Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

Projekt "Moderní dějiny"

Projekt  Moderní dějiny

Projekt Moderní dějiny v 9. třídě (a zčásti také v 8. třídě) byl zaměřen na naše a světové dějiny 20. století. Podrobné informace jsou součástí této zprávy.

Začátkem května byli žáci 8. a 9. třídy na exkurzi v Praze a v Lidicích. Exkurze byla zaměřena na události druhé světové války spojené s atentátem na Reinharda Heydricha (fotografie zde). Na tuto exkurzi navazoval projekt "Lidice". Osmáci i deváťáci si měli během prohlídek vyfotit něco, co  je zaujalo nebo oslovilo. K této fotografii o slohu napsali vlastní příběh. Forma zpracování byla zcela dobrovolná. O výtvarné výchově pak vytvořili plakát, kde byla fotografie z exkurze, příběh a vlastní ilustrace (8. třída + 9. třída). Další části projektu se týkaly už pouze 9. třídy a byly zaměřené na období po druhé světové válce. Studenou válku se pokusili deváťáci vystihnout ve vlastních karikaturách (fotografie zde). Součástí projektu byli také českoslovenští prezidenti. Zde jsme spojili informatiku (vyhledávali jsme informace o našich prezidentech na internetu), český jazyk (psali jsem jejich životopis), výtvarnou výchovu (vytvářeli jsme plakát) a dějepis (prezentovali jsme výsledky práce-fotografie zde). Poslední část projektu má název "Štěpánov na starých a moderních fotografiích". Žáci dostali starší fotografii Trhového Štěpánova a měli za úkol vyfotit, jak toto místo vypadá dnes. Zároveň bylo jejich úkolem napsat krátké pojednání o našich dějinách toho roku, ze kterého byla ta původní fotografie (fotografie zde).

Datum vložení: 16. 6. 2022 16:34
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2022 14:23