Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

60 let ZŠ TŠ

Oslava 60. výročí otevření nové školy v Trhovém Štěpánově

Letos uplynulo 60 let od otevření současné štěpánovské školy. Dnešní budova byla postavena v letech 1947-1951 na místě bývalého sokolského cvičiště. Poprvé šly děti do nové školy, tehdy nejmodernější na okrese, 1. září 1951. Slavnostní otevření však proběhlo 30. září téhož roku. Oslava tohoto významného výročí v historii školy se uskutečnila v sobotu 24. září 2011. Tato slavnost byla spojena s otevřením nového multifunkčního sportovního areálu postaveného v těsné blízkosti školy na bývalé školní zahradě. Slavnost začala krátce po 10. hodině. Moderátorem programu byl Petr Dymák. Slova se ujala nejprve ředitelka školy Mgr. Květa Kuželová, která přivítala všechny přítomné. Mezi hosty byli např. Mgr. Martin Müller z Krajského úřadu Středočeského kraje a senátor za okres Benešov Karel Šebek. Paní ředitelka pak ve svém projevu krátce připomněla historii a současnost školy a popřála všem příjemně strávený den ve štěpánovské škole. Potom následovalo vyhlášení výsledků vědomostní soutěže ve znalostech historie školství ve Štěpánově, kterou naše škola vyhlásila u příležitosti letošního školního jubilea. Její výsledky vyhlásil autor soutěže Mgr. Martin Vrbický. O této soutěži se můžete dočíst na jiném místě webových stránek. Pak dostal slovo starosta Trhového Štěpánova Ing. Václav Nekvasil, který popsal historii vzniku zmiňovaného sportovního hřiště. Senátor za okres Benešov Karel Šebek a Mgr. Martin Müller z Krajského úřadu Středočeského kraje následně přestřihli symbolickou pásku. Výstavba hřiště probíhala od ledna do července 2011. Součástí areálu jsou tři hřiště na míčové sporty, kurt na plážový volejbal, atletická dráha s doskočištěm, lanová dráha, dětské hřiště a další atrakce pro menší děti nebo posezení s ohništěm. Stavbu hřiště zajišťoval Městský úřad Trhový Štěpánov a finančně ji podpořil Fond rozvoje obcí Středočeského kraje. Hřiště bylo od konce července ve zkušebním provozu a po tomto oficiálním otevření bude již zcela k dispozici žákům základní a mateřské školy a celé veřejnosti.

60 let ZŠ60 let ZŠ60 let ZŠ60 let ZŠ60 let ZŠ


Úvodní program poté pokračoval kulturní částí, v níž vystoupily děti ze základní školy. Publiku předvedly nejlepší taneční a pěvecká vystoupení ze školní akademie, která se uskutečnila koncem minulého školního roku. Na ně navázali žáci Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou, jejíž učitelé vyučují v naší škole předměty z hudebního a výtvarného oboru. Malí hudebníci si připravili několik pěveckých a hudebních čísel. 

60 let ZŠ60 let ZŠ60 let ZŠ60 let ZŠ60 let ZŠ60 let ZŠ60 let ZŠ

Již dopolednímu slavnostnímu zahájení bylo přítomno velké množství hostů. Mezi nimi musíme na prvním místě připomenout všechny bývalé a současné pracovníky školy. Za 60 let existence školy se zde vystřídalo 260 zaměstnanců. Z prvního pedagogického sboru z roku 1951 dodnes žijí Marie Hrodková-Heimová, Jaroslav Šesták, Zdeňka Voříšková, Anežka Fulínová-Novotná a Marta Jechová z Prahy, která byla také mezi návštěvníky školy v tento slavnostní den. Marta Jechová učila v naší škole v letech 1951-1953 a do naší školy se vrátila poprvé po 58 letech. První ředitel školy Bohuš Boubelík zemřel loni ve věku 90 let. Mezi návštěvníky byli další pozvaní hosté (např. ředitelé sousedních základních a mateřských škol, starostové z okolních obcí a mnoho dalších), velké množství bývalých a současných žáků a obyvatelé T. Štěpánova. 

Po skončení oficiální části následoval Den otevřených dveří. Každý návštěvník si mohl prohlédnout všechna místa školy. Škola byla slavnostně vyzdobena. Ve všech třídách ve druhém patře byla připravena výstava školních kronik a fotografií z historie školy doplněná o dvě počítačové prezentace. Jedna z těchto prezentací běžela v počítačové učebně. Kdo neváhal vyšlapat 21 schodů na školní půdu, tomu se naskytl z vyhlídky krásný pohled na část Trhového Štěpánova a jeho okolí umocněný slunečným počasím. V prvním patře v učebně fyziky byla zajímavá výstava současných a některých historických pomůcek do hodin fyziky, chemie a matematiky. Ve 2. třídě byly vystaveny učebnice, podle nichž se v současné době vyučuje. V 5. třídě byly soustředěny diplomy a ocenění z různých vědomostních a sportovních soutěží, které získali žáci z naší školy. Návštěvníci mohli nahlédnout i do ředitelny a do sborovny. V přízemí měli všichni možnost si prohlédnout zbývající třídy, nově zařízenou cvičnou kuchyňku nebo malou výstavu prací z kroužku paličkování. Otevřena byla také tělocvična. Vstupní vestibul, respirium a všechny chodby byly vyzdobeny výtvarnými pracemi našich žáků a žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou.

60 let ZŠ60 let ZŠ60 let ZŠ60 let ZŠ60 let ZŠ

Zpestřením příjemného dne byla akce Rádia BLANÍK, které do Štěpánova vyslalo tři mladé sympatické dívky. Ty si připravily pro přítomné návštěvníky různé soutěže.

60 let ZŠ60 let ZŠ

Oslava kulatého výročí existence školy byla také příležitostí k neformálnímu setkání lidí, kteří se v některých případech již dlouho neviděli. Během celého dne navštívilo školu několik stovek zájemců. Závěrem můžeme říci, že oslava 60. výročí školy, která navazovala na podobné akce uspořádané ke 40. a 50. výročí školy, se vydařila.

60 let ZŠ 60 let ZŠ 60 let ZŠ 60 let ZŠ 60 let ZŠ 60 let ZŠ 60 let ZŠ