Obsah

Preventivní program "Jak překonat starosti ve škole" 5. třída

Datum konání:
5. 3. 2020
Typ akce:
"akce pro děti"
Místo konání:
Základní škola Trhový Štěpánov - Sokolská 256, Trhový Štěpánov

Prevence šikany a projevů agrese, posílení komunikačních dovedností, spolupráce a důležitosti pravidel. Cíle programu: Ukážeme si význam školní docházky. Naučíme se rozlišit mezi škádlením a šikanou a najít vodítko k řešení takového jednání. Děti si uvědomí smysl a potřebu respektování pravidel pro soužití ve třídě. Porozumí, že na dobré atmosféře ve třídě se musí každý aktivně podílet.

Zobrazit více

Preventivní program "Jak správně využívat IT a média" 4. třída

Datum konání:
5. 3. 2020
Typ akce:
"akce pro děti"
Místo konání:
Základní škola Trhový Štěpánov - Sokolská 256, Trhový Štěpánov

Prevence rizikového chování na internetu (netolismus, navazování nebezpečných kontaktů), posílení sebereflexe. Cíle programu: Děti si uvědomí základní rizika médií (nevhodné stránky podporující násilí, brutální PC hry, nebezpečné kontakty...), učí se zásadám bezpečného užívání médií a potřebě držet si zdravý odstup. Děti se uvědomují své mediální vzory a učí se rozlišovat mezi virtuální realitou a skutečností.

Zobrazit více