku v pondělí 31.10. od 15.30. 2.-9. třída budou mít třídní schůzky v úterý 15.11.

Lapbook Kutná Hora 9. třída

Víte, co je lapbook?

Datum: 2. 11. 2022

Deváťáci a osmáci to již vědí. Formou lapbooku totiž zpracovali své znalosti získané při historické exkurzi do Kutné Hory. Odkaz na lapbooky je součástí této zprávy.

Školní jídelna

Informace ze školní jídelny

Datum: 20. 10. 2022

Během podzimních prázdnin mají děti ze základní školy automaticky odhlášené obědy. Školní jídelna vaří po tuto dobu pro děti z mateřské školy a pro cizí strávníky.

Turnaj ve stolním tenise

Turnaj ve stolním tenise

Datum: 10. 10. 2022

Okresní kolo Turnaje ve stolním tenise bylo pro družstvo starších žáků naší školy velmi úspěšné. Tým složený výhradně z žáků 9. třídy obsadil druhé místo a pouze jedna porážka s pozdějšími vítězi ze ZŠ Vlašim Sídliště je stála postup do dalšího kola. Více informací obsahuje tato zpráva.

Bleskový sběr papíru

Bleskový sběr papíru

Datum: 10. 10. 2022

Při prvním letošním bleskovém sběru bylo sebráno 3,7 tuny starého papíru. Za přinesený papír děkujeme.

Exkurze do Kutné Hory

Exkurze do Kutné Hory

Datum: 5. 10. 2022

Žáci 8. a 9. třídy měli možnost navštívit historické město Kutná Hora. Součástí programu byly mimo jiné kostel Všech svatých se světoznámou kostnicí v Sedlci, chrám sv. Barbory nebo středověký důl na stříbro. Odkaz na fotografie je uvnitř zprávy.

Zobrazeno 1-70 ze 376